SmartHR Latvija

Semināri / Raksti / Karjera

Mēs esam par atklātību, brīvi pieejamām zināšanām, tehnoloģisko attīstību, inovācijām un izaugsmi.
Rīki un metodes darbinieku novērtēšanai
WHO works for me?
Vērtēt darbiniekus dažādās kategorijās nav nekāds jaunums - sniegums, iesaiste, iniciatīva, rezultāti u.c. Taču ko vēl mēs varam uzzināt par savu personālu? Kā novērtēt darbinieku personību un spēju sadarboties? Kā izprast viņu intereses un to atbilstību kompānijas vērtībām?
Dati, digitalizācija un procesu automatizācija
HR Digitalizācija 2019
Tehnoloģijām attīstoties, arī personāla vadības rīki kļūst par stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībā, paātrinot procesus un nodrošinot datus lēmumu pieņemšanai. Kā automatizēt manuālus procesus atbrīvojot rokas HR komandai? Kādus procesus iespējams digitalizēt un kādus labāk saglabāt manuālus?
Jaunās paaudzes piesaiste, iesaiste un motivācija
Y(why) to engage MI(millennials)?
Pēc ekonomistu datiem, katru gadu Latvijas darba tirgū paliek par 10 tūkstošiem mazāk darbinieku. Vecākajai darbinieku paaudzei to pametot, vietā nāk jaunā paaudze ar savām izmaiņām. Kas ir jaunā paaudze un vai tā ir pēdējā? Kādas ir jaunākās tendences darbinieku motivācijā un iesaistē?
Komandas veidošana VAI komandas attīstība?
Uzņēmuma attīstība ir tieši saistīta ar to, kādi ir darbinieki, un to, cik labi viņi prot sadarboties, palīdzot uzņēmumam sasniegt mērķus. Komandas nozīme uzņēmumam ir neapstrīdama, taču kāda ir atšķirība starp komandas veidošanu un komandas attīsību? Kā panākt komandas saliedētību, izaugsmi un iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā?
Komandas iesaiste un attīstība
Kā panākt stratēģisku sadarbību un kopīgu valodu?
Ko vēlas CEO? 2019
Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Kā uzņēmuma vadītāji uztver personālā ieguldītas investīcijas un kā vērtē to rentabilitāti?
HR tendences Baltijas valstīs
2020: Future of HR
Baltijas valstis ģeogrāfiksi ir ļoti tuvu, taču katrai no tām ir sava personāla vadības skatuve. Šajā seminārā aicināsim Latvijas, Lietuvas un Igaunijas perosnāla vadības pārstāvjus dalīties ar pieredzi un novērojumiem par šī brīža tendencēm reģionā un to, kas sagaida mūs tuvākajā nākotnē.
20 stundas / 5 dienas / 10 tēmas / 15 + eksperti
SmartHR Akadēmija 2.0
22.-26. jūlijā norisināsies intensīvākais HR kurss 2019. gadā!

