Semināra "Mārketings HR" atziņas efektīvākai kandidātu piesaistei

Uzzini ieteikumus darbinieku piesaistei, kas izskanēja 2023. gada 26. janvārī SmartHR seminārā "Mārketings HR"
2023. gada 26. janvārī SmartHR aizvadīja semināru "Mārketings HR" par darbinieku piesaisti, kurā diskutējām par darba devēja tēla veidošanu, esošo darbinieku līdzdalību jaunu kolēģu piesaistē, kandidātu pieredzi un tehnoloģiju lomu tās veicināšanā.

Pasākumā uzstājās:

  • Annija Paule Ezergaile no ERDA
  • Patrick De Pauw no Social Seeder
  • Evija Šalte no Nextra
  • Ksenija Feldmane un Evija Kaminska no Lidl Latvija
  • Bella Trifsika - Dzeguze no KRONUS

Zemāk esam apkopojuši ieteikumus darba devējiem, ar kuriem dalījās runātāji.
Slaids no Ksenijas Feldmanes un Evijas Kaminskas prezentācijas (Lidl Latvija)

Izpētiet kandidātu vajadzības

Lai sasniegtu potenciālos darbiniekus, vispirms izpētiet viņu vajadzības, vērtības, ikdienu. Šī analīze palīdzēs efektīvāk novadīt katru no piesaistes un atlases posmiem.

Kandidātu uzrunāšanas posmā tas ļaus noformulēt vēstījumu kandidāta valodā - izveidot piemērotāko vakances sludinājuma tekstu, vizuālo noformējumu un izvēlēties komunikācijas kanālu. Šo aspektu kā vienu no iemesliem veiksmīgai darbinieku piesaistes kampaņai minēja Lidl Latvija pārstāves.

Pārrunu posmā iedziļināšanās pretendenta vajadzībās un motivācijā ļauj uzņēmumam pielāgot darba piedāvājumu konkrētam kandidātam. Kā minēja ERDA pārstāve, pamatā kandidātam var būt trīs iemesli pieņemt jūsu darba piedāvājumu - lielāks atalgojums, izaugsmes iespējas, labvēlīga darba vide un autonomija.
Slaids no Annijas Paulas Ezergailes prezentācijas (ERDA)

Esiet redzami socmedijos

Darba meklētāji aktīvi izmanto socmedijus darba meklēšanas procesā. Pēc dažādu pētījumu datiem, tie ir gandrīz 90% potenciālo darbinieku.

2023. gada janvārī SmartHR veica LinkedIn aptauju, kurā atklājās, ka puse uzņēmumu nestāsta par savu ikdienu socmedijos. Skatīt aptaujas rezultātus šeit.

Izmantojiet iespēju uzrunāt kandidātus socmedijos. Nav pašmērķis būt visās iespējamās platformās, tāpēc izvērtējiet, klātbūtne kurā no socmedijiem ir atbilstošāka tieši jūsu potenciālo kolēģu uzrunāšanai.

Slaids no Patrick de Pauw prezentācijas (Social Seeder)

Iesaistiet esošos darbiniekus

Potenciālie kandidāti vairāk uzticēsies uzņēmuma darbiniekiem, nevis noslīpētiem vakanču sludinājumiem. Tāpēc esošo kolēģu iesaiste jauno kolēģu meklēšanā ir efektīvs instruments, ko iekļaut savā darba devēja tēla stratēģijā.

Ka liecina SmartHR LinkedIn aptauja, katrs trešais respondents norādīja, ka viņu darba devējs neiesaista darbiniekus jauno kolēģu piesaistei. Skatīt aptaujas rezultātus šeit.

Darbinieku iesaisti kandidātu meklēšanā var palīdzēt sakārtot arī IT risinājumi. Piemēram, digitālais rīks Social Seeder ļauj izveidot darba devēja vēstnešu programmu un padarīt ērtāku dalīšanos ar uzņēmuma saturu socmedijos.
Slaids no Annijas Paulas Ezergailes prezentācijas (ERDA)

Aktivizējiet vadītājus

Vairāki semināra runātāji uzsvēra, ka kandidāta pieredzē svarīga loma ir vadītāja iesaistei. To apliecina arī pētījumi: 56% LinkedIn aptaujas "Inside the Mind of Today's Candidate" respondentu norādījuši, ka ziņa no tiešā vadītāja palielina iespēju, ka viņi pieņems darba piedāvājumu.

Radiet iespēju iekļaut sarunu ar vadītāju vienā no sākotnējiem kandidātu piesaistes posmiem. Piemēram, ja plānojat vakancei uzrunāt konkrētu kandidātu, ļaujiet sākt sarunu vadītājam, lai kandidāts varētu uzreiz izveidot kontaktu ar cilvēku, ar kuru reāli strādās ikdienā. Vai izveidojiet vakances video sludinājumu un piedāvājiet vadītājam pastāstīt tajā par topošā kolēģa ikdienu.
Slaids no Annijas Paulas Ezergailes prezentācijas (ERDA)

Izskaidrojiet atlases procesa secību

60% kandidātu ir atteikušies no darba piedāvājuma, jo atlases process ir bijis pārāk ilgs, saka darba ņēmēju pētījumi. Šis ir nozīmīgs signāls personāla speciālistiem - jāmeklē iespējas šo procesu saīsināt.

Ja tomēr tas nav iespējams, un jūsu uzņēmumā atlasei ir vairāki obligātie posmi, sagatavojiet tam potenciālo kandidātu un pastāstiet, kā izskatīsies šis process, cik ilgu laiku var paņemt katrs no tā posmiem.
Slaids no Bellas Trifsikas - Dzeguzes prezentācijas (KRONUS)

Parādiet iekšējo kultūru

Šodien kandidātam ir svarīgi, kāda organizācijas kultūra ir uzņēmumā, kurā viņš strādās. Toksiska darba vide var būt pat pamata iemesls, kāpēc cilvēks vēlas nomainīt darbu. Tāpēc ir svarīgi piedāvāt kandidātam iepazīt organizācijas kultūru jau tajā posmā, kad viņš pieņem lēmumu, vai sūtīt pieteikumu jūsu vakancei.

Iepriekšminētais punkts par uzņēmuma klātbūtni socmedijos ir viens no iespējamiem veidiem, kā šo risināt.

Iespēju "pielaikot" potenciāla darba devēja organizācijas kultūru akcentēja arī CV-Online Latvija Personāla atlases nodaļas vadītājs Kaspars Kotāns sarunā ar SmartHR, kas notika īsi pirms šī semināra. Rakstu ar K. Kotāna ieteikumiem kandidātu piesaistei var lasīt šeit.

Slaids no Annijas Paulas Ezergailes prezentācijas (ERDA)

Sniedziet atgriezenisko saiti

Informējiet kandidātu arī tad, ja viņš netika virzīts tālākam atlases posmam. Pastāstiet, kāpēc pieņēmāt tādu lēmumu, kas kandidāta sniegumā bija labi un ko varētu uzlabot.

Šāda rīcība no personāla atlases speciālista palielina iespēju, ka pretendents pieteiksies kādai no jūsu uzņēmuma vakancēm nākotnē, un saruna kļūs par daļu no viņa pozitīvas kandidātu pieredzes.

Arī tiem kandidātiem, kuri tika tālāk, ir svarīgi šo dzirdēt. Tas motivēs, ļaus justies novērtētam, kas būs būtiski brīdī, kad kandidāts lems, vai pieņemt jūsu darba piedāvājumu.
Diskusiju par jauno darbinieku atlasi turpināsim SmartHR seminārā "Atlase un novērtēšana", kas norisināsies 2023. gada 21. februārī.

Uzzini vairāk par semināra programmu un piesakies!
Atziņas apkopoja
Elīna Harčenko, SmartHR komunikācijas projektu vadītāja

Citi raksti SmartHR lasītavā