E-mācību stratēģijas attīstības posmi
Kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām?
3. Līmenis
Raksta autore: Maija Dobele
Pieredze rāda, ka e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos – 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūrā. Iepriekšējā rakstos aprakstīju pirmā un otrā līmeņa e-mācību stratēģijas šajā rakstā par e-mācību stratēģiju, kas ir integrēta mācību kultūrā korporatīvā līmenī.
Līdz šai e-mācību stratēģijai uzņēmumi Baltijā visbiežāk izaug pakāpeniski, vai arī tiek iesaistīti uzņēmuma grupas līmeņa mācību programmās. Šajos gadījumos uzņēmumā ir izveidota spēcīga mācīšanās kultūra, ir skaidrs mācību projektu īpašnieks, kā arī e-mācības ir būtiska mācību stratēģijas daļa. Visbiežāk šajos uzņēmumos darbinieku attīstība ir vērtība, tiek veicināta vadītāju loma iesaistīties mācību procesos, kā arī tiek domāts par to, kā mērīt visa līmeņa mācību rezultātus, un tiek sekots līdzi mācību pārnesei uz ikdienas darbu.

Šai e-mācību stratēģijai ir šādas iezīmes:
  • Apmācības ir strukturētas kā ceļš un sagrupētas pa soļiem un aktivitātēm
  • Apmācību materiāli var tikt strukturēti kā bibliotēka
  • Apmācāmo iesaiste tiek paaugstināta, iekļaujot punktu sistēmu, nozīmītes, līderu sarakstu un sadarbību
  • Reģistrācija klātienes apmācībām un iespēja sekot līdzi izpildei
  • Viegli lietojama atskaišu sistēma, lai sekotu līdzi apmācāmo sniegumam un rezultātiem
  • Intuitīva administrācija un satura ieviešana
Ne visiem uzņēmumiem šāda līmeņa e-mācību prakse ir nepieciešama, taču visbiežāk uzņēmumiem, kas to praktizē, izveidojas arī pozitīvs, moderna darba devēja tēls. Baltijā šo praksi lielākoties piekopj bankas vai ārzemju māšu uzņēmumi, kas atrodas Baltijā.

Reizēm uzņēmumi uzskata, ka ieviešot e-mācību platformu, parādīsies e-mācības. Taču tas tā nenotiek! Tāpēc aicinu, pieņemot lēmumu par e-mācībām, izvērtēt šos aspektus:
  • Saturs. Jāsaprot, kā nodrošināt kvalitatīvu saturu un darbinieku iesaisti.
  • Tehnoloģija. Nepieciešams izvēlēties tādu platformu, kas kalpos ne tikai šodien, bet arī pēc pāris gadiem.
  • Administrēšana. Jāparedz, cik ikdienā izmaksās e-mācību administrēšana, uzturēšana, uzlabošana, utt.
Izvērtējot šos aspektus un katru e-mācību stratēģijas attīstības posmu un to specifiku attiecībā pret Jūsu uzņēmuma/organizācijas mācību aktualitātēm un vajadzībām, Jums atbilstošākā mācību risinājuma izvēle būs krietni vieglāka.
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS
Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.