Atstāj savu e-pastu, lai saņemtu informāciju par jauniem rakstiem, publikācijām un semināriem no SmartHR.
HR dati un analītika / HR data and analytics
Tehnoloģijām attīstoties, šobrīd personāla vadības datu analītika un analītikas rīki ir nonākuši līdz posmam, kad tie var palīdzēt HR nozarei dziļāk izprast ne tikai uzņēmuma darbinieku profilu un palīdzēt pieņemt stratēģiskus lēmumus, bet arī dot ieskatu ar HR saistīto finanšu rādītājos un veicināt uz datiem balstītu resursu izmanošanu.
Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā strauji attīstās dažādu faktoru datu analītika personāla vadībā.
Organizācijas Kultūra / Organisation Culture
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Vai mēs pamanām paradumus? Cik motivēti un drosmīgi esam iesaistīties, lai veidotu un dzīvotu tādā kultūrā, lai bizness plauktu? Ko gaidīt pārmaiņu laikā, un kā to ietekmēt?
Atalgojums un motivācija / Compensation and benefits
Tādi labumi kā veselības apdrošināšana, apmācības, neformāli darba pasākumi jau ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu lielai daļai uzņēmumu, ko darbinieki jau uztver kā pašsaprotamu lietu. Šobrīd vairs nav jautājums par to, vai vērts domāt par citiem labumiem, bet gan – kādā formā tos pasniegt darbiniekiem, lai tie derētu dažādu paaudžu interesēm un vajadzībām. Kā veidot godīgas un caurspīdīgas atalgojumu sistēmas? Kā motivēt gan tos, kas strādā attālināti, gan tos, kas klātienē?
Uzņēmuma tēla veidošana / Employer Branding
Līdzīgi, kā preces zīmols rada mums sajūtas, izvēloties produktu veikalā, arī darba devēja tēls rada mums sajūtas par to, vai mēs vēlamies pievienoties šai komandai. Tas sevī ietver gan tirgus uztveri par konkrēto uzņēmumu, gan raksturo šīs organizācijas vērtību solījumu darba ņēmējiem un laba darba devēja tēla veidošana ir kļuvusi par pēdējo gadu neaņemamu sastāvdaļu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanai. Pievienojies vebinārā un uzzini, kādas ir jaunākās tendences un rīki uzņēmuma tēla veidošanā.
HR Tehnoloģijas / Technology HR
Kas reiz ir pamēģinājis, tas vairs nevar iedomāties ikdienu bez viedtelefona, interneta un digitālās televīzijas. Ļoti līdzīgi ir ar digitalizētiem personālvadības procesiem. Darbinieku atlases sistēmas, darbā ievadīšanas automatizētie risinājumi, e-mācības un apmācību platformas, tā ir tikai aisberga redzamā daļa HR risinājumu jūrā. Kādas ir jaunākās tehnoloģijas un kā tās var atvieglot ikkatra personāla vadītāja ikdienu? Pievienojies vebināram un uzzini.
Stratēģiskā personālvadība / Strategic HR
Darbinieku resursam kļūstot arvien grūtāk pieejamam, pieaug stratēģiskas personālvadības nozīme. Personāla vadītājiem nepieciešamas papildus zināšanas, lai varētu atbalstīt uzņēmumu tā mērķu sasniegšanā, savukārt uzņēmumu vadībai jāpievērš padziļināta uzmanība cilvēkresursiem. Ko īsti nozīmē personāla vadības stratēģija, un kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par svarīgu sadarbības partneri uzņēmuma mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā?
Iekšējā komunikācija / Internal Communication
Ne vienā vien grāmatā minēts, ka uzņēmuma sākums un gals meklējams komunikācijā, ko vēl vairāk mums pierādīja pandēmija un attālinātā darba ēras sākums. Šajā izaicinājumu un pārmaiņu laikā uzņēmuma iekšējā komunikācija ir veiksmes stūrakmens, tāpēc vebinārā dosim iespēju atbildēt uz jautājumiem: kā veidot veiksmīgu komunikāciju? Kam tas jādara un ko īsti komunicēt? Kādas ir jaunākās iekšējās komunikācijas tendences un jaunākie digitālie rīki to nodrošināšanā?
