Change Partners
Starptautiski biznesa risinājumi jūsu biznesa izaugsmei
KAS IR CHANGE PARTNERS?
Change Partners ir konsultāciju un apmācību uzņēmums, kas palīdz organizācijām sasniegt stratēģiskos mērķus caur starptautiski atzītu biznesa risinājumu ieviešanu. Igaunijā uzņēmums strādā no 1997. gada, Latvijā un Lietuvā uzsāka darboties 2022. gadā.

Šobrīd Change Partners ir vienīgie sertificētie pārstāvji Baltijā diviem starptautiskiem biznesa risinājumiem:
līderības attīstības risinājums Leadership Pipeline
pārmaiņu vadības risinājums PROSCI
Tāpat uzņēmums piedāvā DiSC sertifikāciju, kas ļauj iekšējiem un ārējiem treneriem apgūt datos balstītu instrumentu darbinieku iesaistes, produktivitātes un kopēja komandas snieguma uzlabošanai

LEADERSHIP PIPELINE
starptautiski atzīta, datos balstīta pieeja sistēmiskai vadītāju attīstībai

Apvienojot stratēģisko konsultēšanu ar vadītāju līderības mācībām, Leadership Pipeline risinājumi jau 25 gadus palīdz organizācijām visā pasaulē:

• saskaņot vadītāju attīstības plānošanu ar citiem biznesa procesiem
• novērtēt un attīstīt katra vadītāja individuālas kompetences
• sistematizēt un saplānot visu līmeņu vadītāju attīstību
• izveidot vadītāju pēctecības programmu
• veicināt līderības kultūras veidošanu organizācijā
• mērīt vadītāju rīcības un attieksmes maiņu
Leadership Pipeline Institute neatkarīgais partneris mēra risinājuma ieviešanas rezultātus, jeb izmaiņas vadītāju uzvedībā, zināšanās un attieksmē. Novērtēšana, kas tiek veikta trīs mēnešus pēc mācību pabeigšanas, uzrāda par 33% augstākus rezultātus, nekā vidēji mācību nozarē globālā līmenī.
Uzņēmumi Baltijas valstīs, kuri jau ir izvēlējušies Leadership Pipeline risinājumus

PROSCI
pētījumos balstīta metodoloģija veiksmīgai pārmaiņu vadībai

Prosci pārmaiņu vadības apmācību ietvaros dalībnieki apgūst instrumentus un zināšanas, kas palīdz uzņēmumiem:

• paaugstināt pārmaiņu iniciatīvu ROI
• strukturēti un sistēmiski plānot un ieviest pārmaiņas
• pilnveidot risku vadību
• uzlabot darbinieku iesaisti pārmaiņu procesos

Uzņēmumi Baltijas valstīs, kuri jau ir izvēlējušies Prosci risinājumus

DiSC® sertifikācija

DiSC ir uz pētījumiem balstīts psihometrisks instruments, kas palīdz izprast cilvēku uzvedības īpašības un motivāciju. Organizācijas visā pasaulē izmanto šo instrumentu, lai uzlabotu darbinieku iesaisti, produktivitāti un sniegumu.

Globāli DiSC testēšanu veikuši jau 50 miljoni cilvēku.
DiSC sertificēta trenera ieguvumi:

  • Prasme pielietot, administrēt un veidot DiSC pārskatus
  • Iespēja gūt zināšanas un resursus, lai patstāvīgi spētu vadīt DiSC apmācības
  • Padziļināta izpratne un attīstīta kompetence par DiSC modeļa principiem
  • Attīstīta prasme iesaistes un sadarbības kultūras veicināšana, balstoties uz DiSC programmas zināšanām
  • Attīstīta prasme novērtēt cilvēku prasmes un emocionālo intelektu (EQ)
  • Būt par biedru lielākajam HR tīklam pasaulē

DiSC sertifikācija Baltijas valstīs tiek veikta sadarbībā ar IPB Partners – oficiālo DiSC pārstāvi Baltijā
Inga Kalna
Tel. nr.: +371 29137332
E-pasts: inga.kalna@changepartners.eu
PIESAKIET TIKŠANOS
un uzziniet, kā biznesa praksē pārbaudītie risinājumi var palīdzēt jūsu uzņēmumam sasniegt izvirzītos mērķus!
Change Partners konsultante, partnere Latvijā
Regīna Reķe
Tel. nr.: +371 20001072
E-pasts: regina.reke@changepartners.eu
Change Partners konsultante, partnere Latvijā