uzņēmuma kultūra
SĪKUMIEM IR NOZĪME
Kā veidot spēcīgu kultūru attālinātā darbā
Oriģinālraksta autori:
Santa Čakire, Justīne Skudra, Vendija Balode, Zane Skuja
Visiem nav jāatrodas līdzās vienā telpā, lai radītu spēcīgu kultūru. Labākās kultūras veidojas no konkrētām rīcībām.
Jason Fried, David Heinemeier Hansson
grāmatas Remote autori
Mūsdienu darbaspēks kļūst arvien mobilāks un dinamiskāks. Attālināts darbs jau sen kā nav jaunums. No mājām strādājoši cilvēki ASV vien jau ir puse no darbiniekiem. Kā prognozē personālvadības speciālisti, šāda strādāšanas veida popularitāte turpmākajos gados tikai augs. Pētījumi liecina, kaut var būt dažādas grūtības, kopumā, mājās strādājošie darbinieki ir laimīgāki, mazāk vēlas pārtraukt darba attieecības un pat ir produktīvāki (HBR, 2014).

Attālinātās darba vietas ir vilinošas ne tikai darbiniekiem, bet ir izdevīgi arī darba devējam – samazinātas izmaksas, palielināta darbinieku iesaiste, augstāks darba ražīgums, talantīgāku darbinieku piesaiste – ir tikai daži no ieguvumiem. Tomēr, lai gūtu vēlamos rezultātus, šis darba modelis ir smalki jāizplāno un jāparūpējas par vienotas organizācijas kultūras veidošanu.

Organizācijas kultūru raksturo, "kā mēs te darām lietas", tā ietver visus ieradumus, rīcības, emocionālas reakcijas, kas ir tipiskas un ierastas organizācijai.

Attālināta darba ieviešana saistās ne tikai ar pāreju no sarunām klātienē uz sarakstēm un video konferencēm - tā prasa izmaiņas uzņēmuma kultūrā, veidojot jaunus darbinieku ieradumus, tradīcijas, un procedūras.
Kas veido veiksmīgu kultūru uzņēmumos
ar attālināti strādājošajiem?
Ir virkne inovatīvu uzņēmumu, kas veiksmīgi īsteno un lepojas ar savu virtuālo darba veidu un spēcīgo iekšējo kultūru. Tādi ir, piemēram, Dell, HelpScout, EDoc, Buffer, Zapier un daudzi citi. Lai veidotu un uzturētu uzņēmuma kultūru attālināta darba apstākļos, ir jānodrošina piemērotākie rīki, struktūra un procesi un jārada iespējas darbiniekiem iepazīt vienam otru un sadraudzēties. Uzņēmumi, kas veiksmīgi ieviesuši attālināto darbu un turpina kultivēt organizācijas kultūru, pievērš īpašu vērību tālāk minētajiem aspektiem:
1
ATLASE
Veiksmīga organizācijas kultūras sākas jau atlases procesā. Nepieciešams īpaši pievērst uzmanību, lai saprastu, vai jaunais darbinieks spēs veikt darbu attālināti. Noteikti jāņem vērā personības tips (introvertiem cilvēkiem var veikties labāk), rakstura iezīmes (iekšēji motivēts, pašdisciplinēts, atbildīgs, ar pašiniciatīvu) un iepriekšējā pieredze attālinātā darbā. Tāpat arī jānovērtē, vai kandidāts atbalsta uzņēmuma vērtības un sadarbības formu.
Jaunajam darbiniekam jādod iespēja iepazīstināt ar sevi, pastāstīt kaut nedaudz par savu dzīvi, hobijiem utt., saviem jaunajiem kolēģiem, neskatoties uz to, ka tas visticamāk notiktu rakstiski nevis klātienes formātā kā ierasts
2
KOMUNIKĀCIJAS UN SADARBĪBAS TEHNOLOĢIJAS
Tehnoloģiskais nodrošinājums attālināta darba apstākļos ir pamats, bez kura nevar sākt runāt par kultūras veidošanu. Tehnoloģijas pašas par sevi nenodrošinās labu komunikāciju, tām jāiet roku rokā ar pārdomātiem saziņas un sadarbības procesiem.
Svarīgi ir izvēlēties situācijai un mērķim atbilstošākos rīkus. Piemēram, sarežģītus jautājumus vajadzētu risināt ar video zvaniem, nevis ar e-pastiem. Sapulces būtu maksimāli jānodrošina ar vizuālās klātbūtnes iespējām, jo ķermeņa valoda ir būtisks aspekts cilvēku komunikācijā.
Nozīmīgi ir runāt arī par privātām lietām un iepazīt vienam otru caur neformālām tēmām, tāpēc uzņēmumam ir maksimāli jāatbalsta arī neformālie saziņas kanāli darbinieku starpā. Daži rīki veiksmīgai komunikācijai un attālinātai sadarbībai ir Slack, GoToMeeting, Google Hangout, Gdocs, Trello. Ātrai un skaidrai atgriezeniskai saitei noder, piemēram, TinyPulse vai 15five rīki.
3
PILNĪGA SKAIDRĪBA PAR VISU VISIEM
Iespējams, ka, lai nodrošinātu iespēju darbiniekiem strādāt distancēti, pieaug uzņēmuma birokrātija, jo ļoti svarīgi ir izstrādāt detalizētus procesus, kas aptver informācijas apriti, pienākumu sadali, darba progresu, snieguma novērtēšanu utml.
Šo procesu aprakstiem jābūt brīvi pieejamiem un saprotamiem jebkuram darbiniekam. Ņemot vērā, ka šādos uzņēmumos darbinieki parasti atrodas atšķirīgās laika zonās un visi nevar piedalīties visās sapulcēs, ir svarīgi visu ierakstīt un dokumentēt, lai nekas nebūtu noticis kādam aiz muguras. Ir vērts pierakstīt ne tikai darba aktualitātes, bet arī to, kāda darbā ir bijusi noskaņa, kādas problēmas ir pārrunātas pie kafijas utml., jo tas palīdz attālinātajiem darbiniekiem uzturēt saikni ar birojā notiekošo. Ir vadītāji, kuri uzskata, ka pilnīgs caurspīdīgums arī par finansēm, algām, peļņu un zaudējumiem, ir būtisks faktors uzticības un stipras kultūras veidošanai.