Mācīšanās un attīstība / Employee learning and development
Ikviens uzņēmums ir ieinteresēts, lai viņu darbinieki būtu zinošākie un mērķtiecīgākie nozarē. Arī paši darbinieki vēlas gūt iespēju kļūt labākiem gan personīgajā attīstībā, gan profesionālajā dzīvē. Kā uzņēmumiem nodrošināt apmācību sistēmas, kas palīdz sasniegt kopējos mērķus? Kā virzīt darbiniekus uz izaugsmi? Kādas ir jaunākās tendences un tehnoloģijas darbinieku mācību un attīstības laikā?
Darbinieku piesaiste un atlase / Empoyee attraction and recruitment
Talantu trūkums ir viens no lielākajiem uzņēmumu izaicinājumiem un kā liecina statistikas dati, tad turpmākajos gados tas tikai turpinās palielināties. Kādas ir jaunākās tendences vietējā un starptautiskā darba tirgū? Kā izvēlēties situācijai atbilstošo atlases metodi? Veikt atlasi iekšēji vai nodot šīs rūpes ārpakalpojumu sniedzējiem, vai, iespējams atteikties no atlases pavisam un izvēlēties darbinieku īri? Pievienojies pasakumā un uzdod interesējošos jautājumus dalībniekiem.
Par personālvadības izaicinājumiem 2021.gadā!
HR Story night | Diskusiju panelis
Šie pēdējie divi gadi mums visiem ir pierādījuši, ka pastāvēs, kas mainīsies. Par to arī vēlamies šajā vebinārā aprunāties - kā ir gājis, kas ir izdevies, kādi izaicinājumi pārvarēti un pievarēti. Tiekamies HR Story night - par personālvadības izaicinājumiem 2021.gadā! Jau 16.decembrī!
Uzņēmuma kultūra
Komandas: iesaiste | saliedēšana | attīstība
Veidot saderīgu, uz sasniegumiem vērstu komandu, kurā katrs jūtas novērtēts un atzīts kā personība, ir viens no sarežgītākajiem vadītāja uzdevumiem. Tam šķēršļus liek ne tikai paaudžu atšķirības, bet arī vajadzību, mērķu un personību daudzveidība.

Kā panākt komandas saliedētību, izaugsmi un iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā?

Uzņēmuma kultūra
Iekšējā komunikācija un citi bubuļi
Ne vienā vien grāmatā minēts, ka uzņēmuma sākums un gals meklējams komunikācijā, ko vēl vairāk mums pierādīja negaidītā pandēmija un attālinātā darba ēras sākums. Šķietami lielais digitālo risinājumu piedāvājums ir samulsinājis ne vienu vien vadītāju, tāpēc šajā seminārā runāsim par to, kas ir efektīvas iekšējās komunikācijas galvenie pamatprincipi un kādi rīki to var palīdzēt realizēt? Kā sasniegt darbiniekus un kurus kanālus labāk izmantot? Vai vienmēr tehnoloģijas ir risinājums?

Starptautiska konference - 2021.gada 21.- 23.septembris
2021: Future of HR
Geographically, the Baltic States are very close, but each has its own personnel management stage. In this seminar, we invite Latvian, Lithuanian and Estonian personnel management representatives to share their experiences and observations about current trends in the region and what awaits us in the near future.

Compensation & benefits
CompenBen 2.0
Tādi labumi kā veselības apdrošināšana, apmācības, neformāli darba pasākumi jau ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu lielai daļai uzņēmumu, ko darbinieki jau uztver kā pašsaprotamu lietu. Šobrīd vairs nav jautājums par to, vai vērts domāt par citiem labumiem, bet gan – kādā formā tos pasniegt darbiniekiem, lai tie derētu dažādu paaudžu interesēm un vajadzībām. Kā veidot godīgas un caurspīdīgas atalgojumu sistēmas? Kā motivēt gan tos, kas strādā attālināti, gan tos, kas klātienē?
Pakalpojumu un risinājumu "Pitch" prezentācijas
HR Speed dating 2.0
Cik gan bieži nav nācies dzirdēt kādu sakām: "vai nevarētu visus risinājumus vienā dienā apskatīt, nevis meklēt mēnešiem." Mēs sakām, ka var! Tieši tāpēc pasākuma "HR speed dating 2.0" ietvaros būs iespēja iepazīties ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas HR risinājumiem, noklausīties prezentācijas, uzdot atklātus jautājumus par izmaksām, ieviešanu u.c. Pasākumā būs iespējams satikt iesaistes, komunikācijas, motivācijas, dokumentu vadības, laika uzskaites, algu aprēķina un citu risinājumu, pakalpojumu pārstāvjus.
