Darba attiecību pārtraukšana
Vispatiesākās attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju atspoguļojas brīdī, kad darba attiecības tiek pārtrauktas.
Izrādi cieņu
Neskatoties uz iemesliem, kādēļ ar darbinieku jāpārtrauc darba attiecības, organizācijas var veikt virkni darbību, lai izrādītu cieņu par paveikto un iegūtu labas reputācijas vēstnieku.
Noskaidro viedokli un iemeslus
Iegūsti vērtīgu informāciju no bijušā darbinieka, veicot tā saucamās "Exit" intervijas. Patiesie aiziešanas iemesli, vadītāja attieksme, nokavētās iespējas darbinieku noturēt, kolēģu motivācija – tikai daļa no tā, ko uzņēmums var uzzināt.
Veido attiecības ar Alumni
Bijušie darbinieki ir izcils resurss, lai nodrošinātu sev darba spēku nākotnē, sludinātu uzņēmuma vērtības, paplašinātu potenciālo darbinieku loku caur rekomendācijām, iegūtu informāciju uzņēmuma turpmākai attīstībai.
"Exit" intervijas
Tieša atgriezeniskā saite par uzņēmuma vērtībām un attīstāmajām pusēm ir labākais materiāls, no kā mācīties un ko izmantot, lai attīstītu uzņēmumu. Jau aiz muguras ir laiki, kad šo procesu vadīja tikai uzņēmuma iekšienē un šobrīd arvien aktuālāka kļūst procesa "ārējā" vadība.
Dokumentu vadība
Palielinoties darbinieku skaitam, arvien vairāk laika tiek patērēts tādos administratīvos procesos kā dokumentu vadība. Sakārtojot dokumentu vadības procesus un sistēmas, iespējams ne tikai atbrīvot laiku, bet arī nodrošināt procesu caurredzamību un atbilstību likuma priekšā.
Datu aizsardzība
Jaunā ES datu aizsardzības regula vairs nav aiz kalniem, un tā ietver arī esošo un bijušo darbinieku datus. Kā realizēt jaunās regulas ieviešanu uzņēmumā? Kur meklēt risinājumus, uzņēmumus vai ekspertus, kas var atbalstīt ar zināšanām un pieredzi?
Kā veiksmīgi pārtraukt darba attiecības?
Dalies ar pieredzi par "Darba attiecību pārtraukšanu" savā uzņēmumā, lai uzzinātu kā to dara citi nozares eksperti - kādus risinājumus vari ieteikt, un kādiem mērķiem tos izmanto, kādus pakalpojumus izmanto, kādi uzņēmumi vai eksperti Tev ir palīdzējuši. Līdzdarbojoties!
SmartHR nav fiksēts lielums vai esoša vērtība - tā ir nepārtraukta virzība uz progresu un attīstību. SmartHR vide ir tāda, kādu to veido dalībnieki un interesenti.
Kā tas strādā?
Dalībnieki un interesenti var piedalīties SmartHR izveidē, un noteikt, kāds tas izskatīsies - sūta ieteikumus un tēmas, kas šobrīd ir aktuālas.
Smart HR izskata un analizē, veidojot datubāzes un tēmu sarakstus.
Balstoties uz ieteikumiem, tiek meklēti eksperti, uzņēmumi, risinājumi, kas var palīdzēt, tiek veidoti raksti, semināri un darbnīcas par aktuālo.