Motivēšana
Darbinieki var virzīt un sagraut uzņēmuma plānus, tādēļ svarīgi izzināt darbinieka motivācijas virzītājus un veidus, kā tos ietekmēt.
"Burkāns" var būt "Pātaga"
Darbiniekus virza un motivē dažādi spēki. Investē laiku izzināt, kas darbiniekiem liek sajust dabīgu iekšēju motivāciju produktīvai darba veikšanai. Tevis piedāvātais "Burkāns" dažiem var būt "Pātaga" (piemēram, iespēja vadīt lielu projektu).
Individuāla iesaiste
Darbinieka iekšējo motivatoru izzināšana organizācijām ļauj pielāgot darba saturu konkrētam darbiniekam. Pat pie standartizēta darba apraksta var piedāvāt papildus pienākumus, kas atraisa motivāciju.
Brīvība, kompetence un jēgpilns darbs
Ikviens vēlas darīt jēgpilnu darbu, audzēt savas kompetences, zināšanas un spējas, kā arī saņemt uzticību un brīvību veikt uzdotos pienākumus. Šo iespēju nodrošināšana neprasa lielas investīcijas
Vide un drošība
Sakārtota darba vide, darba drošība, piejamas labierīcības, ūdens un vieta pusdienām, atpūtas laiks un telpa, informācija par uzņēmumā notiekošo, vadītāja uzmanība – tā ir tikai daļa no "higiēnas labumiem", par ko ikvienā uzņēmumā būtu jādomā.
Arī darbiniekiem "konfektes" var būt par daudz
Uzņēmumam nav pienākums nodrošināt jebkādus labumus, ko vien citi konkurenti piedāvā. Atrodi savu labumu komplektu, kas Tevi atšķir no pārējiem un kas vislabāk atbilst uzņēmuma vērtībām, kultūrai un vēlamajam darbinieku profilam.
Investē gudri
Gudra investīcija darbiniekos atmaksājas. Tā ir uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana ne tikai algas noteikšanā, bet visās investīcijās, kas saistās ar vidi un motivāciju.
Izzini samaksas apmērus valstī un reģionā, lai pārliecinātos, vai atalgojuma piedāvājums ir atbilstošs darba saturam un darbinieka kompetencei.
Kā motivēt darbiniekus?
Dalies ar pieredzi par "Motivēšanu" savā uzņēmumā, lai uzzinātu kā to dara citi nozares eksperti - kādus risinājumus vari ieteikt, un kādiem mērķiem tos izmanto, kādus pakalpojumus izmanto, kādi uzņēmumi vai eksperti Tev ir palīdzējuši. Līdzdarbojoties!
SmartHR nav fiksēts lielums vai esoša vērtība - tā ir nepārtraukta virzība uz progresu un attīstību. SmartHR vide ir tāda, kādu to veido dalībnieki un interesenti.
Kā tas strādā?
Dalībnieki un interesenti var piedalīties SmartHR izveidē, un noteikt, kāds tas izskatīsies - sūta ieteikumus un tēmas, kas šobrīd ir aktuālas.
Smart HR izskata un analizē, veidojot datubāzes un tēmu sarakstus.
Balstoties uz ieteikumiem, tiek meklēti eksperti, uzņēmumi, risinājumi, kas var palīdzēt, tiek veidoti raksti, semināri un darbnīcas par aktuālo.