"Feedback" skola
Mācāmies dot un saņemt
Regulāra atgriezeniskā saite ir svarīgs darbinieka izaugsmes, motivācijas un iesaistes faktors. Vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai darbiniekiem būtu pieejamas visas zināšanas un atbalsts, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus darbā.

Tāpat kā lielākā daļa darījumu pasaulē lietotās iemaņas, arī atgriezeniskā saite ir rūpīgi un loģiski veidots koordinētu darbību kopums, kā apgūšanai nepieciešama prakse un treniņi. Vadītāji, kuri ir apguvuši šo nozīmīgo iemaņu, pamanīs atbilstošo rezultātu caur darba produktivitātes uzlabošanos un uz kopēju uzvaru vērstu komandas noskaņojumu darba vietā.


Var šķist acīmredzami, ka kvalitatīvai atgriezeniskajai saitei ar darbinieku būtu jāsastāv no pozitīvas atgriezeniskās saites jeb uzslavām un norādošas atgriezeniskās saites jeb konstruktīvas kritikas. Tomēr praksē tas var izrādīties sarežģītāk nekā uz papīra. Ir jāatceras viena svarīga lieta - gan pozitīvisms, gan kritika ir vienlīdz svarīgi, veidojot darbspējīgu atgriezenisko saiti. Vadītāji, kuri cenšas būt labākie draugi visiem, kādā brīdī var aptvert, ka piedāvā vien uzslavas, aizmirstot par kritiku, lai saglabātu popularitāti darbinieku vidū.
Kvalitatīva atgriezeniskā saite ar darbinieku ir regulāra, līdzsvarota un atklāta. Citiem vārdiem sakot, tā būtu jānodrošina, ievērojot konsekventus intervālus, vienlaikus ietverot gan pozitīvo, gan kritisko saturu, izslēdzot nepatiesības vai pārmērīgas uzslavas. Šāda atgriezeniskā saite ir saturīga un pēcāk rada pievienoto vērtību jūsu attiecībām ar darbinieku. Viņš vai viņa pēc sarunas ar jums jutīsies par sevi pārliecināts, taču nezaudēs vēlmi sasniegt vēl vairāk.

Nianses. Tagad, kad esam uzzinājuši, kas kalpo par pamatu kvalitatīvai atgriezeniskajai saitei, var būt noderīgi apskatīt, kā izsakāms aizrādījums darba vietā.

Svarīgi – sekojiet līdzi savam tonim. Arī tad, ja situācija ir kaitinoša, vadītājam vienmēr ir jāsaglabā profesionāls tonis, realizējot kļūdainai rīcībai sekojošu norādošu atgriezenisko saiti. Protams, mēs visi esam cilvēki, taču darbs ir vieta, kur svarīgi koncentrēties uz faktiem, ne jūtām. Jo mazāk emociju satur atgriezeniskā saite, jo ātrāk un efektīvām abas puses tiks pāri konkrētajai situācijai (cerams, pat labāk nekā iepriekš).
Uz priekšu! Bet ar piesardzību.

Ar laiku jūsu iemaņas vērā ņemami uzlabosies, taču nenāktu par ļaunu uzzināt, ko nedarīt un neteikt, sniedzot darbiniekam atgriezenisko saiti. Tās ir kļūdas un nelāgi ieradumi, kam nepietiekošas pieredzes vai nevēlēšanās konfliktēt dēļ, esam pakļauti mēs visi.

Pirmkārt, neuztveriet atgriezeniskās saites sarunu kā konfliktu. Tas ir pilnīgi normāls un dabīgs process darba vietā. Jūs kā vadītājs palīdzat citiem uzlabot sniegumu tajā, ko viņi dara, un tas ir vērā ņemams sasniegums.

Otrkārt, izvairieties no vispārināšanas. Piestrādājiet pie tā, lai jūsu teiktais atgriezeniskās saites realizēšanas laikā, būtu nepārprotams. Precīzas norādes pozitīvās vai norādošās atgriezeniskās saites realizēšanas laikā sniedz jūsu darbiniekam noteiktu darbības virzienu nākotnē.

Treškārt, nesniedziet kritiski atgriezenisko saiti publiski. Vairums cilvēku baidās no tiešas konfrontācijas ar kolēģi, tādēļ veic pārrunas, klātesot pārējiem biroja darbiniekiem. Šāda rīcība radīs mulsinošu situāciju visiem iesaistītajiem.
Antra Asare
ENME, CEO
+371 26173665
antra.asare@enmehr.com