personāla atlase
Personāla atlases tendences Nīderlandē
Novērojumi un secinājumi, gūstot pieredzi HR nozarē ārpus Latvijas
Raksta autore: Daiga Barone
Uzņēmumi daudz aktīvi izmanto atlases kompāniju pakalpojumus, jo:
 • tām ir pieeja ļoti plašam kandidātu klāstam. Vidēji dienā atlases kompāniju portālos reģistrējas ~50 jauni darba meklētāji,
 • tām ir informācijai par darba meklētāju valodu zināšanām, kas ir ļoti būtiskas uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskā vidē. Ļoti bieži kandidātiem ir jāzina vairāk nekā 2 valodas (ar angļu vien ir par maz). Ieskats pieprasītākajās valodās dažādas Eiropas valstīs (vizualizācija zemāk).
 • ļoti bieži darba līgums, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu tiek slēgts starp darbinieku un atlases kompāniju. Šāda pieeja atbrīvo uzņēmumus no administratīvā procesa (līgumu sagatavošanas, algu izmaksa utml.) un ir populāra amatiem, kur ir aktīva darbinieku mainība, piemēram, klientu apkalpošanā un atbalsta amatos.
Ieskats pieprasītākajās valodās dažādas Eiropas valstīs
Atlases kompānijas aktīvi strādā pie attiecību veidošanas ar saviem klientiem - darba meklētājiem.
Latvijā atlases kompānijas vairāk ieguldās attiecību veidošanā ar klientiem – uzņēmumiem, kuriem tā sniedz pakalpojumus. Ņemot vērā darba spēka trūkumu un nepieciešamību darba tirgū aktīvākiem kļūt cilvēkiem, kas ir vecāka gada gājuma vai kuriem ir nepieciešama pārkvalificēšanās, šī pieeja var būtu attīstāma arī Latvijā. Biežāk pielietotās pieejas attiecību veidošanā ar darba meklētājiem:
 • brīvas formas pasākumi darba meklētājiem, kuros piedalās atlases speciālisti un darba meklētāji, sava veidā ātrais randiņš (speed date) un arī kontaktu veidošanas pasākums (networking). Darba meklētājiem ir iespēja sevi parādīt brīvā gaisotnē, izveidot kontaktu ar atlases speciālistu un tikt pie iepazīšanās intervijas (intake interview) atlases kompānijā, kas palielina iespējas tikt ātrāk tikt pie atbilstoša darba. Pēc iepazīšanās intervijas atlases speciālists sagatavo aprakstu par kandidātu un tas ir pieejams visiem konkrētās atlases kompānijas speciālistiem un kalpo kā kandidātā kvalitātes apliecinājums. Šādi pasākumi dažkārt tiek rīkoti bāros, kur atlases izmaksā pirmo dzērienu. Papildus ieguvums šādiem brīvas formas pasākumiem: darba meklētāji iepazīstas savā starpā, veido kontaktus un sniedz atbalstu, dalās pieredzē un trenē sevis prezentēšanas prasmes.
 • dalība dažādos publiskos pasākumos, kas paredzēti darba meklētājiem. Katra lielā pilsēta reizi gadā rīko šādu pasākumu. Formāts savā ziņā līdzīgs Valsts Nodarbinātības Vakanču gadatirgum. Atšķirība tā, ka Nīderlande šādos pasākumos piedalās ne tikai uzņēmumi, kas meklē darbiniekus, bet arī atlases kompānijas un uzņēmumi, kas sniedzēj dažādus pakalpojumus darba meklētājiem (juristu kantori; uzņēmumi, kas palīdz iegādāties vai atrast dzīves vietu; izglītības iestādes; kouči, LinkedIn eksperti un karjeras speciālisti, u.c.). Pasākumu ietvaros tiek rīkoti dažādi izglītojoši semināri. Piemēram, atlases kompānijas dalās informācijā kā sagatavot CV, prezentēt sevi un sagatavoties intervijai. Šādi pasākumi var būt gan bezmaksas vai arī ar simbolisku dalības maksu.
 • sagatavošana darba intervijai un kontakta uzturēšana. Piemēram, kad atlases kompānija prezentē kandidātu uzņēmumam un tas tiek aicināts uz intervijai, tā sagatavo kandidātu intervijai – nosūta informāciju par uzņēmumu un/ vai piezvana kandidātam, pārliecinās, ka kandidāts zina, kā nokļūt līdz uzņēmuma un kā sagatavoties intervijai. Atšķirībā no Latvijas prakses atlases kompānijas pārstāvji nepiedalās intervijā. Pēc intervijas atlases kompānijas pārstāvji sazinās ar kandidātu, apjautājas par piedzīvoto un sniedz atgriezenisko saikni, kas saņemta no klienta. Šāda pieeja ir populāra arī tādēļ, ka ļoti biezi uzņēmumi sadarbojas ar vairākiem atlases pakalpojuma sniedzējiem vienlaicīgi.
POPULĀRĀKAIS DARBA
UN DARBINIEKU
MEKLĒŠANAS PORTĀLS
NĪDERLANDĒ LINKEDIN...
Jo nav cita lokāla rakstura darba un darbinieku meklēšanas portāla. Kā arī LinkedIn lietotāju skaits ļoti strauji aug un sniedz pieeju darbinieku meklētājiem visā pasaulē.

