E-mācību stratēģijas attīstības posmi
Kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām?
2. Līmenis
Raksta autore: Maija Dobele
Pieredze rāda, ka e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos – 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūrā. Iepriekšējā rakstā aprakstīju pirmo – pamata jeb bāzes zināšanu e-mācību stratēģiju, šajā rakstā – otro: kampaņveidīgo e-macību stratēģiju.
Uzņēmums vēlas izmēģināt e-mācības kampaņas veidā prasīgiem darbiniekiem vai arī nepieciešams ātri apmācīt darbiniekus par noteiktu tēmu. Visbiežāk tās ir 1-2 pamattēmas ar izaicinošu saturu, nereti kā virkne ar mācībām, kas tiek veidota kā mācību plūsma. Šī e-mācību stratēģija tiek izmantota gadījumos, kad uzņēmumam ir stratēģisks mērķis apmācīt, piemēram, klientu apkalpošanas speciālistus (front-end): pārdevējus, apdrošināšanas speciālistus.

Visbiežāk šādās situācijās uzņēmumam nav savas e-mācību platformas un izstrādāti e-kursi, bet visdrīzāk uzņēmumam ir sagatavota virkne ar klātienes mācību materiāliem, klientu apkalpošanas rokasgrāmatas, labāko/ sliktāko pārdošanas piemēru krātuve, klientu visbiežāk uzdotie jautājumi un vēlamās atbildes, ko nepieciešams ātri izveidot e-formātā. Papildus tam, apmācāmie darbinieki darba specifikas dēļ reti ir birojā vai pie datora, līdz ar to ir nepieciešams izmantot mobilās mācīšanās iespējas, ātras meklēšanas funkcionalitāti, kā arī mācību saturu sadalīt mazos posmos, izmantojot, tā saucamo mikro-mācīšanās pieeju. Šai mērķauditorijai visbiežāk piemīt sacensības gars, kur mācīšanās spēļojot ir būtiska prasība.
Šajos gadījumos konkrētai darbinieku grupai tiek veidotas vairāk pakāpju mācību programmas kā nepārtraukts process. Katrs nākamais posms tiek atvērts tikai pēc iepriekšējo darbību paveikšanas, papildus tiek veidoti biznesa mērķi, piemēram, konkrēta apgrozījuma sasniegšana noteiktai produktu grupai. Šādas mācību kampaņas ir visveiksmīgākās, ja paralēli notiek motivācijas un darbinieku iesaistes pasākumi – iegūti punkti par noteiktu mācību un biznesa rezultātu sasniegšanu, sacensības vairāku filiāļu starpā, pieredze apmaiņas diskusijas un dalīšanās ar mācību atziņām.

Šajā stratēģijā veiksmīgs risinājums ir izmantot Branchtrack simulācijas, kas interaktīvā veidā diagnosticē, vai darbinieks izvēlas atbilstošāko rīcību realitātei pietuvinātā situācijā. Papildus cita veida jauktā tipa mācību programmas elementiem ir iespējams izmantot uzņēmumam pielāgotas klientu apkalpošanas vai pārdošanas situāciju e-simulācijas, piemēram, https://www.branchtrack.com/projects/hvratp3f.

No vienas puses izaicinošais saturs un darbinieku grupas specifika pieprasa augsta līmeņa e-mācību platformas funkcionalitāti. No otras puses, vienai kampaņai nav jēgpilni ieviest e-mācību platformu, tāpēc visbiežāk uzņēmumi izvēlas e-mācību platformu īrēt. Šādām vajadzībām uzņēmums INTEA Baltijas tirgū piedāvā CrossKnowledge e-mācību platformā izveidot klienta profilu un atbalstīt šādu kampaņu veiksmīgu norisi.
Visbiežāk šo e-mācību stratēģijas līmeni izmanto pārdošanas jomā strādājoši uzņēmumi, to pārdevēji, aģenti, klientu konsultanti – visi, kam īsā laika periodā ir jāapgūst liels jaunu zināšanu apjoms.
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS
Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.