Talantu piesaiste
Kā panākt, lai potenciālie kandidāti ierauga uzņēmumu, tā dotās iespējas un saskata savu potenciālu tajā?
Talantu piesaistes veidi
Viens risinājums nekad nederēs visiem, kad runa ir par talantu piesaisti.
Uzņēmuma tēls
Veidojot "laba darba devēja" tēlu un mērķtiecīgi strādājot pie tā uzlabošanas, iespējams nodrošināt atpazīstamību starp darba ņēmējiem.
Individuāla piesaiste
Mērķējot jau uz konkrētu darbinieku grupu un piesaistot to uzmanību ar atbilstošām uzņēmuma vērtībām.
Vizuālā maģija
Izmantojot pakalpojumus vai digitālos dizaina rīkus darba sludinājumu izstrādē un radot uzrunājošus piedāvājumus.
Izmantojot atsauksmes
Izmantojot darbinieku ieteikšanas programmas un ļaujot esošajiem darbiniekiem būt par uzņēmuma sūtņiem.
Parādot uzņēmumu
Veidojot regulārus atskatus par uzņēmuma interesantākajiem notikumiem un publicējot darbinieku atsauksmes.
Prakses iespējas
Nekas nav labāks par iespēju pamēģināt un pašam pārliecināties par reālo situāciju uzņēmuma iekšienē, lai izlemtu tam par labu.
Kā piesaistīt talantus?
Dalies ar pieredzi par "Talantu piesaisti" savā uzņēmumā, lai uzzinātu kā to dara citi nozares eksperti - kādus risinājumus vari ieteikt un kādiem mērķiem tos izmanto, kādus pakalpojumus izmanto, kādi uzņēmumi vai eksperti Tev ir palīdzējuši. Līdzdarbojoties!
SmartHR nav fiksēts lielums vai esoša vērtība - tā ir nepārtraukta virzība uz progresu un attīstību. SmartHR vide ir tāda, kādu to veido dalībnieki un interesenti.
Kā tas strādā?
Dalībnieki un interesenti var piedalīties SmartHR izveidē, un noteikt, kāds tas izskatīsies - sūta ieteikumus un tēmas, kas šobrīd ir aktuālas.
SmartHR izskata un analizē, veidojot datubāzes un tēmu sarakstus.
Balstoties uz ieteikumiem tiek meklēti eksperti, uzņēmumi, risinājumi, kas var palīdzēt, tiek veidoti raksti, semināri un darbnīcas par aktuālo.