Agile HR principi
 • 1
  Aizraujiet darbiniekus un stipriniet viņu aizrautību un potenciālu ar vērtīgu pieredzi un gaidu pārspēšanu.
 • 2
  Veidojiet un mērogojiet spēcīgu kultūru, kas nodrošina pamatvērtību ievērošanu un atrašanos mērķtiecīgas izpildes un mijiedarbības centrā.
 • 3
  Veidojiet organizāciju ap vērtību plūsmu un atbildīgu, patstāvīgu un kooperatīvu komandu tīklu un atbalstiet mērogojamas struktūras un vides veidošanu.
 • 4
  Piedalieties stimulējošas darba vides veidošanā un sniedziet cilvēkiem nepieciešamo atbalstu un uzticēšanos viņu darba veikšanai.
 • 5
  Atbalstiet cilvēku iekšējo motivāciju un mērķus, sniedziet vērtīgu atzinību un nosviniet panākumus.
 • 6
  Atbalstiet nepārtrauktu atgriezenisko saiti un nemitīgu pilnveidošanos un veiciniet un rosiniet nepārtrauktu mācīšanos, ideju, informācijas, zināšanu un prasmju apmaiņu.
 • 7
  Veiciet ieguldījumus cilvēku saskarsmē un veidojiet ciešas attiecības, rūpējieties par savu cilvēku laimi, veselību un labklājību.
 • 8
  Reaģējiet uz cilvēku individuālajām vajadzībām un centieniem, veidojiet veicinošas metodes mērķtiecīga progresa un izaugsmes stimulēšanai un atbalstam.
 • 9
  Piedalieties vērtīgu cilvēkresursu risinājumu veidošanā, izmantojot sistemātisku un pakāpenisku pieeju.
 • 10
  Darbojieties proaktīvi, mācieties ātri, nemitīgi pilnveidojieties, lai sniegtu vērtību, un atcerieties: pēc sarežģītības svarīga ir vienkāršība – māksla vairot to darbu, kas nav jādara.
Oriģinālraksts "Agile HR Principles"

Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv