3 iemesli ieguldīt darbinieku apmācībās

Jūsu uzņēmējdarbības stratēģija ir pamatprincipu kopums, kas veido vēlamās rīcības modeli. Stratēģija nosaka, kā jūsu organizācijai vajadzētu pieņemt lēmumus, izvirzīt prioritātes, sadalīt resursus un rīkoties, lai sasniegtu mērķus. Laba stratēģija ir ceļvedis – plāns –, kas rāda darbiniekiem, kādu virzienu izvēlēties un, kas, iespējams, ir tikpat svarīgi, kādu virzienu neizvēlēties.
Lai gan tas var būt ārkārtējs piemērs, citi pētījumi arī norāda uz atdevi no ieguldījumiem apmācībās. Lumina Foundation veiktais pētījums uzrādīja, ka Cigma Corporation atdeve no ieguldījumiem apmācībās ir 129%.

Ir vairāki iemesli investēt darbinieku izglītībā un attīstībā. Tikai daži no tiem:
1. Darbinieku veiktspējas uzlabošana

Veiktspējas rezultātu mērīšana gan pirms, gan pēc apmācībām ir lielisks darbinieku apmācību efektivitātes novērtēšanas veids.

Ja apmācības norit veiksmīgi, darbinieku veiktspēja uzlabojas. Piemēram, samazinās uzdevumu izpildes laiks un paaugstinās pienākumu izpildes kvalitāte.

Lai būtu iespējams salīdzināt izmaiņas veiktspējā, ieteicams veikt procesu auditu un novērtējumu, kā arī darbinieku testēšanu jeb prasmju novērtēšanu pirms un pēc apmācībām.

Tas nozīmē, ka būtu jānodefinē tie pienākumi, kuru kvalitāti ir jāuzlabo, un jānovērtē pienākumu izpildes procesus: cik labi tie darbojas pašlaik, cik cieši tie tiek ievēroti. Tas sniegs labu sākotnējo mērījumu, lai strādātu pie procesu un uzdevumu izpildes uzlabošanas.

Sekot līdzi veiktspējas uzlabošanai dažiem pienākumiem vai uzdevumiem būs vieglāk nekā citiem. Piemēram, ja apmācību priekšmets ir tirdzniecība, darījumu skaita pieaugums būs labs apmācību efektivitātes rādītājs.
2. Darbinieku saglabāšana

Augsta darbinieku rotācija ir milzīgi izdevumi.

Darbinieki paliek tajos uzņēmumos, kuros jūtas novērtēti, un kuros uzņēmums iegulda - nākotnē un izglītībā.

Jo lielāks darbinieku skaits uzņēmumā, jo lielākus zaudējumus izraisa darbinieku apgrozījums.

Darbinieki jūtas droši tajā darba vietā, kurā darba devējs pastāvīgi iegulda darbinieku profesionālajā izaugsmē un izglītībā. Ja darbinieks apmeklē apmācības, kas ir nepieciešamas labākai darba pienākumu izpildei, šie darbinieki ne tikai jūtas droši un novērtēti, bet arī augsti vērtēs šādu darba vietu un darba devēju.
3. Labāka klientu pieredze

Negatīvas klientu atsauksmes var būt kaitīgas uzņēmuma reputācijai un uzņēmējdarbībai kā tādai, it īpaši sociālo tīklu laikmetā.

Sūdzības var norādīt uz problēmu, vai arī to, kur būtu jāuzlabo pakalpojuma vai apkalpošanas kvalitāte. Piemēram, apkalpošanas dienesta darbinieku apmācības ir būtiskas, lai novērstu standarta apkalpošanas vai komunikācijas kļūdas un uzlabotu klientu pieredzi ar konkrētu uzņēmumu.

Reizēm darbiniekiem nepieciešams sniegt palīdzību, paskaidrojot lomas ietekmi uz uzņēmuma tēlu. Jebkura veida vadlīnijas un rokasgrāmatas, kā arī apmācības un kvalifikācijas paaugstināšana, ļaus darbiniekiem justies drošākiem savu pienākumu izpildē.

Arī pēc šāda veida apmācībām, ir iespējams apzināt to efektivitāti, veicot klientu apmierinātības aptauju un salīdzinot rezultātus.
Ja uzņēmuma mērķi ir apmierināti klienti un darbinieki, veiktspēja un kvalitāte, risinājums ir pastāvīgas apmācības.