14.12.2023. | SmartHR seminārs

DARBINIEKU LABBŪTĪBA

Kāpēc un kā organizācijām rūpēties par saviem darbiniekiem?
2023. gada 14. decembrī plkst. 11.00 - 16.00
aicinām uz SmartHR tiešsaistes semināru "DARBINIEKU LABBŪTĪBA"

Vai darbinieku labbūtības loma ir pārvērtēta? Kā un cik bieži mērīt darbinieku labbūtību? Kā nodrošināt labbūtību situācijā, kad uzņēmums "izdzīvo"? Kā iesaistīt darbiniekus labbūtības iniciatīvu radīšanā un īstenošanā?

Piedalies seminārā un smelies idejas un instrumentus darbinieku labbūtības uzlabošanai!
PIEDALĀS

PROGRAMMA

Ceturtdiena, 14. decembrī, plkst. 11:00 - 16:00
tiešsaistē
11:00 – 11:05
Semināra ievadvārdi
Nauris Vītols
SmartHR Latvija vadītājs, konsultants
11:05 – 11:30
Labbūtības loma darbinieku motivācijā: teorētiskais pamatojums
Olga Condorfa
Mercer Marsh Benefits Leader / health promotion, well-being
11:30 – 11:55
Cik labi es jūtos darba vidē = labbūtība?
Kristiāna Boša
Figure vecākā konsultante
Lai arī labbūtības termins vairs jau nav uzskatāms par nepieradinātu jaunvārdu Latvijas darba tirgū, izpratne par to atšķiras.

Jautājums "Cik labi es jūtos darba vidē?" ļauj novērtēt personīgās sajūtas un uztveri par darba vidi, kas ir būtiski aspekti darbinieku labbūtības izpratnē.

Labbūtībai ir vairākas dimensijas (fiziskā, emocionālā, psiholoģiskā, sociālā, profesionālā, finansiālā), kā arī tā atspoguļo, cik labi darba vide atbalsta darbinieka kopējo labklājību un apmierinātību. Vai labbūtību var izmērīt naudā, stundās vai citās mērvienībās? Kā zināt, ka labbūtība ir pietiekami laba manā organizācijā?

Mēģināsim atbildēt uz šiem un vēl citiem līdzīgiem jautājumiem par labbūtību.
11:55 – 12:20
Garīgās labklājības laikmets - labklājības veidošanas pamati
Dace Bole
Ph.D, HR Lead at Datlex, Triviums un BAT Turība lektore
12:20 – 13:00
Pārtraukums
13:00 - 13:25
Thriving Minds, Thriving Organizations: Strategies for Mental Wellbeing
Tarmo Pihl
CEO at Siffi
13:25 – 13:50
Labbūtības vitamīni - kur tos meklēt?
Gunita Peipiņa
Kvadra Pak Personāla un administratīvās nodaļas vadītāja, WIN partners trenere
13:50 – 14:15
Mūsdienīgi veselības aprūpes pakalpojumi uzņēmumiem
Sandra Pļaviņa
Digital Clinic vadītāja
14:15 – 14:45
Pārtraukums
14:45 - 15:10
Entain Baltics & Nordics labbūtības recepte
Oļegs Karpušenko
Entain HR vadītājs
15:10 - 15:35
Kas ir ESG standarti un kā uzņēmumam tos ieviest?
Inga Muižniece
sociālā uzņēmuma "Sonido" dibinātāja un CEO
2023. gada 31. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus (ESRS), ko izmantos visas organizācijas, uz kurām attiecas Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD).

Standarti aptver visus vides, sociālos un pārvaldības (ESG) jautājumus. To piemēros 3 posmos:

  • 2024. gada 1. janvārī – uzņēmumiem, uz kuriem jau attiecas nefinanšu informācijas sniegšanas direktīva;
  • 2025. gada 1. janvārī – lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem nefinanšu informācijas sniegšanas direktīva šobrīd neattiecas;
  • 2026. gada 1. janvārī – biržā kotētiem MVU, kā arī mazām un nesarežģītām kredītiestādēm un kaptīvām apdrošināšanas sabiedrībām.
Prezentācijā pasākuma dalībnieki uzzinās par šiem standartiem un to, kā uzņēmumi jau tagad var tos ieviest.
15:35 - 16:00
Darbinieku līdziesaiste un pilnvarošana - atslēga labbūtības veicināšanai
Sandra Siliniece
HR Lead at Cognizant
Pēdējos gados arvien vairāk biežāk dzirdam personāla vadītājus runājam par to, kā nodrošināt darbinieku iesaisti, kā vadīt darbinieku pieredzi un veicināt viņu labbūtību. Nereti tiek veidoti plāni, programmas, stratēģijas, bet vai šis ir tikai personāla vadības speciālistu "monopols"? Mūsdienās darbinieki arvien vairāk sagaida, ka viņu viedoklis ne tikai tiks uzklausīts, bet viņiem būs iespēja arī pašiem pieņemt lēmumus, tādējādi esot līdziesaistītiem un līdzvērtīgiem lēmumu pieņēmējiem jautājumos, kas viņiem ir būtiski.
Dalības maksa attālinātā seminārā: 67 EUR + PVN
Aktuālākie raksti SmartHR lasītavā