Agile HR principi
1
Aizraujiet darbiniekus un stipriniet viņu aizrautību un potenciālu ar vērtīgu pieredzi un gaidu pārspēšanu.
2
Veidojiet un mērogojiet spēcīgu kultūru, kas nodrošina pamatvērtību ievērošanu un atrašanos mērķtiecīgas izpildes un mijiedarbības centrā.
3
Veidojiet organizāciju ap vērtību plūsmu un atbildīgu, patstāvīgu un kooperatīvu komandu tīklu un atbalstiet mērogojamas struktūras un vides veidošanu.
4
Piedalieties stimulējošas darba vides veidošanā un sniedziet cilvēkiem nepieciešamo atbalstu un uzticēšanos viņu darba veikšanai.
5
Atbalstiet cilvēku iekšējo motivāciju un mērķus, sniedziet vērtīgu atzinību un nosviniet panākumus.
6
Atbalstiet nepārtrauktu atgriezenisko saiti un nemitīgu pilnveidošanos un veiciniet un rosiniet nepārtrauktu mācīšanos, ideju, informācijas, zināšanu un prasmju apmaiņu.
7
Veiciet ieguldījumus cilvēku saskarsmē un veidojiet ciešas attiecības, rūpējieties par savu cilvēku laimi, veselību un labklājību.
8
Reaģējiet uz cilvēku individuālajām vajadzībām un centieniem, veidojiet veicinošas metodes mērķtiecīga progresa un izaugsmes stimulēšanai un atbalstam.
9
Piedalieties vērtīgu cilvēkresursu risinājumu veidošanā, izmantojot sistemātisku un pakāpenisku pieeju.
10
Darbojieties proaktīvi, mācieties ātri, nemitīgi pilnveidojieties, lai sniegtu vērtību, un atcerieties: pēc sarežģītības svarīga ir vienkāršība – māksla vairot to darbu, kas nav jādara.
Oriģinālraksts "Agile HR Principles"

Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv