Semināra
"Nākotnes darbs un darbavieta" atziņas

Uzzini ieteikumus darba vides iekārtošanai, kas palīdzēs piesaistīt un noturēt darbiniekus.
Atziņas apkopoja:
Elīna Harčenko, SmartHR komunikācijas projektu vadītāja
Viktorija Upmale, SmartHR praktikante


2023. gada 25. maijā SmartHR aizvadīja ikmēneša semināru, ko veltīja tēmai par nākotnes darbavietu.

Pasākumā piedalījās:


Semināra noslēgumā klātienes dalībnieki piedalījās SmartHR konsultanta Oļega Ņikitina vadītajā darbnīcā "Kā veidot biroju laikmetā, kad birojs nav nepieciešams?" par biroja lomu hibrīdkomandas ikdienā.
Zemāk esam apkopojuši vērtīgākās atziņas, ar kurām dalījās runātāji.
Slaids no Edgara Pauras prezentācijas (Trentini)

Nav jēgas no biroja, ja darbinieks tur nāk, lai darītu to pašu, ko var izdarīt mājās

Edgars Paura norādīja, ka ir svarīgi radīt darbiniekiem klātienes darba pievienotās vērtības sajūtu, lai viņi apzinātos, kāda ir jēga no rīta doties uz darbu.

Viens no svarīgākajiem biroja ieguvumiem ir iespēja komandai neformāli un spontāni komunicēt. Lai tas tā notiktu, būtiska nozīme ir biroja interjeram, vai tas ir veidots tā, lai veicinātu efektīvu darbinieku mijiedarbību un sadarbību.

Labi projektēts un pielāgots interjers ne vienmēr ir vienāds visiem uzņēmumiem. Katrai darbavietai ir savas specifiskās vajadzības, kas jāņem vērā, lai interjers tiešām atbalstītu komandas mērķus.

Darbavietas dizains, kas atspoguļo uzņēmuma kultūru un vērtības, var radīt piederības un kopības sajūtu starp darbiniekiem. Tas veicina labu darba atmosfēru, uzticību un komandas darbu.
Slaids no K. Bošas prezentācijas | SmartHR Latvija
Slaids no Lienes Veseres prezentācijas (Stebby)

Darbinieku labbūtība ir investīcija uzņēmuma izaugsmē

Ja darbinieks spēj kvalitatīvi atjaunoties, tas pozitīvi ietekmē viņa sniegumu un komandas rezultātu kopumā, tāpēc Liene Vesere aicināja skatīties uz rūpēm par darbinieku labsajūtu kā investīciju, nevis papildu tēriņu pozīciju uzņēmuma budžetā.

Katrs darbinieks ir unikāls ar savām vēlmēm, interesēm un vajadzībām, un iespēja pašam veidot savu labumu grozu ļauj darbiniekam izvēlēties tos bonusus, kas vislabāk atbilst viņa individuālajām prasībām.

Liene uzsvēra, ka uzņēmumiem ir svarīgi jautāt un ieklausīties savos darbiniekos un censties iespēju robežās piepildīt viņu vēlmes. Tas sekmē darbinieku motivāciju un iesaisti darbā, jo viņi jūtas vērtīgi un svarīgi, ja viņiem tiek sniegta iespēja veidot un ietekmēt savu darba vidi un apstākļus.
Slaids no Ilzes Ošiņas prezentācijas (ELVA)

Izaicinošākais hibrīdkomandas ikdienā ir attiecību veidošana

43% vadītāju nosauca attiecību veidošanu kā galveno izaicinājumu komandas darbā, liecina Microsoft pētījums. Tieši tāpēc uzņēmumiem ir būtiski meklēt veidus, kā veicināt komandas sadarbību.

Ilze Ošiņa minēja četrus rīcības virzienus, kas var palīdzēt risināt šo un arī citus hibrīdkomandas izaicinājumus:

  • ieviest sistēmas, piemēram, sadarbības rīkus, kas palīdz cilvēkiem komunicēt
  • digitalizēt procesus, paātrinot iekšējo komunikāciju un sadarbību
  • nodrošināt darbiniekiem iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā
  • izveidot organizācijas struktūru, kas nodrošina optimālu komandas sniegumu
Slaids no Kaspara Bernāna prezentācijas (Uzņēmuma Online radio)

Darbiniekam ir svarīgi redzēt, ka vadītājam nav vienalga

Tēmu par komandu hibrīddarba apstākļos turpināja Kaspars Bernāns. Viņš norādīja, ka attālinātais darbs radījis virkni izaicinājumu uzņēmumu iekšējai komunikācijai – viens no tiem ir darbinieku pamestības sajūta.

Plānojot hibrīdkomandas darbu, vadītājam ir svarīgi rast veidus, kā regulāri uzturēt saikni ar saviem darbiniekiem. Tas ļauj komandai nepazaudēt fokusu, saņemt regulāru atgriezenisko saiti, arī aprunāties neformāli.

Personāla vadītājiem šajā situācijā svarīgi atcerēties, ka arī vadītāji jūtas vientuļi – viņiem jāvada komanda, kuru viņi neredz ikdienā. Tāpēc ir būtiski atbalstīt arī viņus.
Citi raksti SmartHR lasītavā