KĀ VEIKSMĪGI IESAISTĪT AUDZĒKŅUS VIRTUĀLĀ MĀCĪBU VIDĒ?
Audzēkņu veiksmīga iesaistīšana virtuālā mācību vidē ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mūsdienās sastopas līderi apmācības jomā. Mēs lūdzām savu uzticamo partneri, izglītības speciālistu un apmācību dizaineri Veroniku Tūlu (Veronika Tuul) izveidot sarakstu ar 10 lietām, kas palīdz piesaistīt audzēkņus:
Audzēkņa iepriekšējās pieredzes aktivizēšana un audzēkņa iesaistīšana mācību satura radīšanā.
Tas nozīmē, ka audzēknim tiek dota iespēja izmantot savu praktisko pieredzi. Digitālajā mācību procesā tas nozīmē, ka tiek izmantotas dažādas aptaujas un forumi, tiek organizēts mācību materiālu kopējs radīšanas process.
01
Rezultātu un mācību gaitas vizualizēšana.
Audzēkni atbalsta funkcionalitāte, kas parāda, cik liela e-kursa daļa jau ir pabeigta, un cik ir atlicis mācīties.
02
Fokuss uz audzēkņa potenciālu un iespējām.
Audzēkni atbalsta uzdevumi, kas izveidotajā mācību situācijā ļauj izpausties audzēkņa slēptajam potenciālam.
03
Iespēja izveidot personalizētu mācību gaitu.
Audzēknis jūtas atbalstīts, ja ir nodrošinātas tehnoloģijās iespējas, kas ļauj audzēknim veidot savu personīgo mācību gaitu.
04
Personalizēta mācību vide.
Mācību procesu uzlabo tehnoloģijas iespējas, kas atbalsta audzēkņa personalizētas mācību vides izveidošanu, kā arī ļauj plānot profesionālo izaugsmi.
05
Veiksmīgas mācību pieredzes dizains.
Komentāru un atzinības sniegšana audzēknim. Ļoti labus rezultātus ļauj sasniegt tehnoloģijas iespējas, kas automātiski sniedz audzēknim formējošu atgriezenisko saiti, kā arī personalizētus paziņojumus e-mācību vidē.
06
Sociālā atbalsta nodrošināšana un audzēkņu motivēšana.
Mācību ceļvedis un viegli atrodama kontaktinformācija problēmu gadījumiem ļauj audzēknim patstāvīgi atrast risinājumus sarežģītām situācijām.
07
„Spēļošanas" elementu pievienošana mācību procesam.
Spēles rada pozitīvas emocijas un iesaisti jebkura vecuma audzēkņiem. Kā spēli var izmantot viktorīnas un lomu spēles ar konkrētām reālā darba situācijām.
08
Satura pieejamība jebkurā ierīcē.
Ja mācības ir pieejamas personīgajā viedtālrunī, tad mācību process var norisēt neatkarīgi no vietas vai laika.
09
Piemērota vizuālo elementu un ilustrāciju lietošana.
Attēls ir emocionāli iespaidojošs, interaktīvi zīmējumi un fotogrāfijas spēj piesaistīt audzēkņa interesi labāk nekā mācību saturs, kas sastāv tikai no teksta.
10
Jūs interesē iesaistoša mācību satura radīšana? Sazinieties ar Veroniku Tūlu.
Ja jums ir nepieciešama e-mācību vide savai organizācijai, sazinieties ar Marko Vene.