Uzņēmuma kultūra
Organizācijas kultūra - ko gaidīt pārmaiņu laikā?
Pandēmija ir ienesusi pārmaiņas ne tikai biznesa modeļos, bet arī veidā, kā mēs strādājam. Laikā, kad attālinātais darbs un Zoom/Teams sapulces kļuvušas par normu un ikdienu, arī katra darbinieka personīgās vērtības ir mainījušās atbilstoši jaunajai situācijai. Ir mainījies veids, kā uzņēmumi komunicē, atbalsta un motivē savus darbiniekus. Tāpat ir mainījies arī tas, kas būtisks uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem. Izmaiņas uzņēmumu vērtībās un kultūrā ir neizbēgamas! Ko gaidīt pārmaiņu laikā, un kā to ietekmēt?
Darbinieku atlase
Darbinieku piesaiste un atlase digitāli
Ja kādreiz darba devēji bija tie, kuri "diktēja noteikumus", tad tagad tie ir darba ņēmēji. Talantu trūkums ir viens no lielākajiem uzņēmumu izaicinājumiem un kā liecina statistikas dati, tad turpmākajos gados tas tikai turpinās palielināties. Kā pielāgoties pieaugošajam darbinieku trūkumam? Kā automatizēt un digitalizēt uzņēmumu piesaistes procesus, paturot prātā kandidāta pieredzi?
Par personālvadības lomu uzņēmumā
Stratēģiskā personālvadība 2.0
Darbinieku resursam kļūstot arvien grūtāk pieejamam, HR loma uzņēmumā kļūst arvien nozīmīgāka. Personāla vadītājiem nepieciešamas papildus zināšanas, lai varētu atbalstīt uzņēmumu tā mērķu sasniegšanā. Kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par neaizvietojamu padomdevēju uzņēmuma valdei, vadītu pārmaiņu procesus un kļūtu par galveno dzinējspēku ambiciozu mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā?
Ko vēlas CEO Covid-19 laikā?

Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Kā uzņēmuma vadītāji uztver personālā ieguldītas investīcijas un kā vērtē to rentabilitāti? Pieredzes stāsti, viedokļi un atklātas diskusijas par personālvadītāju un uzņēmuma vadītāju veiksmīgu sadarbību.
Atklāti par personālvadību un vadību
HR F*ck-up stories - Veiksmīgi par neveiksmīgo personālvadībā.
Ir tik pierasts dzirdēt krāšņus veiksmes stāstus par to, kā pārvarētas lielas grūtības un ieviesti jauni HR risinājumi, par to, kādas pozitīvas pārmaiņas tas radījis un cik labi ir tagad. Taču tā ir tikai viena medaļas puse - otra ir procesā iegūtās mācības, kas parasti nāk kopā ar neveiksmes rūgtumu. Šajā seminārā drosmīgi runāsim par mūsu neveiksmēm un mācībām, kas gūtas ceļā uz pārmaiņām.
Kāda ir digitalizācijas cena?
Vebinārs: Digital age of HR
Ir vairāk kā skaidrs, ka mums vairs neizvairīties no tehnoloģijām un to ienākšanas gandrīz visos uzņēmuma procesos, tai skaitā HR. Taču, kāda ir reālā digitalizācijas cena? Kā HR procesu digitalizācija izpaužas? Kā tā ietekmē personāla vadības pārstāvju darbu? Vai tiešām viss ir tik "saulaini", kā tiek solīts?
Uzņēmuma kultūra, pasākumi, vide
HR mārketings 2.0
Kā mārketings izmanto sociālos tīklus, lai piesaistītu, noturētu un iesaistītu klientus? Vai personālvadība var izmantot šos rīkus un metodes, lai piesaistītu, noturētu un iesaistītu savus talantus? Un kā, izmantojot mārketinga rīkus, parādīt uzņēmuma plusus arī tiem, kas ikdienā to nepamana? Kādi ir veiksmīgas mārketinga un HR sadarbības priekšnoteikumi?

Vai viens cimds der visiem?
Motivācija un iesaiste
Tādi labumi kā veselības apdrošināšana, apmācības, neformāli darba pasākumi jau ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu lielai daļai uzņēmumu, ko darbinieki jau uztver kā pašsaprotamu lietu. Šobrīd vairs nav jautājums par to, vai vērts domāt par citiem labumiem, bet gan – kādā formā tos pasniegt darbiniekiem, lai tie derētu dažādu paaudžu interesēm un vajadzībām.
40 stundas / 5 dienas / 10 tēmas / 20 + eksperti
SmartHR Akadēmija 3.0
17.-21. augustā norisināsies intensīvākais HR kurss 2020. gadā!
Piecu dienu laikā vairāk nekā 20 eksperti dalīsies ar zināšanām cilvēkresursu vadībā, HR tehnoloģijās un inovācijās. Praktiski piemēri un apmācības ar risinājumiem: darbinieku piesaiste un atlase, HR dati un analītika, iesaiste un motivācija, izaugsme un apmācības, kā arī komandas un kultūras veidošana.
Viss par darbinieku pieredzi, no A līdz Z
Kas ir "Employee Experience"?
Pieteikšanās semināram slēgta
30. jūlijā kopstrādes telpās Teikums notiks cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SmartHR" pārceltais seminārs - "Kas ir darbinieku pieredze jeb Employee Experience?"darbinieku pieredze sākas ar pārrunām uzņēmumā, pirms darbā pieņemšanas un turpinās līdz pat pēdējai dienai. Kāda ir labā prakse, kā veidot šo pieredzi darbiniekiem saprotamu un pozitīvu ne tikai uzsākot, bet arī beidzot darba gaitas?
Kādi ir lielākie iaicinājumi, strādājot attālināti?
Vebinārs: Ārpus biroja - attālinātam darbam pielāgota uzņēmuma un komandu vadība
Covid-19 izraisītā krīze ir ļāvusi paskatīties uz attālināto darbu un digitalizāciju citā gaismā. Vebināra laikā uzzināsim, kāda ir personālvadības stratēģiskā loma pārmaiņu laikā, kā veicināt komandas savstarpējo sadarbību un produktivitāti, kā palīdzēt sev un komandai saglabāt sniegumu un dzīvesprieku, strādājot attālināti. Kā arī iepazīsimies ar mītiem par attālināto komandu vadību un to, kāda būs mūsu jaunā normālā dzīve.


Kā krīzei pielāgojas citi? Ko varam mācīties?
Vebinārs: Kas notiek? Krīzes dati un fakti
Vebināra laikā centīsimies atbildēt uz jautājumiem - kā krīzei pielāgojas citi? Ko mēs varam mācīties no citu pieredzes? Iepazīsimies ar jaunākajiem pētījumiem par darba tirgu, uzņēmumiem un ekonomiku, uzzināsim, cik un kādas ir darba tirgus izmaiņas. Būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kā organizācijas pielāgojas krīzei Latvijā un arī globāli.

Kā rīkoties, veidojot komunikāciju krīzes situācijā
Vebinārs: Krīzes komunikācija uzņēmumā
Šobrīd daudzi uzņēmumi Latvijā un pasaulē ir krīzes situācijā. Krīzes situācijas liek mainīt ierasto pieeju, darba ikdienu, sadarbības un komunikācijas veidu. Šajā izaicinājumu un pārmaiņu laikā uzņēmuma iekšējā komunikācija ir veiksmes stūrakmens, tāpēc vebinārā dosim iespēju atbildēt uz jautājumiem: Kā veidot krīzes komunikāciju? Kam tas jādara un ko īsti komunicēt?

Paaudzes, intereses, personības
Individualitāte un iekļaušana uzņēmumā
Jau šobrīd darba tirgū vienlaikus ir veselas piecas paaudzes, katra ar savām interesēm un vajadzībām. Šis varētu būt viens no sarežgītākajiem uzdevumiem vadībai - veidot saderīgu, uz sasniegumiem vērstu komandu, kurā katrs jūtas novērtēts un atzīts, kā personība.
Mūsdienīgas darbinieku piesaistes tendences
Kāpēc #TEIRDARBS vairs nestrādā?
