Komandas veidošanas treniņš – kas tas ir un ko no tā var sagaidīt?
Oriģinālraksta autors: Valdis Vanags (Sense of Team)
Kas tas ir - komandas treniņš?
Runājot par komandām, publiskajā telpā tiek minēta gan komandas saliedēšana, gan komandas veidošana, gan tīmbildings (no team building), gan komandas koučings, gan komandas attīstība – dažādas programmas, kurām vajadzētu attīstīt Jūsu uzņēmuma komandu.

Diemžēl praksē, uzņēmumu vadītājiem pērkot komandas programmas, tās joprojām mēdz būt kaķis maisā, kas tiek pirks ar domu veicināt uzņēmuma attīstību, bet vai tas patiešām notiek?

Mūsuprāt, komandas treniņš ir aktivitāte, kas tiek organizēta ārpus darba vides, izmantojot praktiskus uzdevumus (vairāk darīt kā runāt), ar mērķi izrunāt/ analizēt/ meklēt uzlabojumus darba jautājumiem un atrast veidus, kā, strādājot ikdienā komandā, visi varam sasniegt vairāk.

Uzņēmējdarbībā ieguldījums tiek veikts, lai sasniegtu rezultātu un atdevi. Komandas vadītajam, atbildot uz šiem pieciem jautājumiem pirms komandas treniņa, būs daudz lielāka varbūtība, ka Jūsu uzņēmuma komandai būs ieguvums par investēto laiku un naudu.

1.
Vai komandas treniņš ir atpūta vai darbs?


Šis noteikti ir populārākais jautājums komandas treniņu dalībnieku galvās. Vēl aktuālāk tas ir gadījumos, ja treniņš notiek brīvdienās (uzņēmuma specifika neļauj veltīt darba dienas treniņiem vai uzņēmuma vadītājs negrib ziedot darba dienas treniņiem).

Šī ir vadītāju dilemma - kā darbiniekus motivēt piedalīties un veltīt savu laiku darba vides jautājumu risināšanai? Labā prakse būtu kompensēt brīvdienas, kuras darbinieki velta darbam. Dīvaini būtu gaidīt no dalībniekiem iesaisti un atdevi darba vides uzlabošanai, ja tie ir atbraukuši atpūsties vai vienkārši pabūt kopā.

Atslēgas jautājums ir- vai Jūs komandas treniņā mērķtiecīgi runājiet vai nerunājiet par darba vidi? Ja nē, tad izredzes, ka komandas pasākums nesīs augļus darba vidē, nav lielas.2.
Kam ir jāpiedalās komandas treniņā?
Komandas treniņš ir pasākums, kurā piedalās visi uzņēmuma daļu, valdes vai vadības līmeņu cilvēki, kuri ikdienā strādā kopā un ietekmē viens otra darba rezultātus. Svarīgi ir saprast, kas ir tie darbinieki, kuriem būtu noderīga savstarpējās sapratnes un sadarbības uzlabošana.
Varam iedalīt divu veidu pieejas dalībnieku iesaistīšanā - horizontālo un vertikālo darbinieku integrāciju:

- Horizontālā darbinieku integrācija paredz sadarbības procesu uzlabošanu valdes, vadītāju vai darbinieku līmenī – netiek jaukti uzņēmuma hierarhijas līmeņi;

- Vertikālā integrācija paredz paplašināt sadarbību starp dažādiem uzņēmuma hierarhijas līmeņiem – valdes un daļu vadītājiem, daļu vadītājiem un darbiniekiem. Mūsu pieredzē ir bijuši radikāli vertikālās integrācijas piemēri, kur vienā treniņā ir piedalījušies gan pārdošanas un loģistikas direktori, gan noliktavas darbinieki. Protams viss ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma.

Jo skaidrāk definēsiet, kas un kāpēc piedalās komandas treniņā, jo lielāka būs atdeve atgriežoties darba vidē. Komandas treniņš ir par 100% dalībnieku dalību, jo komandas dalībniekiem nepiedaloties vai piedaloties daļēji, komandas treniņa rezultātu ietekme uz darba vidi pavājināsies proporcionāli iztrūkstošo dalībnieku skaitam.

