5 būtiski soļi jūsu cilvēkresursu modernizēšanai
Raksta autors: Joe McKendrick
Mūsdienu mainīgajā un konkurences pārpilnajā ekonomikas vidē panākumi ir atkarīgi no cilvēkiem, kurus jūs piesaistāt un noturat. Lai palīdzētu uzņēmumiem uzlabot šos procesus, cilvēkresursu vadītāji meklē ciparu platformas efektīvākai talantu piesaistei un noturēšanai, kā arī optimizētākai pakalpojumu un prasību pārvaldībai.
Mērķis ir radīt korporatīvo kultūru, kurā uzsvars tiek likts uz talantu pārvaldību, kas pielāgojas tirgus pārmaiņām un biznesa iespējām. Mūsdienu digitālo cilvēkresursu risinājumu mozaīka, kas ir iespējama, pateicoties tādām tehnoloģijām kā mākoņpakalpojumi, elektroniskie paraksti un datu analītika, sniedz pilnīgāku priekšstatu par nodarbinātības ciklu un palīdz apvienot iepriekš nodalītās zināšanas un uzņēmumu darba prakses.

Ir svarīgi atzīmēt, ka ciparu tehnoloģijas pašas par sevi nepārveido cilvēkresursu procesus kā uz burvja mājienu. Mūsdienu cilvēkresursu vadībai, kuras pamatā ir digitālās platformas, ir nepieciešama jauna uztvere par personāla pārvaldības lomu, lai konkurētu mūsdienu globālajā ekonomikā.
Tālāk ir minēti veidi, kā cilvēkresursu vadītāji var palīdzēt īstenot ciparu revolūciju un uzņemties lielāku līdera atbildību savos uzņēmumos:
1
Pārdomājiet cilvēkresursu procesus un darbplūsmas
Digitālā cilvēkresursu vadība racionalizē procesus, bieži saīsinot projektu īstenošanas laiku no vairākām dienām līdz dažām minūtēm. Piemēram, snieguma novērtēšanu ar drukātu veidlapu izdalīšanu var optimizēt un konsolidēt, aizstājot to ar tiešsaistes versiju. Tā rezultātā cilvēkresursu vadītāji kļūs par līderiem un konsultantiem uzņēmumā, it īpaši tad, kad tie piedzīvo izteiktu nelīdzsvarotību starp prasmju trūkumu un mainīgām prioritātēm.
2
Koncentrējieties uz interaktivitāti un saglabājiet cilvēcisko faktoru
Neviens nevēlas atbildēt uz nedzīvas mašīnas uzdotiem jautājumiem. Kā jebkurā jomā, saskarsmei ar tehnoloģijām ir jātuvina, nevis jāizolē cilvēki. Interaktīva un neformāla klātbūtne sociālajos medijos, piemēram, ar augsta līmeņa vadītāja iesaistīšanu, var būt ļoti noderīga saskares kanālu atvēršanai. Tehnoloģiju saskarnēm un risinājumiem ir jāpalīdz cilvēkiem ne tikai paveikt savu darbu labāk, bet arī gūt no tā vairāk prieka.
3
Domājiet par datiem
Cilvēkresursu vadītājiem un viņu kolēģiem lēmumu pieņemšanas procesā ir jāizmanto analītiskā domāšana. Galu galā, cilvēkresursu vadības vissvarīgākā loma ir spēja sasaistīt rezultātus ar biznesu. Sekmīgu personāla komplektēšanas, atlīdzības un snieguma lēmumu un stratēģijas pamatā arvien biežāk ir metrika, kas ir pieejama ar mūsdienu digitālajiem cilvēkresursu vadības rīkiem.
4
Apsveriet mākoņrisinājumu iespējas
Mākoņrisinājumi piedāvā plašas iespējas uzņēmumiem, tostarp arī personāla pārvaldībai. Mūsdienu cilvēkresursu vadība ir ļoti dinamiska, un paša uzņēmuma datu centri vai mākoņpakalpojumi, piemēram, programmatūra kā pakalpojums, piedāvā potenciālas iespējas.
5
Veiciniet informētību un nodrošiniet apmācību
Mūsdienu cilvēkresursu vadība iesaista visu uzņēmumu daudzos procesos, kas kādreiz palika personāla daļas kabineta sienās — talantu pārvaldībā, atlasē un daudzos citos. Ir svarīgi informēt pārējos par to, kā mūsdienu cilvēkresursu vadība palīdz atvieglot vadītāju un darbinieku darbu, kā arī uzlabot attiecības visā uzņēmumā, tostarp ar potenciālajiem kandidātiem. Cilvēkresursu vadības mākoņrisinājumu ieviešana novecojušu sistēmu vietā var būt samērā vienkāršs process, taču cilvēkresursu vadības personāla adaptācijai var būt nepieciešamas dažādas darbplūsmas un procesi. Atkārtoti izvērtējiet apmācības pieeju, tostarp cilvēkresursu vadības struktūrvienībai liekot lielāku uzsvaru uz integrētu skatījumu uz kopējo vidi nevis tikai uz atsevišķiem elementiem.
Ciparu tehnoloģiju ieviešana maina veidu, kā uzņēmumi strādā gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Paātrinoties pārejai uz digitalizāciju, cilvēkresursu vadītājiem ir iespēja ievērojami palielināt savu lomu uzņēmumā.
Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv