27.03.2020. | SmartHR vebinārs "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |

Veidojot drosmīgu organizāciju | Visma Enterprise SIA | Video

Antra Zālīte | Valdes priekšsēdētāja | Visma Enterprise SIA

Pandēmijas radītā krīze skars ikvienu uzņēmumu un organizāciju, dažus no mums smagāk kā citus. Neraugoties uz esošajām un paredzamajām grūtībām, vai mēs kā vadītāji spējam uzbūvēt bezbailīgu, atbildīgu un uzticamu organizāciju, kurā ikviens darbinieks justos drošs? Tikai darbinieku kompetences un iniciatīva ļaus krīzi pārdzīvojušam uzņēmumam, mācoties un jaunradot, augt un attīstīties un sasniegt vēl nebijušus panākumus.
CITI Video no 27.03.2020. | SmartHR vebināra "Krīzes komunikācija uzņēmumā" |