Darbinieku piesaistes sfēra ļoti strauji ir kļuvusi kas vairāk, kā sludinājuma ievietošana portālā, vai soc. tīklu ziņa ar tēmturi "#TEIRDARBS". Personālvadības komanda jau ir pārņēmusi daudzas lietas no mārketinga, tikai klientu piesaistes vietā, jāpiesaista darbinieki. Kā jaunākās paaudzes meklē darbu mūsdienās? Kas ir jaunākās tendences darbinieku piesaistei?
Darbinieku fiziskā un emocionālā labsajūta
Wellbeing vs. Experience
Darbinieka veselība - gan fiziskā, gan garīgā - nenoliedzami ietekmē gan savstarpējās kolēģu attiecības, gan paša darbinieka attieksmi pret darbu un vidi, kurā tas atrodas. Rūpes par to jāuzņemas ne tikai pašam darbiniekam, bet arī darba devējam, un tās sākas jau no pirmās dienas uzņēmumā.
Veiksmes un pieredzest stāsti, veidojot organizācijas kultūru
Kultūra, vērtības un uzņēmums
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Sadarbības kultūra. Mācīšanās kultūra. Koučinga kultūra. Inovāciju kultūra. Augstas izpildes kultūra. Digitālā kultūra. Cita kultūra… Apjukums… Kurā virzienā doties?
Ko var un ko nevar pirkt kā HR ārpakalpojumu
HR - outsourced or inhouse?
Pakalpojumu sniedzēju un sistēmu izstrādātāji ir parūpējušies, lai teju ikviens ar personāla vadību saistītais process varētu tikt automatizēts, digitalizēts vai nopērkams ārpakalpojumā. Vai tiešām visu var nodot trešajām pusēm? Kādi ir procesi, kurus atdodot HR atbrīvo laiku un rokas un kurus labāk paturēt iekšēji, lai neradītu draudus uzņēmuma attīstībai.
Mācības & attīsība
Kā ietekmēt personāla izaugsmi?
Ikviens uzņēmums ir ieinteresēts, lai viņu darbinieki būtu zinošākie un mērķtiecīgākie nozarē. Arī paši darbinieki vēlas gūt iespēju kļūt labākiem gan personīgajā attīstībā, gan profesionālajā dzīvē. Kā uzņēmumiem nodrošināt apmācību sistēmas, kas palīdz sasniegt kopējos mērķus? Kā virzīt darbiniekus uz izaugsmi?
HR Essentials
SmartHR Starter KIT
Personāla vadības nozare nepārtraukti attīstās un līdz ar to arī HR tehnoloģijas. Vecās metodes aizvieto jaunas, mainot ierastos procesus un padarot tos ātrākus un caurredzamākus. Kas ir svarīgākie rīki un zināšanas, kas būtu nepieciešamas veiksmīgam personāla vadības ekspertam? Kādas tehnoloģijas ir neaizvietojamas un kur tās meklēt?
40 stundas / 5 dienas / 10 tēmas / 20 + eksperti
SmartHR Akadēmija 2.0
22.-26. jūlijā norisināsies intensīvākais HR kurss 2019. gadā!

Piecu dienu laikā vairāk nekā 20 eksperti dalīsies ar zināšanām cilvēkresursu vadībā, HR tehnoloģijās un inovācijās. Praktiski piemēri un apmācības ar risinājumiem: darbinieku piesaiste un atlase, HR dati un analītika, iesaiste un motivācija, izaugsme un apmācības, kā arī komandas un kultūras veidošana.
Mini Conference
2020: Future of HR
Geographically, the Baltic States are very close, but each has its own personnel management stage. In this seminar, we invite Latvian, Lithuanian and Estonian personnel management representatives to share their experiences and observations about current trends in the region and what awaits us in the near future.

NB! For SmartHR Corporate clients - please note that due to participation fee change, for this SmartHR event, it will be possible to use only 1 invitation.
Kā panākt stratēģisku sadarbību un kopīgu valodu?
Ko vēlas CEO? 2019
Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Kā uzņēmuma vadītāji uztver personālā ieguldītas investīcijas un kā vērtē to rentabilitāti?
Komandas veidošana VAI komandas attīstība?
Uzņēmuma attīstība ir tieši saistīta ar to, kādi ir darbinieki, un to, cik labi viņi prot sadarboties, palīdzot uzņēmumam sasniegt mērķus. Komandas nozīme uzņēmumam ir neapstrīdama, taču kāda ir atšķirība starp komandas veidošanu un komandas attīsību? Kā panākt komandas saliedētību, izaugsmi un iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā?