Vienotības sajūtas uzturēšanai ir labi laiku pa laikam tikties arī klātienē, pat ja tas ir tikai reizi gadā. Un pozitīvai kultūras uzturēšanai ir vērts domāt par tādām mazām, bet patīkamām lietām kā apsveikšana dzimšanas dienās, apbalvojumi par sasniegumiem vai saldējuma kupona nosūtīšana darbiniekiem karstā vasaras dienā.
Ko darīt, lai uzturētu organizācijas kultūru
attālinātos darbiniekos?
  • Runāt par kultūru, par organizācijas tradīcijām un aicināt attālinātos darbiniekus dalīties ar idejām kultūras veidošanā un uzturēšanā.
  • Atvēlēt laiku ar darbu nesaistītām virtuālām sarunām, mudināt attālinātos darbiniekus dalīties stāstos par sevi.
  • Katram regulāri atskaitīties par paveikto.
  • Doties kopīgā atpūtā ar kolēģiem vai visu uzņēmumu.
  • Plānoti un regulāri sniegt un arī saņemt atgriezenisko saiti.
GALVENIE SECINĀJUMI
  1. Attālināta darba modeļa pārņemšana var nest lielus ieguvumus, tomēr, lai tos veicinātu, ir apzināti jāstrādā ar sadarbību veicinošām tehnoloģijām, jāievieš skaidri procesi un jāveido regulāra neformāla komunikācija. Biznesa vide nemitīgi mainās un tāpat arī kultūra ir nemitīgi jāmaina un jāuzlabo. Veiksmīgākie uzņēmumi vienmēr ir atvērti uzklausīt kritiku un ieteikumus no darbinieku puses par kultūras uzlabošanu.
  2. Pārejot uz attālinātā darba modeli vai pieņemot darbā attālināti strādājošus darbiniekus, ir jārēķinās ar nozīmīgām izmaiņām ikdienas darbā un uzņēmuma kultūrā. Pirms šī soļa speršanas katrai kompānijai būtu jāizvērtē pastāvošās vērtības, kultūra un darbības principi - iespējams, atklāsies, ka uzņēmums nav gatavs tādām pārmaiņām.
  3. Lai veidotu spēcīgu organizācijas kultūru attālinātā darba vidē, nepieciešams saprast, kādi cilvēki strādās konkrētajā uzņēmumā, detalizēti izplānot un nemitīgi pilnveidot ieviestās prakses.
Raksts tapis sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļu

Ieva Baumane, PhD
Sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, organizāciju psiholoģe. Ikdienā strādāju uzņēmumā Intellego kā psihoterapeite, karjeras attīstības konsultante, kā arī vadu apmācības organizācijās. Latvijas Universitātē pasniedzu kursus par personāla vadību, organizāciju efektivitāti, palīdzību studentiem prakses laikā.


Avoti:

Does Remote Work Hinder Innovation? Two experts debate the issue, HR magazine, 2017, Kirsty Russell (No, it doesn't) & Diana Gherson (Yes, it hinders)

Hickman, Adam, 2018, Why Friendships Among Remote Workers Are Crucial

https://www.forbes.com/sites/abdullahimuhammed/2018/12/21/10-remote-work-trends-that-will-dominate-2019/#53119ef97c72

Spiegelman, P. (2016). Building A Great Culture With Remote Teams. July 18.
https://www.forbes.com/sites/paulspiegelman/2016/0...

https://insights.dice.com/2018/12/12/remote-work-happy-productive-employees/

https://inside.6q.io/how-to-grow-a-positive-company-culture-with-a-remote-team/

https://remote.co/qa-leading-remote-companies/how-do-you-nurture-your-companys-culture-in-a-remote-work-environment/

https://remote.co/10-stats-about-remote-work/

To Raise Productivity, Let More Employees Work from Home, Bloom, N. (2014), Harward Business Review, No 1