Seminārs
Komanda / personība
13. decembris | Teikums
Efeketīvu komandu un individuālās izaugsmes vadība.
Vadītāji gandrīz intuitiīvi saprot - lai nodrošinātu veiksmīgu komandas kopdarbību, nepieciešams pareizais zināšanu, pieredzes un personību "maisījums".

Kā vadītājam ir svarīgi pazīt cilvēkus, ar ko strādājat. Spēcīgas un uzticamas attiecības noved pie spēcīgām un uzticamām komandām, kas tālāk virza spēcīgu un uzticamu uzņēmumu. Taču iepazīt "savus cilvēkus" nenozīmē tikai uzzināt, kas ir viņu iecienītākīe TV raidījumi un kā sauc viņu bērnus. Tas ir virspusēji. Lai veiksmīgi vadītu savu komandu, jums jāpazīst savu darbinieku personības un motīvi, kas ietekmē viņu lēmumus.

Lūk, neliels ieskats SmartHR semināra "Komanda un personība" dalībnieku profilā - auditorijā, kas, līdzīgi pasaules tendencēm, arvien vairāk apzinās HR nozares jauno lomu stratēģiskā biznesa attīstībā. Uzreiz jāatzīmē, ka vairāk nekā puse decembra semināru dalībnieku apmeklēja SmartHR pirmo reizi (56,6%), atlikušie dalībnieki bijuši vai nu vairāk pa vienu reizi (22,6%) mūsu semināros vai arī tiem jau ir iegādāts abonements (20,8%).

Aktuālākie jautājumi arvien saglabājas nemainīgi. Komandu attīstība, motivācija un iesaiste, darbinieku piesaiste ir karstākie temati semināra dalībniekiem un viņu pārstāvētajām organizācijām, starp kurām lielākoties gan bija lieli (35,9%) uzņēmumi, tomēr neizpalika arī mikro (26,4%), mazie (24,5%) un vidējie (13,2%) uzņēmumi.

Darbinieku vidējais vecums šajās organizācijās lielākoties ir 34-44 gadi (55,8%) un 26-33 gadi (36,5%). Retāk darbinieki ir vecākās (7,7%) paaudzes pārstāvji.

Apgalvojumam "uzņēmumam jāiesaistās darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanā" absolūtu atbalstu izrādīja lielākais vairākums dalībnieku (87,7%).
Atlikušie dalībnieki vai nu atbalstīja viedokli, ka katram darbiniekam pašam ir jācīnās par savu izaugsmi (5,3%), vai nu nebija pārliecināti, kā atbildība ir individuālā izaugsme, (5,5%) vai arī viņiem šajā jautājumā nebija viedokļa (1,7%).

Apgalvojumam, kas skāra komandas un līderības attīstību, auditorijā tik viennozīmīgas atbildes nebija. Jautāti vai dalībnieki uzskata, ka pārstāvētajos uzņēmumos "ir izcilas komandu attīstības un līderības programmas", ceturtā daļa dalībnieku tam kategoriski nepiekrita (24,6%). Divām trešdaļām dalībnieku bija mērenāks viedoklis - gandrīz puse drīzāk nepiekrita (42,1%) un mazliet mazāk par ceturto daļu drīzāk tam piekrita (21,1%). Mēs priecājamies, ka uz semināru bija ieradušies arī dalībnieki, kuri uzskata, ka pārstāvētajā uzņēmumā tiešām ir izcilas komandu attīstības un līderības programmas (12,2%).

Cik tad ilgs laiks nepieciešams, lai izveidotu izcilu komandu? Aptuveni gadam vai mazāk. Vismaz tā uzskata turpat trīs ceturtdaļas dalībnieku (73,2%). Šim viedoklim gan nepiekrīt Antra Zālīte, semināra pirmās daļas noslēdzošā spīkere, un vēl daļa semināra dalībnieku (28,8%). Viņuprāt, šim darbam nepieciešams vismaz gads. Vai vairāk - ievērojami vairāk.

Ilze Indrēvica, uzsākot savu prezentāciju, norādīja, ka auditorijas priekšā nejūtas kā eksperts: "Es šos cilvēkus pati uzskatu par profesionāļiem savā jomā." Tāpēc arī pēc iegūtajiem rezultātiem jāsecina, ka dalībniekiem ne tikai šajā, bet arī citos semināros, ir iespēja uzzināt ne tikai par aicināto lektoru, bet arī vienam par otra pieredzi.
 • Agita Kalviņa | Valsts administratīvas skolas Direktore, RISEBA maģistra programmas pasniedzēja un Personāla vadūbas zinātniskais konsultants
  Agita stāstīja par to, kādi faktori iespaido līderību. Uzticama līderība, mērķtiecīga līderība – ko mums pasaka šie jaunie termini, koncepti, pētījumu atziņas. Vai vadītāju un līderu apmācības ir īstermiņa izvēle vai iespēja patiesi turēt rūpi par savas organizācijas ilgtspēju. Dažādi piemēri un pieredze no profisionālās jomas.
 • Ilze Indrēvica | Līderības jomas attīstības vadītāja Luminor Grupā
  Vakardiena jau ir pagājusi, taču rītdiena vēl nav pienākusi - "Fake it until You make it" un iepriekšējie vadības modeļi vairs nestrādā tik efektīvi.

  Ja Google meklētājā uzrakstām vārdu salikumu "Authentic Leadership", atrodami vairāk nekā simts tūkstoši skaidrojumu un stāstu. Kāpēc tieši šodien autentiskums un spēja būt pašam ieņem tik nozīmīgu lomu biznesa terminoloģijā un kā līdz tam nonākt?
 • Antra Zālīte | Visma Valdes priekšsēdētāja
  Kā priekšstati un stereotipi kavē mūsu personības un komandas izaugsmi? Kā atgūt pārliecību un turpināt savu līderības attīstības ceļu? Ko nozīmē Agile Leadership?

  Pieredzes stāsti par mācībām un veiksmēm, attīstot savu individuālo vadības stilu, ceļot uzņēmuma vērtību akcionāriem un palīdzot augt kolēģiem. Antra dalījās piemēros, kā veidojas komanda un kādas vērtības to vieno.
Agita Kalviņa
Ilze Indrēvica
Antra Zālīte
Darbnīcās semināra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar dažādām metodēm, kā ne tikai izveidot veiksmīgu komandu, bet arī kā iepazīt savus cilvēkus.
 • Ilze Karlāne un Agnese Bīdermane | Team Stream konsultantes
  Dalībnieku komandai bija reāla iespēja kopā ar Team Stream konsultantēm apgūt soļu secību, kādā vadīt komandas darbu, un uzzināt, kāpēc komandas darba prasmes, un līdz ar to komandas vadīšana, tiek uzskatītas par vienām no nozīmīgākajām nākotnes prasmēm? Kāda nozīme ir komandas viedokļu apmaiņai un diskusijām? Un kādas prasmes ir nepieciešamas vadītājam, vadot komandas diskusijas?
 • Reinis Upenieks | Pieredzējis vadības konsultants un treneris, specializējies organizāciju psiholoģijas jomā, TRIVIUMS vada treniņus vadības, komunikācijas, organizācijas efektivitātes jomās
  Viena no atzītākajām mūsdienu personības iezīmju teorijām ir t.s. Lielā Piecinieka (Big Five) modelis, kas apraksta personību piecās dimensijās: neirotisms, ekstraversija, labvēlīgums, apzinīgums un atvērtība pieredzei. Savukārt, lai izprastu komandas efektivitātes jēdzienu, ir vērts atsevišķi pievērst uzmanību gan "komandai", gan "efektivitātei".

  Reinis Upenieks darbnīcā dalījās ar padomiem, kā dažādās personības dimensijas saistās ar komandas darbu un ko katrs komandas dalībnieks var darīt, lai "lielais darbs uz priekšu tiek"!

 • Gita Meldere | Lumina Learning Baltija partnere
  Personību & komandu kultūras un snieguma koučs
  ICF Latvia president (2017 - 2019).
  Personību saderība komandās ir nevis vispārpieņemams fakts, bet vērā ņemams sasniegums. Tas rodas no katra cilvēka zināšanām par sevi un citiem, kā rezultātā tiek radītas jēgpilnas uzvedības izmaiņas.

  Lai radītu ieskatu un idejas, kā efektīvāk vadītu cilvēkus, Gita aicināja caur ļoti efektīvu spēļošanu gūt ieskatu par sevi un citiem. Tā bija meistarklase, kur inovatīvākie pētījumi personību zinātnē satiek intuīciju.
Ilze Karlāne un Agnese Bīdermane
Reinis Upenieks
Gita Meldere