Komandas iesaiste un attīstība
Darbinieku iesaiste dažādās paaudzēs
Kā mani iesaistīt?
Pēc ekonomistu datiem, katru gadu Latvijas darba tirgū paliek par 10 tūkstošiem mazāk darbinieku. Vecākajai darbinieku paaudzei to pametot, vietā nāk jaunā paaudze ar savām izmaiņām. Kas ir jaunā paaudze un vai tā ir pēdējā? Kādas ir jaunākās tendences darbinieku motivācijā un iesaistē?
Dati, digitalizācija un procesu automatizācija
HR Digitalizācija 2019
Tehnoloģijām attīstoties, arī personāla vadības rīki kļūst par stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībā, paātrinot procesus un nodrošinot datus lēmumu pieņemšanai. Kā automatizēt manuālus procesus atbrīvojot rokas HR komandai? Kādus procesus iespējams digitalizēt un kādus labāk saglabāt manuālus?
Rīki un metodes darbinieku novērtēšanai
WHO works for me?
Vērtēt darbiniekus dažādās kategorijās nav nekāds jaunums - sniegums, iesaiste, iniciatīva, rezultāti u.c. Taču ko vēl mēs varam uzzināt par savu personālu? Kā novērtēt darbinieku personību un spēju sadarboties? Kā izprast viņu intereses un to atbilstību kompānijas vērtībām?
Atgriezeniskās saites nozīme uzņēmuma attīstībā
Feedback welcome!
Būt novērtētām un pieņemtam ir cilvēku pamata vajadzība. Attīstīties un pilnveidoties - mūsdienu nepieciešamība un profesionālā motivācija. Vai ir iespējams uzlabot feedback sniegšanu? Kas raksturo labu feedback? Ar ko feedback atšķiras no kritikas?
Rīki un metodes ilgtspējīgas organizācijas kultūras radīšanā
Organizācijas kultūra
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Vai mēs pamanām paradumus? Cik motivēti un drosmīgi esam iesaistīties, lai veidotu un dzīvotu tādā kultūrā, lai bizness plauktu?
SmartHR piedalās
RIGACOMM 2017
Tikai tehnoloģijas, inovācijas un risinājumi personāla un cilvēkresursu vadībā. Satiec SmartHR partnerus RIGACOMM 2017 izstādes ietvaros.
LOOP, Rīgas mārketinga nedēļa
Personāla vadība mūsdienās ir tik cieši saistīta ar mārketingu, kā vēl nekad agrāk. Satiec SmartHR Rīgas Mārketinga nedēļā vai skaties mūs facebook "livestream".
SmartHR atbalsta
Organizācija un kultūra
Stress / Veselība / Labsajūta
Darbinieka veselība - gan fiziskā, gan garīgā - nenoliedzami ietekmē gan savstarpējās kolēģu attiecības, gan paša darbinieka attieksmi pret darbu un vidi, kurā tas atrodas. Kā veicināt labsajūtu pāramiņu laikā? Kā veselīgu izvēli padarīt par vieglu izvēli darbiniekiem? Kā neizdegt?
Darbinieku apmācību digitalizācija
Atklāti par e-apmācību vidi
Tradicionālo apmācību un e-apmācību mijiedarbība, plusi un mīnusi katrai no frontēm. Kā izvēlēties apmācības, kuras digitalizēt un kuras nē? Kā izveidot uz biznesa rezultātiem orientētu mācību vidi? Kādi ir plusi un mīnusi e-apmācībām lielā uzņēmumā? Un kā iemācīt darbiniekus pieņemt lēmumus?
Projekta atklāšana
SmartHR
Projekta misija ir radīt komunikācijai un idejām atvērtu vidi, kur iegūt zināšanas, apmainīties ar pieredzi un veicināt kreatīvu ideju attīstību personāla un darba resursu pārvaldības jomā, lai motivētu nozares attīstību Latvijā.
Individuāls sniegums vai komandas panākumi?
Komanda un personība
Šis varētu būt viens no sarežgītākajiem uzdevumiem vadībai - veidot saderīgu, uz sasniegumiem vērstu komandu, kurā katrs jūtas novērtēts un atzīts, kā personība. Kā parādīt katra darbinieka nozīmību komandā un uzņēmuma attīstībā, iesaitot mērķu sasniegšanā?
