Darbinieku novērtēšana
Labākie veidi, kā pārbaudīt kandidātu svešvalodu zināšanas
Oriģinālraksta autors: Lingita Lina Bopulu (Valodu kursi Tev)
Bieži vien, veicot personāla pretendentu atlasi, grūtības sagādā svešvalodu prasmju pārbaude. Sākotnēji ir svarīgi saprast, kā pretendentam būs jāizmanto svešvalodas zināšanas, piemēram, vai, veicot darba pienākumus, galvenokārt būs jārunā vai jāraksta.
Kā piemēru varam izmantot krievu valodu. Bieži vien cilvēks runā raiti, bez gramatikas kļūdām, bet brīdī, kad ir jāsazinās rakstveidā, spējas ir ierobežotas vai to nav, jo cilvēks nespēj lasīt un rakstīt kirilicā. Attiecīgi, ja darba pienākumu ietvaros ietilpst saziņa ar klientiem un citiem sadarbības partneriem gan rakstveidā, gan mutiski, ir svarīgi pārbaudīt kandidāta prasmes, sagatavojot gan rakstisku, gan mutisku pārbaudījumu.

Svarīgi būtu atminēties, ka šis piemērs neattiecas tikai uz valodām, kurās alfabēts atšķiras no latviešu valodas – arī angļu, franču vai itāliešu valodā daudziem vārdiem rakstiskā forma atšķiras no izrunas.

Minētajam pārbaudījumam nav jābūt kā eksāmenam vairāku stundu garumā.
Dažreiz pietiek tikai ar lūgumu pretendentam uzrakstīt vienu e-pastu klientam konkrētajā valodā vai atbildēt uz vienu intervijas jautājumu svešvalodā.
Taču, ja pretendents strādās par telefoncentra operatoru Jūsu uzņēmumā, rakstiskās prasmes konkrētajā valodā pārbaudīt ir lieki, jo tās, veicot darba pienākumus, netiks izmantotas.

Sarežģījumi var rasties tad, ja ne Jūs, ne kolēģi nepārvalda to valodu, kuras prasmes ir nepieciešamas, lai pretendents varētu sekmīgi veikt darba pienākumus. Kā zināt, vai cilvēks tiešām runā vai raksta gramatiski pareizi? Lai veiktu rakstisku gramatikas zināšanu un vārdu krājuma pārbaudi jeb testēšanu, iesakām izmantot tiešsaistē pieejamos dažādu valodu zināšanu bezmaksas testus, kur potenciālajam darbiniekam ir jāizvēlas pareizā atbilde un vēlāk ir pieejams automātisks gramatikas zināšanu novērtējums.

Protams, ar to ne vienmēr pietiek, jo tas, ka kāds spēj izvēlēties pareizo atbildi, nebūt nenozīmē, ka viņš var sekmīgi izveidot stilistiski un gramatiski pareizu teikumu (turklāt pastāv risks, ka viņš nav izpildījis testu patstāvīgi). Tādos gadījumos iesakām izmantot ārpakalpojumu sniedzēju palīdzību un sadarboties ar kādu valodu mācību centru, kas veic pretendentu zināšanu pārbaudi.
Piemēram, mācību centrs Valodu kursi Tev piedāvā darbinieku pretendentu zināšanu pārbaudi gan klātienē, gan attālināti, piemēram, piezvanot pa tālruni, lai noteiktu darbinieka spēju izteikties mutiski.
Ja aktuālā vakance neparedz svešvalodu zināšanu augstā līmenī, lūk, daži iemesli, kāpēc, aplūkojot kandidātu CV, tomēr pievērst uzmanību svešvalodu prasmēm:
 • Ieņēmumu izaugsmes potenciāls:
  Spēja runāt vairākās valodās bieži vien ietekmē peļņu gan tieši, gan netieši, jo potenciālajam darbiniekam pastāv iespējas iesaistīties gan vietējā, gan globālā tirgū.

  Spēja runāt vairākās valodās ļauj darbiniekam sazināties ar plašāku klientu loku un veicina starptautisko uzņēmējdarbību.
 • Kognitīvās spējas:
  Prasme runāt vairāk nekā vienā valodā attīsta analītiskās un problēmu risināšanas prasmes, spēju nošķirt neatbilstīgu informāciju un spēju veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi.

  Prasme runāt vairākās valodās uzlabo garīgo veselību, aizkavē novecošanos un dažādu slimību rašanos, kā arī ilgtermiņā uzlabot atmiņu.
 • Sociālās prasmes:
  Svešvalodu zināšanas veicina atšķirīgu kultūru pieņemšanu, un svešvalodu apguvēji bieži demonstrē pastiprinātu empātiju, izpratni par daudzveidību un toleranci.

  Svešvalodu mācīšanās uzlabo komunikatīvās spējas, tostarp verbālo un neverbālo prasmju efektīvu izmantošanu.

  Svešvalodu zināšanas uzlabo radošās spējas, veicinot unikālu problēmu risināšanu, elastīgumu un radošo domāšanu.
Svešvalodu apguve veicina starptautisko dialogu un dažādu kultūru pārstāvju sadarbību.
Lai sekmīgi izdodas noteikt potenciālo darbinieku svešvalodu līmeni!
Lingita Lina Bopulu
Valodu kursi Tev projektu vadītāja