3.
Vai dalība komandas treniņā ir brīvprātīga vai obligāta?
Obligāti... Šis vārds gan bieži izraisa slēptu vai atklātu pretreakciju un dalībnieki dalību var uztver kā uzspiestu, bet tas ir saziņas jautājums komandas iekšienē. Faktiski komandas treniņš sākas ar šo brīdi- kad dalībniekiem ir jāvienojas par savu dalību un sapratni, kāpēc mums treniņš ir nepieciešams. Ja dalībniekiem ir skaidra atbilde uz jautājumu Kāpēc?– rodas papildus motivācija un piederība meklēt atbildi uz jautājumu Kā? Mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ierodas uz treniņu no atvaļinājuma, jo saprot cik būtisks šis pasākums ir gan viņam, gan komandas attīstībai.

4.
Vai aktivitātes un uzdevumi ir piemēroti visiem komandas dalībniekiem?
Veiksmīga komandas treniņa videi un uzdevumiem jābūt piemērotiem visiem komandas dalībniekiem, ņemot vērā vecumu, veselības stāvokli un dzimumu.

Komandas veidošanas treniņš būs veiksmīgs, ja fokusēsieties uz treniņa mērķi, ko Jūsu komanda vēlas sasniegt. Programmas izpausmes forma jeb aktivitāte – kā tas izskatīsies- ir svarīgi, bet tomēr otršķirīgi.

Komandas treniņam ir jābūt virzītam procesam, kurā caur aktivitātēm tiek sasniegts izvirzītais mērķis un uzlabota situācija darba vidē.

Klasisks klupšanas akmens ir vadītāja "mīlestība "uz ekstremālām vidēm un nepieciešamību pēc asuma, ko viņš vēlas piedāvāt saviem komandas dalībniekiem. Dzīvē tas var radīt gluži pretēju efektu komandā – no sapratnes uz vēlmi argumentēt un izvairīties, ja pārējiem komandas dalībniekiem šī "mīlestības forma" nav pieņemama.
5.
Kāpēc Jūsu komandai ir nepieciešams komandas treniņš?
Atbildot uz šo jautājumu sev un pēc tam izdiskutējot to komandā, tiks atrisināti gan motivācijas, gan disciplīnas jautājumi, jo, saskatot komandas treniņa jēgu un personīgo ieguvumu, dalībnieki daudz labprātāk tajā piedalās.

Minēšu biežāk sastopamos iemeslus komandas treniņu nepieciešamībai, kaut gan vajadzības un to risinājumu kombinācijas ir daudz vairāk:

1. Var palīdzēt ātrāk un efektīvāk noskaņot uz viena viļņa jaunas komandas dalībniekus – jaunu nodaļu radīšanas vai reorganizācijas procesos;

2. Rast sadarbības modeļus un paplašināt pilnvaras starp dažādu līmeņu vadītājiem, kuriem kopīgi jāpieņem lēmumi vai jāsadarbojas to realizēšanā;

3. Jau esošo funkcionālo komandu stipro un vājo pušu noskaidrošana un potenciāla atklāšana, piederības stiprināšana komandai;

4. Viena uzņēmuma dažādu nodaļu darbinieku komunikācijas un sadarbības uzlabošana, lai uzlabotu darba efektivitāti;

5. Jauna vadītāja integrācijas paātrināšana jau esošajā komandā – komandas dalībnieku iepazīšanās un komandas nākotnes darbības modeļu izveidošana.


Komandas, tāpat kā jebkurš no mums, atrodas patstāvīgā attīstībā – tautā to sauc par Rīga nekad nav gatava sindromu. Biznesa vides mainīgums un bieži arī neparedzamība nosaka arī komandu nepieciešamību pēc patstāvīgas atjaunošanās un izaugsmes.

Sense of Team ir bijusi iespēja strādāt ar komandām sešu gadu garumā bez pārtraukuma un redzēt indivīdu attīstību komandā, spēlētāju maiņu un to, kā komandas kultūra spēj pārvarēt gan uzņēmuma restrukturizācijas, gan tiešā vadītāja maiņu, nezaudējot spēku un unikalitāti.

Tāpēc Sense of Team tic, ka, investējot komandas attīstībā, iegūst visi- gan darbinieks, gan uzņēmums, gan klients.

Valdis Vanags
Sense of Team, valdes priekšsēdētājs un treneris