Kā izveidot stratēģisku procesu vadību?
Onboarding / Offboarding
Arvien populārākas kļūst sarunas par darbinieku pieredzi, jeb "employee experience". Tās sākas ar pārrunām uzņēmumumā, pirms darbā pieņemsānas un turpinās līdz pat pēdējai dienai. Kāda ir labā prakse, kā veidot šo pieredzi darbiniekiem saprotamu un pozitīvu ne tikai uzsākot, bet arī beidzot darba gaitas?
Par HR datu ieguvi, apstrādi un iznmantošanu
HR Dati un analītika
Personāla vadības datu bāze ir milzīgs resurss, kuru pareizi izmantojot iespējams iegūt vēl vienu stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībai. Kādas sakarības par uzņēmuma attīstību slēpjas datos par darbiniekiem, to mainību, prombūtni, iesaisti, apmierinātību u.c. , un kā tos izmantot?
HR rīki un autonomija
HR rīki un tehnoloģijas
Rīgā ir vairāk nekā 60 dažādu uzņēmumu un projektu, kas palīdz personāla vadībai un cilvēkresursu nozarei, nemaz nerunājot par individuālajiem ekspertiem. Kādas ir Latvijā sniegtās iespējas? Jaunie uzņēmumi inovē un eksperimentē, radot jaunas iespējas piesaistīt, motivēt, apmācīt un attīstīt kompetences.
Atalgojuma un motivācijas sistēmas
Atalgojums un motivācija / Atkārtojums
Tādi labumi kā veselības apdrošināšana, apmācības, neformāli darba pasākumi jau ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu lielai daļai uzņēmumu, ko darbinieki jau uztver kā pašsaprotamu lietu. Šobrīd vairs nav jautājums par to, vai vērts domāt par citiem labumiem, bet gan – kādā formā tos pasniegt darbiniekiem, lai tie derētu dažādu paaudžu interesēm un vajadzībām.
Atalgojuma un motivācijas sistēmas
Atalgojums un motivācija
Apzinoties pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem, potenciālie kandidāti kļūst arvien izvēlīgāki.Vai darba devējiem būtu jāpielāgojas prasībām? Vai atalgojums ir motivācija? Kā izvēlēties papildus "labumus", ko darbinieki novērtētu? Kā uzņēmums rīkojas ar tā finansēm un vai organizācija var atļauties nākamajā gadā piedāvāt algu pieaugumu?
Darba laika uzskaite un produktivitāte
Laiks ir nauda!
Ja runa ir par darbinieku laiku, tad noteikti svarīgi saprast, vai tas tiek izmantots lietderīgi un vai rada pievienoto vērtību. Kā saprast, kādi procesi ir lieki un optimizējami? Kā izlemt par vai pret optimizācijas sistēmu ieviešanu, un kā to pamatot vadībai?
Finanses un personālvadība
ROI personālvadībā
Spēja parādīt ROI jeb ieguldījumu atdeves aprēķināšana ir vitāli nepieciešama, lai veiktu pamatotus lēmumus uzņēmuma stratēģiskajai attīstībai. Kā novērtēt darbinieku mainības cenu? Kā izmērīt atdevi no uzņēmuma kultūras vai risinājumu ieviešanas? Kā pamatot inovāciju ieviešanu uzņēmumā?
Koučings un iesaiste
Kas īsti ir koučinga kultūra un kā koučings var veicināt darbinieku iesaisti? Kādi ir populārākie mīti un realitāte? Kā sasniegt darbinieku brīvprātīgu vēlmi turpināt attīstīt panākumu prasmes un iemaņas un veikt tādus uzdevumus, kas ne tikai atbilst, bet arī pārsniedz cerības?
Komanda / Uzņēmums / Stratēģija
Personālvadība un vadība
Ko vēlas CEO?
Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Un kā uzņēmuma vadītāji uztver personālā ieguldītas investīcijas, un kā vērtē to rentabilitāti?
SmartHR atbalsta
GDPR Forums 2018
Praktiski padomi, radoši risinājumi GDPR ieviešanā, diskusijas par regulas izaicinājumiem, prasībām un atspoguļojumu Latvijas tiesību aktos.