27.03.2020. | SmartHR vebinārs "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |

Iekšējā komunikācija un attālinātais darbs – kā un ko nu? | Banka Citadele| LASAP | Video

Kristīne Mennika | Banka Citadele korporatīvās komunikācijas vadītāja / LASAP valdes locekle

Vēl vairāk kā jebkad iepriekš mēs redzam iekšējās komunikācijas nozīmi, un organizācijas vadība sāk drudžaini domāt: kā nodrošināt vienotu pieeju informācijai, kā pārliecināties par darbinieku efektivitāti, nodrošināt saziņu, organizēt sadarbību un, tam visam klāt, nepazaudēt darbinieku lojalitāti vai pašu darbinieku. Ja interesē uzzināt, kā efektīvi organizēt un vadīt darbiniekus attālināti, kā pašiem spēt sevi organizēt un nezaudēt ražīgumu, labprāt dalīšos zināšanās un pieredzē, kas var būt noderīga nozares kolēģiem, cilvēkresursu profesionāļiem un vadītājiem.
CITI Video no 27.03.2020. | SmartHR vebināra "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |