Novērtēšana
Jebkura personāla vadības aktivitāte ir produktīvāka, ja tā tiek veikta, pamatojoties uz datiem un mērījumiem.
Nosaki mērķus
Jebkurai novērtēšanas aktivitātei primāri jānosaka skaidrs un jēgpilns mērķis, tādejādi veicinot novērtējumu rezultātu kvalitāti.
Rīcība priekšplānā
Darba rezultātus darbinieks sasniedz, primāri, rīkojoties. Ir pierādīta novērtēšanas efektivitāte un tai sekojoša darbinieka snieguma attīstība, novērtējot rīcības aspektus.
Atgriezeniskā saite
Izklāstīta atgriezeniskā saite (feedback) ir pamats pilnveidojumu ieviešanā. Regulāra saruna nes pozitīvu efektu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
Veic novērojumus
Pilnveidojumus var nodrošināt arī vispārīga darbinieku novērošana un situāciju analīze. Pārrunājot novērojumus un dažus vienkāršus jautājumus ar darbinieku, var sasniegt daudz uzlabojumu.
Izvēlies dažādību - no pulsa mērījumiem līdz pētījumiem
Spēks ir kvalitātē, nevis kvantitātē. Viens jautājums pulsa aptaujā vai plašs pētījums uzņēmumam var sniegt plašu ieskatu nepieciešamo pilnveidojumu jomā.
Piesaisti profesionāļus
Jebkuram uzņēmumam pieejamas pārbaudītas un pasaules praksē pielietotas metodikas darbinieka spēju, kompetenču un potenciāla novērtēšanai.
Kā novērtēt darbiniekus?
Dalies ar pieredzi par "Novērtēšanu" savā uzņēmumā, lai uzzinātu kā to dara citi nozares eksperti - kādus risinājumus vari ieteikt, un kādiem mērķiem tos izmanto, kādus pakalpojumus izmanto, kādi uzņēmumi vai eksperti Tev ir palīdzējuši. Līdzdarbojoties!
SmartHR nav fiksēts lielums vai esoša vērtība - tā ir nepārtraukta virzība uz progresu un attīstību. SmartHR vide ir tāda, kādu to veido dalībnieki un interesenti.
Kā tas strādā?
Dalībnieki un interesenti var piedalīties SmartHR izveidē, un noteikt, kāds tas izskatīsies - sūta ieteikumus un tēmas, kas šobrīd ir aktuālas.
Smart HR izskata un analizē, veidojot datubāzes un tēmu sarakstus.
Balstoties uz ieteikumiem, tiek meklēti eksperti, uzņēmumi, risinājumi, kas var palīdzēt, tiek veidoti raksti, semināri un darbnīcas par aktuālo.