Ņemot vērā konkurenci un arī LinkedIn iespējas, lai izveidotu profesionālu lietotāja profilu populāri ir LinkedIn konsultantu pakalpojumi. Šādi konsultanti dalās ar zināšanām kā efektīvi izmantot LinkedIn iespējas gan no darba meklētāja, gan uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju puses. LinkedIn konsultanta darba samaksa ir līdzvērtīga kouča darba samaksai. Tēma – personīgais zīmols/ tēls LinkedIn kontekstā ir populāra (personal branding).
LinkedIn lietotāju skaits ļoti strauji aug.
Izmantotās metodes atlases procesā
 • Uzņēmumu un organizāciju pieeja darbinieku atlasei – kandidātu personības un zināšanu pārbaudei ir ļoti dažāda. Lielie uzņēmumi un organizācijas bieži atlases procesā izmanto dažādu metožu kombināciju:

  a) personības testus, piemēram, Big Five Personality testu
  b) loģiskās, analītiskās domāšanas un spēju testus, piemēram, https://www.ltpimpact.nl/ltpds/
  c) praktiskos uzdevumus;
  d) kompetenču intervijas.
 • Populāri IT un Start Up tipa uzņēmumos uzmantot video interviju kā pirmo interviju. Dažkārt tiek izmantota speciāla programma, piemēram, www.hirevue.com, vai vienkārši jāieraksta video, kurā kandidātiem ir sevi jāprezentē un jāpamato savu piemērotību amatam. Pēc veiksmīgas video intervijas, kandidāts tiek izvirzīts intervijai klātienē.
 • Lielie uzņēmumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju kandidātiem, atlases procesa nodrošināšanai veido komisijas, kur intervijā var piedalīties 3-5 uzņēmuma pārstāvji. Parasti 2-3 pārstāvji vada atlasi un veic kandidāta novērtēšanu, bet atsevišķam pārstāvim var būt atlases veicējus novērotāja funkcija, kura uzdevums ir nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju un attieksmi pret visiem kandidātiem.
 • Lai nodrošinātu vienādas iespējas, uzņēmumi un atlases kompānijas praktizē anonīma kandidātu pieteikumu izsūtīšana, t.i., pieteikumi tiek izskatīti bez informācijas par kandidāta vārda, uzvārda un dzimuma, fokuss uz kandidāta darba pieredzi un izglītību.
Gala secinājums:
Darbinieku piesaiste un atlase nav vienkārša arī valstī, kas iedzīvotāju skaita ziņā ievērojami pārsniedz Latviju. Konkurence darba tirgū ir liela, jo darba tirgus neaprobežojas tikai ar valstī dzīvojošo cilvēku skaitu, tā sniedzas pāri tām. Radošiem, atvērtiem jaunām pieejām un gataviem nepārtraukti mācīties un pilnveidoties ir jābūt gan darba meklētajiem, gan uzņēmumiem, gan citiem saistītiem pakopojuma sniedzējiem.
Papildus informācija:

Par aktuālajām tendencēm un sistēmām darbinieku atlasē Nīderlande izsakās arī Tom Haak, Director of the HR Trend Institute (https://hrtrendinstitute.com).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UMxKLBN77TQ
HR eksperte un entuziaste