Attīstībai un Izaugsmei
Mācību tendences un
mācību stratēģijas
realitāte organizācijās

Saasinoties darbaspēka trūkumam, kā arī Y paaudzei turpinot ienākt darba tirgū, mācības organizācijās paliek aizvien aktuālākas.
Arī vadītāji Baltijā aizvien labāk saprot, ka ir jāiegulda darbinieku attīstībā – gan ar pārdomātu mācību stratēģiju, gan arī savu laiku, sniedzot konstruktīvu atgriezenisko saiti, audzinot esošos darbiniekus. Fakts, ka Y paaudze, kas 2020. gadā aizņems jau 50% no darba tirgus, kā vienu no galvenajiem kritērijiem sagaida no darba devēja skaidras un saprotamas attīstības iespējas, ietekmē arī mācību tendences. Tas rosina izvērtēt esošo mācību stratēģiju uzņēmumā un saprast kā to pilnveidot, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs darba tirgū arī turpmāk.
No vienas puses, labā prakse vēl joprojām ir piemērot sistemātisku pieeju mācību vajadzību identificēšanai un plānošanai. Vai visi uzņēmumi Baltijā patiešām mērķtiecīgi izanalizē ikkatru amatu, nodefinējot tajos nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā arī apzinot organizācijas tagadējās un nākotnes mācību vajadzības? No otras puses, tikai tad, ja, plānojot mācību programmas, centrā ir apmācāmais, mācību stratēģija ir veiksmīga un darbinieks patiešām sajūt, ka uzņēmums rūpējas par viņa attīstību. Mācību programmām, kas tiek piedāvātas darbiniekam, jāspēj atbildēt uz viņam svarīgiem jautājumiem, kā piemēram, "Kas man palīdzētu tūlīt? Kas man ir jāattīsta, lai augtu šajā amatā? Kas man ir nepieciešams, lai attīstītu savu karjeru?".

Kā panākt, ka mācību stratēģija vienlaicīgi gan atbilst uzņēmuma vajadzībām, gan ir pietiekami elastīga, lai atbilstu darbinieku individuālām vajadzībām, kas ne vienmēr tiešā veidā sakrīt ar organizācijas mērķiem? Plānojot mācību pieejas, jāņem vērā, ka Y paaudze dod priekšroku digitālai komunikācijai, un tāpēc arī digitālā mācīšanās kultūra nepārprotami ienāk modernos uzņēmumos. Līdz ar to mobilā mācīšanās, e-mācības un jauktā jeb blended mācību pieeja ir atbilde šim izaicinājumam. Ne ļoti strauji, taču pamazām arī uzņēmumi Baltijā piemēro un ir atvērti pamēģināt citas mācību metodes tradicionālo "klases" apmācību vietā. Labā ziņa ir tā, ka tie uzņēmumi, kas tikai tagad sāk ieviest elektroniskās mācību metodes, var mācīties no citu valstu pieredzes un uzreiz iegūt nākamā līmeņa risinājumus, kas dod iespēju mācībās izmantot arī spēļošanas un mikro mācīšanās elementus.

Viens no izaicinājumiem mācību jomā ir tas, ka darbam nepieciešamās zināšanas mainās ļoti strauji gan tehnoloģiju attīstības, gan konkurences un iekšējo pārmaiņu ietekmē, un sagatavot tām nepieciešamās mācību programmas ne vienmēr ir tik ātri iespējams. Savukārt pārliecinoša komunikācija, sadarbības prasmes un spēja vadīt sevi ikdienas stresa apstākļos ir atslēga tam, lai darbinieks nepieciešamās zināšanas iegūtu no kolēģiem, sadarbības partneriem, kā arī spētu uzņemties atbildību pats par savu attīstību un rezultātiem. Tādēļ viena no mācību tendencēm ir pārdomātāk ieguldīt t.s. mīksto (soft) kompetenču jeb darbinieku pašregulācijas prasmju pilnveidē, piemēram, spējā tikt galā ar stresu, vadīt savas emocijas.

Svarīgi, lai piedāvātie mācību risinājumi šajās jomās tiešām atbalsta reālas izmaiņas un risina problēmu cēloņus. Pēc manas pieredzes, vislabāko mācību rezultātu var panākt, ja mācības tiek veidotas kā process ar dažādiem jauktā tipa mācību risinājumiem; kā arī, ja tas nav tikai viens mācību notikums, piemēram, seminārs par komunikācijas prasmēm. Piemēram, Latvijā tradicionāli populāro mācību tēmu – laika plānošanu – aizvien vairāk aizstāj vai papildina mācības, kas veido darbiniekos izpratni par to, kas ir darbu atlikšanas pamatā. Šim nolūkam papildus kā atgādinājumu un uzskates materiālu izmanto gatavos e-kursus ar pašnovērtējuma un pašanalīzes uzdevumiem.

Arī mīksto jeb soft kompetenču mācībās ir svarīgi noteikt mācību mērķi. Piemēram, pasaulē zināmais kafejnīcu tīkls Starbucks personāla pašregulācijas prasmju attīstību ir iekļāvis kā daļu no savas biznesa stratēģijas. Viens no mācību mērķiem ir, lai darbiniekam pēc mācību programmas apguves ir skaidra atbilde uz jautājumu – „Kāds ir tavs rīcības plāns situācijā, kad, apkalpojot klientu, tu piedzīvo intensīvas negatīvas emocijas?" Šāda pieeja ļāvusi uzņēmumā attīstīt tādas klientu apkalpošanas prasmes, kas kafejnīcu tīklam ir devis iespēju iekarot savu vietu tirgū visā pasaulē.
Ticu, ka arī Latvijas uzņēmumi var izveidot mācību stratēģiju, kas palielina konkurētspēju un atbalsta ambiciozu biznesa mērķu sasniegšanu!
Personāla attīstības nozīme organizācijās aizvien pieaug, taču tajā pašā laikā tā ir personāla vadības funkcija ar visneskaidrākajām vadlīnijām un atšķirībām Baltijas uzņēmumos.

Mēs, Psiholoģijas un KBT centrs "Intellego" un organizāciju attīstības konsultāciju uzņēmums "BLEND consulting", veicam pētījumu, kura mērķis ir izpētīt, kāda ir personāla attīstības prakse Baltijas organizācijās, noskaidrojot gan reālo organizāciju pieeju mācību risinājumu izvēlē, gan uzņēmumu vadītāju attieksmi pret personāla attīstības jautājumiem.

Ja arī Tevi interesē ieraudzīt Latvijas un Baltijas organizāciju mācību funkcijas kopainu, aicinām Tevi piedalīties pētījumā! Mēs savukārt tā noslēgumā apsolām dalīties ar pētījuma rezultātiem.

Pētījuma kvantitatīvajā daļā aicinām aizpildīt divas aptaujas

1)"Mācību risinājumi darbinieku attīstībā (Personāla vadītājiem vai atbildīgajiem speciālistiem par mācību funkciju)" :
https://goo.gl/forms/76uxajIiRi2iP0BX2

2) "Aptauja uzņēmuma vadītājiem par mācību risinājumiem":
https://goo.gl/forms/qFuRyEHNCSSTYTYr1

Pētījumā tiks veikta arī kvalitatīvā daļa ar mērķi noteikt, kā vadītāju uzskati ietekmē uzņēmumos pielietoto praksi.

Ja no viena uzņēmuma tiek aizpildītas abas aptaujas - "Mācību risinājumi darbinieku attīstībā" un "Aptauja uzņēmuma vadītājiem par mācību risinājumiem" - , tad uzņēmums piedalās izlozē par iespēju saņemt pieeju uz 10 bezmaksas e-kursiem no INTEA gatavo e-mācību piedāvājuma (e-mācību tēmas izvēle tiks saskaņota ar konkrētā uzņēmuma vajadzībām).

Aicinām Tevi aizpildīt aptauju līdz 2018. gada 15.martam! Tās aizpildīšana aizņems līdz 10 minūtēm!

Maija Dobele
Organizāciju attīstības konsultante
INTEA OTS & Blend Consulting vadītāja