Darbinieku labklājība
Izvēles vērtība un cena
Raksta autore: Līga Aizupiete, Marsh
Vai darbiniekiem ļaut izvēlēties sev vēlamo veselības apdrošināšanas segumu? Vai tas tiks novērtēts un veicinās lojalitāti uzņēmumam? Kā izvēles ieviešana ietekmēs uzņēmuma finanses?
Vasaras noslēgumā Marsh veica aptauju, lai noskaidrotu vai šobrīd uzņēmumi Latvijā piedāvā darbiniekiem izvēles iespējas veselības apdrošināšanā un kādus tie redz galvenos ieguvumus un traucēkļus šādai labumu piešķiršanas metodei.

Kopā atbildes sniedza 66 personāla vadītāji/ -as, no kuriem 25 pārstāvēja uzņēmumus ar darbinieku skaitu līdz 100, 32 atbildes nāca no uzņēmumiem ar 101 – 500 darbiniekiem un 9 atbildes pārstāvēja uzņēmumus ar darbinieku skaitu virs 501.

Aptuveni 37% no šiem uzņēmumiem šobrīd jau piedāvā lielākas vai mazākas iespējas darbiniekiem izvēlēties sev atbilstošāku veselības apdrošināšanas segumu, kamēr 63% nepiedāvā izvēli. Jāuzsver, ka tie uzņēmumi, kas piedāvā, nodrošina, ka izvēles opcijas ir vienādas visiem darbiniekiem, neatkarīgi no darba stāža vai ieņemamā amata.

Personalizēta pieeja - atbilstošāk darbinieka vajadzībām
Darbinieka iesaiste ar veselības apdroš. saistītos lēmumos
Risinājums dažādām paaudzēm un dzīvesveidiem
Lielāka atdeve darba devēja investīcijām

Kā galveno ieguvumu, lēmuma varas nodošanai par veselības apdrošināšanas segumu darbinieku rokās, personāla vadītāji saskata iespējā individualizēt pieeju ik katram darbiniekam, piedāvājot atbilstošāko pēc savām vēlmēm un vajadzībām.

Daudzās Eiropas valstīs kā pozitīvais veselības apdrošināšanas programmai, kas veidota atbilstoši darbinieku vēlmēm, tiek uzskatīts, ka tas arī palīdz darba devēja tēla veidošanā un jaunu darbinieku piesaistīšanā.

Laikietilpīga administrācija
Paaugstinātas izmaksas par veselības apdroš.
Iespējamas kļūdainas izvēles un ar to saistīta vilšanās
Tirgū nav risinājumu maziem uzņēmumiem

Savukārt, kā galveno negatīvo, kas nāk līdz ar izvēli, personāla vadītāji ir uzskaitījuši laikietilpīgu izvēles procesa administrāciju (visbiežāk nosauktais aptaujā), paaugstinātas izmaksas par veselības apdrošināšanu un varbūtēji kļūdainas darbinieku izvēles, kas var rasties nepietiekami izprotot informāciju par piedāvātajām izvēlēm.

Uzņēmumu minētie šķēršļi ir vērā ņemami un skaidri atspoguļo personāla vadītāju ikdienas darbu noslodzi, kuru neviens nevēlas palielināt. Būtiskākie tātad: administrēšana un izmaksu pieaugums.

Ikdienas darba atvieglošanai, jau šobrīd Latvijā ir vairāki rīki, kas ļauj ātri un ērti apkopot darbinieku izvēles. Arī Marsh ir izveidojis šādu IT platformu, kas apkopo darbinieku atbildes un personāla vadītājam atliek vien saņemt rezultātus.

Savukārt, attiecībā par izmaksu pieaugumu - pēc mūsu pieredzes ir iespējams iekļauties 5% pieaugumā, ja izvēļu veidošanai pieiet radoši.

Manuprāt, izvēles piedāvāšana veselības apdrošināšanā ir augsta vērtība un tā būtiski veicina darbinieku lojalitāti uzņēmumam, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību.

Cena, lai arī bieži ir galvenais kritērijs lēmumu pieņemšanā, tomēr gandrīz nekad noteicošais faktors. Jautājums - vai uzņēmums ieviesīs vai neieviesīs izvēles modeli – ir atkarīgs no tā, kādu darba vidi un tēlu vēlas veidot uzņēmums, kādas ir tā vērtības un prioritātes!
Sirsnīgs paldies visiem aptaujas dalībniekiem par atbildēm!
Marsh
Personu risku nodaļas vadītāja