Komandu vai personīgajiem mērķiem
IEDARBINI ZEMAPZIŅAS SPĒKU MĒRĶU SASNIEGŠANAI.
IEVADS
No mācību trenera Zuargusa
Esat ievērojuši, ka dažiem cilvēkiem, gan darbā, gan personīgajā dzīvē viss notiek vieglītēm. Kādam citam, varbūt dažkārt arī Tev, caur ciņu? Pamata iemesls ir zemapziņas sadarbošanās vai konfliktēšana ar prāta un tā uzstādījumiem.

Kad zemapziņa ir konfliktā ar prātu, tad ... zemapziņa vienmēr uzvar. Jā, zemapziņa, kas ir pildīta ar mūsu pašu neapzināti uzkrātiem dzīves, darba, attiecību, naudas, veselības uzstādījuiem saskaņā ar tiem arī veido mūsu dzīvi un darbu.

Tāpēc - no sirds iesaku pievērsties zemapziņas valodas apgūšanai.
Iemācīties runāties ar to daļu no sevis, kur mīt mūsu dzīves cēloņi.

Jo vairāk mēs tiekam pie problēmas cēloņa, jo labāk mēs to varam atrisināt. Ne tikai uzlikt ziedi uz pumpas, bet saprast, ka cēlonis ir noteikts ēdiens, ko lietojam, mēs varam problēmu labāk izskaust. Vēl labāk, ja saprotam kāds domāšanas modelis mūs mudina lietot pārtikā, ko nevajadzētu un nomainīt to. Gluži tas pats ir darbā vai personīgajā dzīvē. Ir tik daudz izaicinājumu, kas ir lieliski risināmi, ja mēs ar tiem strādājam to cēloņu līmenī, tātad ne tikai no "mentālās", bet arī no emocionālās un arī zemapziņas puses. Vai tas būtu "izdegšana", "neticība sev", "ķermeņa atjaunošanās", "nervozitāte", "jaunu prasmju apgūšana", "neelastība", "radošuma trūkums", u.c. cēloņi rodami zemapziņā.
Šī metodika ir ļoti vienkārša un apgūt var visi. Mācību kursa laikā darbs var būt gan pie individuāliem mērķiem, gan arī pie komandu mērķiem.
Kā cilvēki var individuāli strādāt ar šo metodiku? Katrs izvēlas sev aktuālāko jautājumu darbā (vai arī personīgajā dzīvē, ja tāds ir mācību uzstādījums) un strādā pie tā risināšanas, pie reizes apgūstot arī šo metodiku. Mācību procesā, protams, ir droša vide, kurā arī notiek iekšējā atbalsta veidošana un dalīšanās ar pieredzi, risinot savus jautājumus, uzdevumus. Tas kalpo kā fantastisks līdzeklis komandu, cilvēku satuvināšanās, saliedēšanās procesiem. Ir lieliski, ja šādas mācības noslēdzas ar kādu svinīgu un sirsnīgu pasākumu, ja to laiks atļauj. Kā iespējams ar zemapziņu strādāt pie kopēja mērķa? No komandas visi tās dalībnieki, izmantojot šo metodiku, risina savus uzdevumus ceļā uz kopējo mērķi caur savu pienākumu prizmu un kopīgās sarunās attīsta labākos risinājumus, lai šos mērķus (KPI) sasniegtu. Kā viens no piemēriem ir "miers" un "apzinātība", divi instrumenti, ko var izmantot, lai sāktu sadarboties ar savu zemapziņu, risinot mērķi no savas ekspertīzes puses. Papildus izmantojot, tieši šo metodiku mijiedarbojoties ar cēloņiem tiek mazināti bloki, iekšējās pretestības, lai strādātu pie vajadzīgajiem risinājumiem. Laikā, kad organizācijām, cilvēkiem "laiks" ir būtiskākais resurss, no sirds iesakām veidot mācības, kas risina problēmas to cēloņu līmenī paliekošāk un dara to iesaistošā veidā.
MĀCĪBU PARAMETRI
Mācību programmas garums, lekciju daudzums tiek veidoti vadoties no kolektīvu vai organizāciju iespējām un vajadzībām. Pilnais kurss būtu 4as pilnas dienas, bet iespējami ir arī ievada semināri 2h garumā. Organizācijās sirsnīgi iesaku sākt ar uz attīstību motivētajiem darbiniekiem vai vadītājiem, augstākā līmeņa menedžeriem. Ļoti efektīvas šīs metodes ir pārdošanas nodaļām.
Trīs darbības režīmi mācībām, kurās cilvēku skaits nav ierobežots:
Klātiene
Klātienes tikšanās ar padziļinātu atkārtošanu 11humans mācību tīklā
Online
ZOOM vebināri ar padziļinātu atkārtošanu 11humans mācību tīklā
Miksētie
Gan klātiene, gan online
50% no mācību procesa ir prakse;
Tēmu izklāstīšanas sākumā ir zinātnisko pētijumu izklāsts par piemēriem kā metodes strādā, kādi bijuši spilgtākie dzīves piemēri.
Tātad, viss, kas šajā mācību procesā ir vajadzīgs - skaidrība, ka ir kāda dzīves joma, kur tiešām prasās pēc uzlabojumiem. Tas palīdzēs apgūt šo metodi, ko tālāk varēs izmantot nākamos gadus pats mācību dalībnieks un nodot tālāk nākamajām paaudzēm :) Man ir prieks, ja šīs metodes palīdz cik vien iespējams vairāk cilvēkiem. Es ticu un redzu kā šīs metodes palīdz gan ģimenēm, gan organizācijām, gan valstij un planētai. Mazāk cīnīties ar savu dzīvi vai citiem, bet maigi virzīt savu zemapziņas spēku.
Jo gribasspēkam vajag kaut ko ar ko cīnīties, lai sasniegtu mērķi, bet iztēlei vajag vienkārši vēlmi, sajūtas un tā vienmēr būs spēcīgāka. Šī metodika ir bāzēta uz cilvēka pozitīvo, sirds un labestības spēku. Tāpēc to pavairojot tas atbalsojas arī darba kolektīvos, ģimenēs un mūsu valstī.
Liekam to lietā.
JOMAS, KUR PALĪDZ METODIKA
Metodika ļauj cilvēkiem risināt konkrētas savas dzīves situācijas, gan arī attīstīt prasmes darbam vai personīgajai dzīvei. Mācību procesā katrs dalībnieks risina savu situāciju un pēc tam, izprotot metodiku, var turpināt to izmantot turpmāk savu darba vai dzīves jautājumu risināšanai. Situāciju risināšanas tematikai ierobežojumu nav. Katra cilvēka darba vai dzīves situācijas atslēga ir viņā pašā. Viss tiešām sākas sevī un arī atrisinās sevī.

Paralēli situāciju risināšanai, ko cilvēki apgūst kursā, notiek arī prasmju attīstīšana. Arī pašu prasmju attīstīšana var būt kā šīs metodikas pamata uzdevums kursos.

Kursi arī lieliski kalpo komandās kā saliedēšanās pasākumi, kur atvērtā, savstarpēji atbalstošā atmosfērā notiek uzticēšanās, savstarpējā atbalsta palielināšanās.
Organizācijās metodiku visefektīvāk var izmantot:
  • Vadītāji
  • Pārdošanas daļas speciālisti;
  • Biznesa attīstības speciālisti
  • Personāldaļas speciālisti
  • Inovāciju speciālisti
  • Klientu servisa darbinieki
  • Stresam pakļautie darbinieki
  • Kompleksu lēmumu pieņemšanas situācijās
PRASMES, KO ĻAUJ ATTĪSTĪT METODIKA:
Pamata prasmes: APZINĀTĪBA un MIERA sajūta. Ar šo metodiku apzinātība tiek mērķtiecīgi iekļauta praktiskai dzīves situāciju risināšanai un jaunu ieradumu veidošanai, iespējai mācīties padziļinātāk. 20 gadus praktizējot un 10 gadus pasniedzot apzinātības prakses, redzu, ka divi lielākie ieguvumi no apzinātības prasmēm cilvēkiem darba vidē ir spēja strādāt ar ievērojami lielāku informācijas apjomu lēmumu pieņemšanā, gan arī spējā niansētāk sajust pašam sevi un attīstīt savu intuīciju. Tas arī ļauj vēl efektīvāk risināt kādas darba vai personīgās dzīves situācijas. Kā piemēram darbā, "kompleksu lēmumu pieņemšanā", "komunikācijai ar izaicinošiem sadarbības partneriem", "sarežģītu situāciju risināšanā", "dziļu stresu neitralizācijā", "pārdošanas procesos" u.c.
Citas prasmes:
– Jaunu ieradumu veidošana;
– Darbs ar stresa balansu;
– Dziļā stresa neitralizācija;
– Attieksmes/priekšstatu maiņa;
– Elastība pārmaiņu situācijās;
– Motivētība sava mērķa sasniegšanai;
– Ķermeņa atjaunošanās;
– Veselība (risinājumu atrašana);
– Attiecību uzlabošana darbā;
– Attiecību uzlabošana personīgajā dzīvē;
– Attiecības ar sevi;
– Precīzs pašnovērtējums;
– Produktu pārdošana;
– Ideju pārdošana;
– Komunikācija sarežģītās situācijās;
– Efektīvāka mācīšanās;
– Intuīcijas attīstīšana;
– Empātijas attīstīšana pārdevējiem;
– Empātijas attīstība vadītājiem;
– Empātijas attīstīšana klientu servisa darbiniekiem;
– Optimisms;
– Apzinātības "aktivizēšana" un "padziļināšana" ikdienas situācijās;
MĀCĪBU PROGRAMMA
Neliels mācību programmas piemērs 3-4 dienu mācību kursam:
• Dinamiskās apzinātības prakses ikdienai;
• Metode: 2 minūšu elpošana kā mērvienība;
• Smadzeņu optimālais stāvoklis;
• Smadzeņu trīs darbības aspekti vienā;
• Dinamiskā apzinātības prakse: dziļā miera aktivizēšana;
• Reāla, dziļi izjusta miera un pozitīvisma spēks;
• Ticība sev un placebo;
• Iekšējais ekrāns;
• No vainas, kauna sajūtas uz konstruktīvismu;
• Mans mērķis: no problēmas uz projektu;
• Metode: mana mērķa arhitektūra;
• Apzinātības prakse: mīlošā labestība;
• Iekšējo bloku piramīda: es, vecāki, nozīmīgie cilvēki, "mana cilts";
• Metode sintēzei: labestība pret sevi, būtisko dzīvē un savu mērķi;
• Metode: manas būtības prioritātes - labs, mīlams, kompetents;
• Metode: kā ieslēgt lielāku degsmi uz savu mērķi;
• Metode: 3 jautājumi motivētībai - pieredze, prasme, palīdzēšana;
• Attiecību uzlabošana;
• Sarunas ir "ideju pārdošanas"; noskaņošanās sarunām;
• Ikdienas ieradumu veicināšana;
• Nākamie soļi: individuāli vai/un komandai;

Ir iespējami arī īsāki, kompaktāki mācību procesi;
Metodoloģijas apraksts
Mācību kurss sava zemapziņas kodolreaktora ieslēgšanai.
Zinātne, neticami dzīves piemēri, efektīvas un praktiskas metodes.

No mācību trenera Zuargusa.

Mūsu dzīvēs iztēle vienmēr uzvarēs gribasspēku.

Vai tas būtu darbā vai personīgajā dzīvē, mūsu iztēlē top visi rezultāti, ko piedzīvojam. Caur sajūtām, ainām, valodu, kas mūsos dzīvo nomodā vai miegā. Un tie, kuri šo sapratuši, var paveikt, nebaidīsimies no šī vārda, brīnumus. Mūsu domās par sevi, darbu, attiecībām mēdz būt ārkārtīgi daudz negatīvu kodu, kas neļauj piedzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi. Kad šos negatīvos kodus sāk uzlabot apzināti savu mērķu virzienā, tad notiek būtiski, tiešām būtiski, pat neticami uzlabojumi.

Zinātnes pētījumi par darbu ar mūsu zemapziņu ir sākušies ASV jau kopš 20.gadsimta 60ajiem gadiem. Nevis teorija, bet tieši prakse, metodes kā šīs zināšanas likt lietā, lai uzlabotu mūsu dzīves un darbu. Tieši par to kā praktiski izmantot šīs prasmes savas dzīves lielo un mazo jautājumu risināšanā darbā un personīgajā dzīvē. Un rezultāti ir apbrīnojumi. Vai tā būtu ieradumu maiņa, karjeras attīstība, attiecību uzlabošana, darbs ar personīgo svaru… Teju viss, kas notiek mūsu dzīvē, sākas mūsu zemapziņā. Tāpēc, ja sākam strādāt ar jautājumiem vietā, kur tie top, mēs tos tiešām varam reālistiskāk izmainīt, situācijas uzlabot. Viens no iemesliem kāpēc zemapziņas procesos mēs padaram izmaiņas paliekošākas - mēs nestrādājam tikai ar prātu, ar tā mentālo pusi. Mēs strādājam ar visiem mūsu apziņas elementiem. Tas ļauj mūsu apziņu izmantot pilnībā, lai paveiktu izmaiņas mūsu dzīvē. Vai Tev ir bijis dažkārt mulsums kāpēc mācībās dažkārt informācija nav noturīga, izmaiņas nemanāmas?
Visi zin šo paradoksu ar riteņa pārslēgšanu. Jo mazāks ir zobratiņš, jo lēnāk tas griežas, bet ātrāk notiek lielā riteņa kustība, jo ātrāk vari nokļūst uz savu mērķi. Mazāk centības, bet vairāk rezultāta. Prāts ir lielākais zobrats, kurš skrien kā traks, bet mūsu attīstība ir lēnāka.
Mācību kurss sava zemapziņas kodolreaktora ieslēgšanai.
Zinātne, neticami dzīves piemēri, efektīvas un praktiskas metodes.

