Iesaiste
DARBINIEKA DZĪVES CIKLS
Tas ir darbinieka ceļš organizācijā.
Darbinieka dzīves cikls ir cilvēkresursu modelis, kas nosaka posmus, ko darbinieks piedzīvo organizācijā, un personāla atlases lomu šī procesa optimizēšanā.

Citiem vārdiem sakot, tas ir darbinieka ceļš organizācijā. Daži darbinieka dzīves cikla pārvaldības posmi sakrīt ar personāla atlases pamatpienākumiem un var būt saistīti ar talantu pārvaldības programmatūras izmantošanu. Tāpēc dažreiz to sauc arī par HR dzīves ciklu vai vienkārši HR ciklu.

Darbinieka dzīves cikls aptver dažādus posmus darbinieka karjerā, sākot ar pieņemšanu darbā un beidzot ar aiziešanu vai atbrīvošanu no darba vai pensionēšanos. Darbinieka dzīves cikla modeli parasti iedala piecos vai sešos posmos.
Darbinieka dzīves cikls
Visizplatītākie no tiem ir:

PIEŅEMŠANA DARBĀ
Šajā posmā iekļauti visi procesi līdz jauna darbinieka pieņemšanai darbā, to ieskaitot.

Ir uzņēmumi, kas izmanto talantu piesaistes programmatūru, kas ļauj izstrādāt un automatizēt visus darbā pieņemšanas procesa aspektus, sākot ar pieteikumu uzskaites sistēmu, personas vēstures pārbaudi un interviju plānošanu, līdz atkārtotai saziņai ar kandidātiem. Talantu piesaistes programmatūra var palīdzēt darba devējiem optimizēt darbā pieņemšanas procesus un piesaistīt vislabākos talantus.

IEVADĪŠANA DARBĀ / INTEGRĀCIJA
Šajā posmā darbinieki, kas pieņēmuši darba piedāvājumu, kļūst par daļu no uzņēmuma darbaspēka. Darbā ievadīšanas laikā viņiem tiek nodrošināta informācija un rīki, kas nepieciešami, lai strādātu efektīvāk un iekļautos uzņēmuma kultūrā. Darbinieki iepazīstas ar uzņēmuma politiku, kārtību un darba pienākumiem un piedalās mācībās. Viņi tiek arī iekļauti organizācijas identitātes un piekļuves pārvaldības sistēmā.

PILNVEIDOŠANĀS / ATTĪSTĪBA
Šajā posmā iekļauti visi procesi, kuros darbiniekiem tiek sniegtas atsauksmes par viņu darbu – sasniegumu izvērtēšana, personīgās tikšanās un sanāksmes. Šajā posmā svarīga nozīme ir regulārām atsauksmēm, jo tās sniedz vadībai priekšstatu par to, kas motivē darbiniekus, un palīdz darbiniekiem salīdzināt savus sasniegumus ar izvirzītajiem mērķiem. Regulāras atsauksmes var arī paaugstināt darbinieku motivāciju.

Daudzi uzņēmumi izmanto mācību pārvaldības sistēmu vai rezultātu pārvaldības programmatūru, kas dažreiz ir daļa no cilvēkkapitāla pārvaldības komplekta, lai labāk pārvaldītu darbinieku aktivitāti, izvirzītu mērķus un sniegtu savlaicīgas atsauksmes. Dažreiz tiek izmantoti personības profila rīki, lai iegūtu informāciju, kas var palīdzēt uzlabot darbinieka darba rezultātus.

NOTURĒŠANA
Kad darbinieks ir iekļāvies uzņēmumā un ieguvis labu sapratni par saviem pienākumiem, nākamais uzdevums ir noturēt darbinieku uzņēmumā un nodrošināt nepārtrauktu darbinieka pilnveidošanos. Lai nodrošinātu darbinieka motivāciju un noturēšanu, šajā posmā liela nozīme ir regulāriem novērtējumiem, atzinībai un mācībām. Cilvēkresursu profesionāļi parasti izmanto talantu pārvaldības programmatūru, kas ļauj uzraudzīt kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī pēctecības plānošanu, kas ļauj piemeklēt attiecīgajam amatam atbilstošākos kandidātus.

ATBRĪVOŠANA NO DARBA / ŠĶIRŠANĀS
Pēdējais posms darbinieka dzīves ciklā, kad darbinieks atrod citu darbu, dodas pensijā vai tiek atbrīvots no darba štatu samazināšanas, personīgu iemeslu vai uzņēmuma noteikumu pārkāpšanas rezultātā. Cilvēkresursu nodaļai jebkurā gadījumā ir jāievēro pareiza atbrīvošanas no darba kārtība un dokumentācija.

Cilvēkresursu nodaļa parasti informē darbinieku par pēdējās algas apmēru un piemaksām. Atbrīvošanai no darba ir liela nozīme, lai darba devēji varētu saglabāt spēcīgu uzņēmuma tēlu un gūt vērtīgas atsauksmes no aizejošajiem darbiniekiem. Šī informācija savukārt palīdz uzņēmumiem labāk noturēt amatā pārējos darbiniekus un pilnveidot personāla procesus.
Darbinieku dzīves ciklam ir nozīme.
Darbinieka dzīves cikla pārvaldību uzskata par svarīgu cilvēkresursu nodaļas funkciju, jo tā risina jautājumus saistībā ar visvērtīgāko organizācijas aktīvu: tā darbiniekiem. Dzīves cikla programmas izveide piedāvā darbiniekiem stabilus posmus viņu karjerā un ļauj darba devējiem analizēt datus, piemēram, darbinieku atsauksmes aiziešanas laikā, kas var palīdzēt pilnveidot cilvēkresursu procesus.

Ir pieejamas digitālas cilvēkresursu tehnoloģijas, ieskaitot mākoņrisinājumu, kas ļauj pārvaldīt visu darbinieku ciklu pilnībā.

Oriģinālraksts "Employee Lifecycle"

Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv