Kā iesaistīt darbiniekus virtuālajā mācību vidē?

Darbinieku iesaistīšana virtuālā mācību vidē ir viens no lielākajiem izaicinājumiem personāla apmācību jomā. SmartHR partnere, izglītības speciāliste un apmācību dizainere Veronika Tūla (Veronika Tuul) izveidoja sarakstu ar 10 lietām, kas palīdz iesaistīt mācību dalībniekus.
 • Darbinieka iepriekšējās pieredzes aktivizēšana un iesaistīšana mācību satura radīšanā
  Tas nozīmē, ka darbiniekam tiek dota iespēja izmantot savu praktisko pieredzi - tiek izmantotas dažādas aptaujas un forumi, tiek organizēts mācību materiālu kopējs radīšanas process.
  01
 • Rezultātu un mācību gaitas vizualizēšana
  Darbinieku atbalsta funkcionalitāte, kas parāda, cik liela e-kursa daļa jau ir pabeigta, un cik ir atlicis mācīties.
  02
 • Fokuss uz darbinieka potenciālu un iespējām
  Darbinieku atbalsta uzdevumi, kas izveidotajā mācību situācijā ļauj izpausties audzēkņa slēptajam potenciālam.
  03
 • Iespēja izveidot personalizētu mācību procesu
  Darbinieks jūtas atbalstīts, ja ir nodrošinātas tehnoloģiju iespējas, kas ļauj viņam personalizēt mācību procesa gaitu
  04
 • Personalizēta mācību vide
  Mācību procesu uzlabo tehnoloģijas iespējas, kas atbalsta darbinieka personalizētas mācību vides izveidošanu, kā arī ļauj plānot profesionālo izaugsmi.
  05
 • Veiksmīgas mācību pieredzes dizains
  Komentāru un atzinības sniegšana darbiniekam. Ļoti labus rezultātus ļauj sasniegt tehnoloģijas iespējas, kas automātiski sniedz darbiniekam formējošu atgriezenisko saiti, kā arī personalizētus paziņojumus e-mācību vidē.
  06
 • Atbalsta sniegšana un darbinieku motivēšana
  Mācību ceļvedis un viegli atrodama kontaktinformācija problēmu gadījumiem ļauj darbiniekam patstāvīgi atrast risinājumus sarežģītām situācijām.
  07
 • „Spēļošanas" elementu pievienošana mācību procesam
  Spēles rada pozitīvas emocijas un iesaisti jebkura vecuma darbiniekiem. Kā spēli var izmantot viktorīnas un lomu spēles ar konkrētām reālā darba situācijām.
  08
 • Satura pieejamība jebkurā ierīcē
  Ja mācības ir pieejamas personīgajā viedtālrunī, tad mācību process var norisēt neatkarīgi no vietas vai laika.
  09
 • Piemērota vizuālo elementu un ilustrāciju lietošana
  Attēls ir emocionāli iespaidojošs, interaktīvi zīmējumi un fotogrāfijas spēj piesaistīt darbinieka interesi labāk nekā mācību saturs, kas sastāv tikai no teksta.
  10
Ja jūs interesē iesaistoša mācību satura radīšana saviem darbiniekiem,
sazinieties ar Veroniku Tūlu.
Ja jums ir nepieciešama e-mācību vide savai organizācijai, sazinieties ar Marko Vene.