Semināra
"Organizācijas kultūra" atziņas

Uzzini vērtīgākās atziņas no semināra, kas tika veltīts organizācijas kultūras jautājumiem
2023. gada 20. jūnijā SmartHR aizvadīja ikmēneša semināru, ko veltīja organizācijas kultūras jautājumiem.

Pasākumā piedalījās:

  • Aet Purk no Figure Baltic Advisory
  • Daina Ēce un Aigars Klucis no ELVA
  • Oleg Karpušenko no Entain
  • Bogdan Ionita no Mirro.io

Semināra noslēgumā klātienes dalībnieki piedalījās SmartHR konsultantes Maijas Dobeles vadītajā darbnīcā "Kā izpētīt organizācijas kultūru?".

Pasākuma fotogalerija ir pieejama šeit.
Zemāk esam apkopojuši vērtīgākās atziņas, ar kurām dalījās runātāji.
Slaids no Aet Purk prezentācijas (Figure Baltic Advisory)

Laba organizācijas kultūra ir tāda, kura atbalsta uzņēmuma stratēģiju

Universāla recepte, kā veidot un attīstīt labu organizācijas kultūru, nepastāv – ar šādu tēzi savu prezentāciju iesāka Aet Purk no Figure Baltic Advisory.

Organizācijas kultūrai ir jāatbalsta uzņēmuma stratēģija, tāpēc iekšējā kultūra, kas dod labus rezultātus vienā organizācijā, var būt neefektīva citos biznesa apstākļos.

Savas organizācijas kultūras izprašana ir svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai pārmaiņu vadībai.

Lai izmērītu atsevišķas iekšējās kultūras izpausmes, var izmantot dažāda veida pētījumus – darbinieku apmierinātības aptaujas, eNPS utml. Taču, lai gūtu dziļāku ieskatu tajā, kāda veida kultūra piemīt konkrētam uzņēmumam, ieteicams veikt plašāku izpēti. Piemēram, Figure Baltic Advisory risinājums ļauj raksturot organizācijas kultūru caur četriem kritērijiem: procesiem, attiecībām, mērķiem un inovācijām.
Slaids no K. Bošas prezentācijas | SmartHR Latvija
Slaids no Dainas Ēces prezentācijas (ELVA)

Organizācijas kultūra ir komplekss jēdziens, kas ietver sevī vairākus elementus

Semināra laikā izskanēja vairāki varianti organizācijas kultūras definīcijai.

ELVA HR vadītāja Daina Ēce definēja organizācijas kultūru kā četru elementu kopsummu:

1. vērtības un uzskati
2. normas un uzvedības standarti
3. komunikācija un sadarbība
4. līderība un vadības stils.

Savukārt Bogdan Ionita no Mirro.io piedāvāja šādu formulējumu: organizācijas kultūra raksturo procesu, kādā jūsu darbinieki rada pievienoto vērtību jūsu klientiem.
Slaids no Dainas Ēces prezentācijas (ELVA)

Darbinieku un organizācijas vērtību saderība ir pamats labai organizācijas kultūrai

Daina Ēce minēja, ka ir būtiski noskaidrot, kādas ir darbinieku vērtības. Kad tās sakrīt ar uzņēmuma vērtībām, tas nodrošina lielāku saskaņotību un sapratni starp darbiniekiem un uzņēmumu. Kad darbinieku personīgās vērtības atbilst uzņēmuma vērtībām, ir vieglāk veidot vienotu kultūru, kopīgu mērķu virzienā strādāt un sadarboties efektīvi.

Tāpat arī ir ļoti svarīgi atgādināt darbiniekiem par uzņēmuma vērtībām. Šādi var nostiprināt un veidot kopēju virzienu un mērķtiecību, kas sekmē komandas vienotību. Tas sekmē vērtību ievērošanu un ētisku uzvedību organizācijā, kas stiprina darba vidi un uzlabo produktīvu darba klimatu.
Slaids no Dainas Ēces prezentācijas (ELVA)

Vadītāji nosaka organizācijas kultūras toni organizācijā

Vadītājs ir modelis, kas iemieso organizācijas vērtības un normas. Viņa darbības, lēmumi un uzvedība ietekmē darbinieku uzskatus un attieksmi. Vadītājs, kas demonstrē vērtību konsekvenci un ētisku uzvedību, veicina šīs vērtības arī citos darbiniekos.
Slaids no Bogdana Ionita prezentācijas (Mirro.io)

Organizācijas kultūra ir spēcīgs instruments darbinieku piesaistei un noturēšanai

Bogdan Ionita no Mirro.io prezentēja aptaujas datus par IT speciālistu motivāciju uzsākt un turpināt darba attiecības ar potenciālo darba devēju. Apkopojot nosacījumus, kas tika minēti kā sarkanie karogi, tika secināts, ka lielākā daļa no tiem tiešā vai netiešā veidā ir saistīta ar uzņēmuma kultūru.
Slaids no Oļega Karpušenko prezentācijas (Entain)

Veiksmīgas organizācijas kultūras pamatā ir sakārtoti pamatprocesi

Entain HR vadītājs Oļegs Karpušenko uzsvēra, ka veiksmīga organizācijas kultūra nav iedomājama bez sakārtotiem pamatprocesiem. Tikai tad, kad uzņēmumā ir skaidri noformulēti darbības principi, var domāt par nākamo līmeni, piemēram, par labumu groza paplašināšanu un citu bonusu ieviešanu.
30.06.2023

Atziņas apkopoja:
Elīna Harčenko, SmartHR komunikācijas projektu vadītāja
Viktorija Upmale, SmartHR praktikante
Citi raksti SmartHR lasītavā