No mācību trenera Zuargusa.

Mūsu dzīvēs iztēle vienmēr uzvarēs gribasspēku.

Vai tas būtu darbā vai personīgajā dzīvē, mūsu iztēlē top visi rezultāti, ko piedzīvojam. Caur sajūtām, ainām, valodu, kas mūsos dzīvo nomodā vai miegā. Un tie, kuri šo sapratuši, var paveikt, nebaidīsimies no šī vārda, brīnumus. Mūsu domās par sevi, darbu, attiecībām mēdz būt ārkārtīgi daudz negatīvu kodu, kas neļauj piedzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi. Kad šos negatīvos kodus sāk uzlabot apzināti savu mērķu virzienā, tad notiek būtiski, tiešām būtiski, pat neticami uzlabojumi.

Zinātnes pētījumi par darbu ar mūsu zemapziņu ir sākušies ASV jau kopš 20.gadsimta 60ajiem gadiem. Nevis teorija, bet tieši prakse, metodes kā šīs zināšanas likt lietā, lai uzlabotu mūsu dzīves un darbu. Tieši par to kā praktiski izmantot šīs prasmes savas dzīves lielo un mazo jautājumu risināšanā darbā un personīgajā dzīvē. Un rezultāti ir apbrīnojumi. Vai tā būtu ieradumu maiņa, karjeras attīstība, attiecību uzlabošana, darbs ar personīgo svaru… Teju viss, kas notiek mūsu dzīvē, sākas mūsu zemapziņā. Tāpēc, ja sākam strādāt ar jautājumiem vietā, kur tie top, mēs tos tiešām varam reālistiskāk izmainīt, situācijas uzlabot. Viens no iemesliem kāpēc zemapziņas procesos mēs padaram izmaiņas paliekošākas - mēs nestrādājam tikai ar prātu, ar tā mentālo pusi. Mēs strādājam ar visiem mūsu apziņas elementiem. Tas ļauj mūsu apziņu izmantot pilnībā, lai paveiktu izmaiņas mūsu dzīvē. Vai Tev ir bijis dažkārt mulsums kāpēc mācībās dažkārt informācija nav noturīga, izmaiņas nemanāmas?
Visi zin šo paradoksu ar riteņa pārslēgšanu. Jo mazāks ir zobratiņš, jo lēnāk tas griežas, bet ātrāk notiek lielā riteņa kustība, jo ātrāk vari nokļūst uz savu mērķi. Mazāk centības, bet vairāk rezultāta. Prāts ir lielākais zobrats, kurš skrien kā traks, bet mūsu attīstība ir lēnāka.
Mazais zobratiņš ir lēnāks, nemanāmāks, bet var divas vai vairāk reizes ātrāk mūs aizvest līdz galamērķim.
Es personīgi nevarēju piecus gadus atrisināt savas savilktās muguras problēmu. Nevarēju normāli strādāt, sportot. Vienā no lekcijām ar burvīgiem skolotājiem no dažādām valstīm es sakņupu lekcijas beigās un palūdzu, lai kolēģe noslēdz sesiju, jo man bija jāmēģina tikt līdz krēslam, lai apsēstos un neapkristu vēkšpēdus. Es dažkārt nevarēju pabeigt volejbola spēles vai treniņus, jo mugura bija pilnīgi savilkta un sāpīga. Hatha-jogas vingrinājumi kripatu palīdzēja, bet uzlabojumi bija ļoti lēnītēm. Jogas prakse palīdz, bet ... man vajadzēja citu piegājienu šim jautājumam.
Vai šī metodika, man sakārtoja muguru kādā brīnumainā veidā? Nē – jo to šī metodika nedara. Jā - jo tā aizveda mani pie kolosāla risinājuma. Man parādījās ārsts, kurš precīzi pateica, kas psihosomātiski ir manas problēmas cēlonis. Nedēļas laikā es savu muguru sakārtoju. Ja pirms tam, man muguras sāpes bija 10 ballēs 8, tad nedēļas laikā kļuva 10 ballēs 3. Jā, vienas nedēļas laikā. Es neticēju savām acīm un ... sajūtām. Cik dīvaini pēc 5iem gadiem ir justies kā veselam un ņipram, sportiskam cilvēkam. Dīvaina un fantastiska sajūta. Un vēl pēc kāda laika muguras stīvums pazuda pavisam.
Tādu piemēru ir tūkstošiem, kad cilvēki risina jautājumus par visdažādākajām tēmām - par pašpārliecību, finansēm, bailēm uzstāties, kā uzlabot attiecības, kā veicināt pārdošanas rezultātus, kā pieņemt izsvērtākus lēmumus.
Mēs visu dzīvojam uz savas zemapziņas kodolreaktora. Tās spēks un ietekme ir milzīgi, neaptverami.

Nav brīnumu zāles, kuras apēdot mēs varam zibenīgi atrisināt savas dzīves problēmas. Taču mūsu dziļākā miera un prāta stāvokļos, parādās efektīvas metodes, ko praktizējot, mēs risinām tās no dziļākajiem mūsu prāta līmeņiem, no zemapziņas.
Ja arī Tu vai Tavi kolēģi, ģimenes locekļi vēlaties pamainīt, uzlabot kādu savu dzīves situāciju - palūkojies kas notiek dziļāk Tavā iztēlē, sajūtās, Tavā valodā pašam ar sevi. Un tad pakāpeniski sāc praktizēt metodes, kurā sāc veidot savā iztēlē to, ko dzīvē vēlies redzēt, piedzīvot.
Ja Tu vēlies palīdzēt ar šo saviem kolēģiem, savam uzņēmumam, tuviniekiem - mēs varam kopīgi šīs metodes apgūt.
Vai tas būtu online vai klātienes procesā, vienīgais kas no Tevis ir vajadzīgs - vēlme kādu savu situāciju dzīvē risināt vai uzlabot. Attiecībās, darbā, finansēs, motivētībā, veselībā. Starp citu, vēlos uzsvērt, ka šīs metodes aicina izmantot modernās medicīnas labākos sasniegumus, nevis ir pretrunā ar to un mudina atrast ar šīm metodēm profesionāļus savā dzīvē, kas palīdzēs risināt gan veselības jautājumus (kā tas ir bijis man vairākkārtīgi), gan attiecības, gan finanses utt.
Ir lieliski, ja mūsu iztēle ir bagāta ar burvīgiem kodiem un stāstiem par sevi, pasauli, darbu, attiecībām, kas ved uz skaistiem sapņu piepildījumiem. Taču, teju visiem, zemapziņa ir pilna ar tēliem, kas veicina milzīgus izaicinājumus mūsu dzīvē. Vai šie zemapziņas bloki būtu ģenētiski mantoti vai "apgūti" dzīves laikā, nav svarīgi. Būtiski ir tos risināt. Mēs katrs sevi programmējam katru mīļu dienu ar savām sajūtām, tēliem, savu valodu. Mēs kā arhitekti un būvnieki katru dienu veidojam rītdienu, nākamo mēnesi, pusgadu. Ja reiz, Tu kā arhitekts veido savu dzīvi, tad.. Tu vari to arī pārveidot. Jāsaprot tikai savas apziņas valoda, kā tā veido Tavu dzīvi kopā ar Tevi.

Tas, kur esi šobrīd nonācis nozīmē, ka esi iepriekšējos mēnešos programmējis sevi šajā virzienā. Ar šīm metodēm es un daudzi cilvēki visā pasaulē ir risinājuši sev būtiskas lietas, kā piemēram, svars, attiecības ar tuviniekiem, pašpārliecība (spēja sevi pieņemt, mīlēt), finanses, kā labāk un efektīvāk darīt savu darbu vai pieņemt lēmumus.

Zuarguss ir mācību treneris par apzinātību, emocionālo intelektu, ieradumu veidošanu kopš 2011.gada. Strādājis ar vairāk kā 30 000 cilvēku no 40 pasaules valstīm. Trenera rokraksts ir īsas, precīzas metodes ar lielāko efektivitāti jaunu ieradumu veidošanā. Veicis kopā ar speciālistiem zinātniskos pētījumus par dažādu mācību un metožu efektivitāti. Pasniegšanas stils ir vienkāršība un humors. Strādājis kā vadītājs un bijis īpašnieks 15 gadus 60 cilvēku uzņēmumam mediju un mārketinga industrijās ar milzīgu radošuma un inovāciju slodzi ikdienas darbā. Izglītībā gūst iedvesmu no tā, ka var iedot cilvēkiem iespējas reāli uzlabot iespējas darbā vai personīgajā dzīvē. Uzskata, ka tas padara gan cilvēku, gan ģimeņu un valsts dzīves jēgpilnākas, radošākas un sirsnīgākas.
Zuarguss Zarmass,
11humans