Piecu dienu laikā vairāk nekā 15 HR eksperti dalīsies ar zināšanām cilvēkresursu vadībā, HR tehnoloģijās un inovācijās. Praktiski piemēri un apmācības ar risinājumiem: darbinieku piesaiste un atlase, HR dati un analītika, iesaiste un motivācija, izaugsme un apmācības, kā arī komandas un kultūras veidošana.
HR Essentials
SmartHR Starter KIT
Personāla vadības nozare nepārtraukti attīstās un līdz ar to arī HR tehnoloģijas. Vecās metodes aizvieto jaunas, mainot ierastos procesus un padarot tos ātrākus un caurredzamākus. Kas ir svarīgākie rīki un zināšanas, kas būtu nepieciešamas veiksmīgam personāla vadības ekspertam? Kādas tehnoloģijas ir neaizvietojamas un kur tās meklēt?
Apmācības & attīsība
Kā ietekmēt personāla izaugsmi?
Ikviens uzņēmums ir ieinteresēts, lai viņu darbinieki būtu zinošākie un mērķtiecīgākie nozarē. Arī paši darbinieki vēlas gūt iespēju kļūt labākiem gan personīgajā attīstībā, gan profesionālajā dzīvē. Kā uzņēmumiem nodrošināt apmācību sistēmas, kas palīdz sasniegt kopējos mērķus? Kā virzīt darbiniekus uz izaugsmi?
Ko var un ko nevar pirkt kā HR ārpakalpojumu
HR - outsourced or inhouse?
Pakalpojumu sniedzēju un sistēmu izstrādātāji ir parūpējušies, lai teju ikviens ar personāla vadību saistītais process varētu tikt automatizēts, digitalizēts vai nopērkams ārpakalpojumā. Vai tiešām visu var nodot trešajām pusēm? Kādi ir procesi, kurus atdodot HR atbrīvo laiku un rokas un kurus labāk paturēt iekšēji, lai neradītu draudus uzņēmuma attīstībai.
Veiksmes un pieredzest stāsti, veidojot organizācijas kultūru
Kultūra, vērtības un uzņēmums
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Sadarbības kultūra. Mācīšanās kultūra. Koučinga kultūra. Inovāciju kultūra. Augstas izpildes kultūra. Digitālā kultūra. Cita kultūra… Apjukums… Kurā virzienā doties?
Darbinieku fiziskā un emocionālā labsajūta
Wellbeing vs. Experience
Darbinieka veselība - gan fiziskā, gan garīgā - nenoliedzami ietekmē gan savstarpējās kolēģu attiecības, gan paša darbinieka attieksmi pret darbu un vidi, kurā tas atrodas. Rūpes par to jāuzņemas ne tikai pašam darbiniekam, bet arī darba devējam, un tās sākas jau no pirmās dienas uzņēmumā.
Par HR datu ieguvi, apstrādi un iznmantošanu
HR Dati un analītika
Personāla vadības datu bāze ir milzīgs resurss, kuru pareizi izmantojot iespējams iegūt vēl vienu stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībai. Kādas sakarības par uzņēmuma attīstību slēpjas datos par darbiniekiem, to mainību, prombūtni, iesaisti, apmierinātību u.c. , un kā tos izmantot?
Kā izveidot stratēģisku procesu vadību?
On-boarding / Off-boarding
Arvien populārākas kļūst sarunas par darbinieku pieredzi, jeb "employee experience". Tās sākas ar pārrunām uzņēmumumā, pirms darbā pieņemsānas un turpinās līdz pat pēdējai dienai. Kāda ir labā prakse, kā veidot šo pieredzi darbiniekiem saprotamu un pozitīvu ne tikai uzsākot, bet arī beidzot darba gaitas?
Individuāls sniegums vai komandas panākumi?
Komanda un personība
Šis varētu būt viens no sarežgītākajiem uzdevumiem vadībai - veidot saderīgu, uz sasniegumiem vērstu komandu, kurā katrs jūtas novērtēts un atzīts, kā personība. Kā parādīt katra darbinieka nozīmību komandā un uzņēmuma attīstībā, iesaitot mērķu sasniegšanā?
Vēlies uzstāties?
SmartHR Latvija dod iespēju cilvēkvadības un vadības ekspertiem dalīties ar pieredzi un zināšanām, lai veicinātu inovatīvas HR un vadības kultūras attīstību Latvijā.
Amats un uzņēmums VAI īss apraksts par sevi
SmartHR Latvija dod iespēju cilvēkvadības un vadības ekspertiem dalīties ar pieredzi un zināšanām, lai veicinātu inovatīvas HR un vadības kultūras attīstību Latvijā.

Īss tēmas nosaukums, ar ko vēlētos uzstāties
Īss tēmas apraksts (3 - 4 teikumi)
Amats un uzņēmums VAI īss apraksts par sevi