Efektīva darbaspēka attīstība
Kompetents darbinieks nozīmē labs darba rezultāts, tātad peļņa.
Domājot par darbinieku attīstību un mācībām...
Mācīšanās ekosistēma -
Learning to learn
Lai darbinieki nepārtraukti būtu attīstībā un apgūtu jauno, tādā veidā pienesot uzņēmumam arvien vairāk iespējas sasniegt labus biznesa rezultātus, ir būtiski nodrošināt tādu vidi, kurā darbinieki mācās paši un motivē to darīt citus.
Platforma – vide, kur mācīties individuāli
Mūsdienās darbiniekiem ir milzum daudz iespēju mācīties, plaša pieeja interneta resursiem, sava laika produktīva izmantošana, lasot jaunākās tendences savā jomā,... Taču arī organizācijas iekšienē ir svarīgi nodrošināt vidi, kurā darbinieki var mācīties, sākot no bāzes zināšanām par organizāciju, līdz sarežģītāku, savai lomai nepieciešamo kompetenču apguvei.
Dažādu mācīšanās metožu izmantošana kompetenču celšanai
Būtiski darbiniekiem piedāvāt dažādus veidus, kā apgūt nepieciešamās kompetences. E-mācības, webināri, klātienes lekcijas, workshop' i, refleksijas grupas, individuāli treniņi - tās visas ir iespējas, kuras gudri lietojot iespējams panākt vislabākos biznesa rezultātus.
Kompetenču novērtēšana, datu analīze
Straujajā biznesa vidē viss mainās ļoti ātri, tāpēc ir būtiski
nodrošināt uzņēmumā biznesa nepārtrauktību un uzturēt būtisko kompetenci. Lai to nodrošinātu, ik pa laikam nepieciešams veikt kompetenču auditu un to novērtēt. Mācīšanās rezultāta mērīšana, atgriezeniskās saites sniegšana par sniegumu un pilnveidojamo kompetenču izzināšana palīdz šo procesu nodrošināt.
Kā attīstīt efektīvu darbaspēku?
Dalies ar pieredzi par "Efeketīva darbaspēka attīstību" savā uzņēmumā, lai uzzinātu kā to dara citi nozares eksperti - kādus risinājumus vari ieteikt, un kādiem mērķiem tos izmanto, kādus pakalpojumus izmanto, kādi uzņēmumi vai eksperti Tev ir palīdzējuši. Līdzdarbojoties!
SmartHR nav fiksēts lielums vai esoša vērtība - tā ir nepārtraukta virzība uz progresu un attīstību. SmartHR vide ir tāda, kādu to veido dalībnieki un interesenti.
Kā tas strādā?
Dalībnieki un interesenti var piedalīties SmartHR izveidē, un noteikt, kāds tas izskatīsies - sūta ieteikumus un tēmas, kas šobrīd ir aktuālas.
Smart HR izskata un analizē, veidojot datubāzes un tēmu sarakstus.
Balstoties uz ieteikumiem, tiek meklēti eksperti, uzņēmumi, risinājumi, kas var palīdzēt, tiek veidoti raksti, semināri un darbnīcas par aktuālo.