27.03.2020. | SmartHR vebinārs "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |

Ekonomika COVID-19 laikos | Swedbank Latvija | Video

Liva Zorgenfreija | Galvenā ekonomiste | Swedbank Latvija

Ekonomikas izaugsme Latvijā un pasaulē jau pirms vīrusa uzliesmojuma bija vārga. Šobrīd ievērojama daļa tautsaimniecības ir teju apstādināta, un neskaidrība par nākotni ir ļoti augsta. Ko tas nozīmē izaugsmei? Kā tas ietekmēs darba tirgu?
CITI Video no 27.03.2020. | SmartHR vebināra "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |