MOTIVĀCIJA & IESAISTE
10 pārsteidzošas spēļošanas priekšrocības

Oriģinālraksta autors: Gals Rimons (Gal Rimons)
Spēļošana ir saistīta ne tikai ar mikroapmācību moduļu strauju apriti vai darbinieku rezultātu paaugstināšanu. Arī Pokemon Go stila jautrība vēl nav viss. Tai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma kultūru un darba vietas organizēšanu.
Lai arī biznesā spēļošana darbā kļūst arvien populārāka, daži joprojām to uzskata par vienkāršu rīku, lai veicinātu konkurenci tā motivējot darbiniekus (patiesībā tā veicina iekšējo ieinteresētību, taču tas ir cits stāsts). Kā pēdējo mēnešu laikā vairākās publikācijās ir minējis Gals Rimons − valda nepareizs priekšstats gan par spēļošanu, gan digitālo motivēšanu. Spēļošanas nozare uz darbinieku motivēšanu raugās atšķirīgi. Šīs pieejas atbalstītāji uzskata, ka nepietiek ar piešķirtiem punktiem un nozīmītēm, lai izveidotu paliekošu ietekmi uz organizāciju. Iemesls tam ir tas, ka šie mehānismi, neskatoties uz to lietderīgumu un efektivitāti, ir balstīti uz darbinieku ārējo motivāciju, un šāds motivācijas veids nav tik ilgtspējīgs un efektīvs kā, piemēram, iekšējā motivācija.

Pētījumi liecina, ka spēļu mehānismu izmantošana rada jēgas un meistarības sajūtu, veicina patstāvīgumu un veido augstu iesaistīšanās līmeni. Turklāt spēļu elementus var izmantot, lai ietekmētu organizācijas kultūru, komunikāciju un rezultātu pārvaldību. Tā kā šīs spēļošanas priekšrocības nav plaši zināmas, autors ir izveidojis sarakstu ar mazāk zināmiem, bet ļoti vērtīgiem šīs prakses rezultātiem. Piedāvājam iepazīties ar desmit pārsteidzošiem spēļošanas ieguvumiem.
 • Nr. 1
  Objektivitāte
  Daļa no spēļošanas ieviešanas ir pāreja uz pastāvīgu un automātisku datu apkopošanu. Šie dati var būt par jebko jūsu organizācijā – tirdzniecības pārstāvju produktivitāti, zvanu centra darbinieku apkalpošanas ātrumu, iekšējo zināšanu izmantošanas līmeni un ne tikai. Lai arī par to bieži tiek aizmirsts, tas būtībā ir ļoti vērtīgi. Daudzām organizācijām tā ir pirmā iespēja izveidot objektīvu priekšstatu par savu stāvokli. Tas nozīmē, ka darbinieku vērtējuma pamatā vairs nav priekšnieka noskaņojums attiecīgajā dienā vai darbinieku attiecības komandā, bet gan reāli, pārbaudāmi dati. Ir pierādījies, ka šajā procesā mēdz atklāties negaidīti pārsteigumi. Gandrīz katra organizācija, kas veic šo pāreju, ir pārsteigta uzzinot, ka līdzšinējais priekšstats par notiekošo nav gluži precīzs, bet dažkārt − pat visai tāls no realitātes.
 • Nr. 2
  Tā atvieglo vadītāju dzīvi
  Objektīvi dati ir izdevīgi arī vadītājiem. Arī vadītājiem beidzot ir pieejams objektīvs skatījums par katra darbinieka rezultātiem, novēršot nepieciešamību minēt un izdarīt pieņēmumus. Pārsteidzošā kārtā atklājas, ka liela daļa no sasniegumu novērtējumos iekļautajiem datiem nav objektīvi.
 • Nr.3
  Feedback
  Spēļošana ir lielisks veids, kā darbiniekiem gūt nepārtrauktu, aktuālu un automātisku feedback. Ar dažāda veida punktu sistēmām darbinieki var salīdzināt savu sniegumu ar iepriekšējiem sasniegumiem vai ar citiem organizācijas darbiniekiem un komandām. Protams, vienmēr ir arī iespējams atgriezties pie „klasiskā" līderu saraksta. Tomēr ir atklāts, ka pilnveidoto punktu sistēmu izmantošana nodrošina labākus rezultātus un produktivitāti. Feedback jeb atgriezeniskā saite ir viens no svarīgākajiem spēļošanas komponentiem, jo tas ļauj lietotājiem vienmēr būt informētiem par savu sniegumu un uzlabojumu iespējām.
 • Nr. 4
  Atzinība
  Pētījumos ir atklāts, ka darbiniekiem statuss darba vietā ir tikpat svarīgs kā finansiālā atlīdzība. Citiem vārdiem sakot, mums visiem ir svarīgi just, ka darām darbu labi un ka to novērtē vadība. Spēļošana ir lielisks veids, kā noteikt, kurš strādā tiešām labi, kurš ir ievērojami progresējis, kurš ir atslābinājies un kuram noderētu neliels trauksmes zvans. Visjaukākais - viss notiek automātiski, tāpēc šī risinājuma lietošana ir ļoti ērta vadītājiem.
 • Nr. 5
  Meistarība
  Viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem vienmēr ir paticis spēlēt spēles, ir iespēja pilnveidoties. Noteiktu prasmju attīstīšanas sajūta ir viens no svarīgākajiem piepildījuma un labsajūtas aspektiem darba vietā. Spēļu elementi darba vidē ļauj mums apgūt jaunas lietas un redzēt, kā ar laiku tās padodas arvien labāk. Gluži nemanot, tas, kas agrāk likās ārkārtīgi sarežģīti, tagad padodas pavisam viegli un gandrīz bez piepūles. Čikāgas Universitātes pētnieki to dēvē par „plūsmu", un izrādās, ka tas ir svarīgs darbinieku labsajūtas faktors.
 • Nr. 6
  Motivācija visiem
  Pareizi izmantojot spēļošanu, ieguvēji ir visi. Savu rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem sasniegumiem, atzinība par labi paveiktu darbu, pamācoši stāsti – spēļošana var būt piemērota visu organizācijā iesaistīto vajadzībām. Līdzās iespējai jebkurā laikā saņemt atsauksmes, spēļošana sniedz visiem iespēju vienmēr uzlabot savu sniegumu, ne tikai reitinga galvgalī esošajiem.
 • Nr. 7
  Nākamie soļi
  Viena no vispārsteidzošākajām spēļošanas priekšrocībām ir iespēja darīt darbiniekiem zināmu, ko no viņiem sagaida. Spēošana ļauj vienkārši informēt par nākamo soli darbā ievadīšanas procesā, iekšējā apmācībā vai projektu vadības sistēmā. Daži piemēri par to, kā informēt par gaidāmo, izmantojot „Nākamās labākās rīcības" funkcionalitāti, ir atrodami šeit.
 • Nr. 8
  Neatkarība
  Spēļošanai darbā nevajadzētu būt kā pienākumam. Laba platforma ir tāda, kurā ir uzsvērts, ka piedalīšanās spēlē ir brīvprātīga. Esam atklājuši, ka, dodot darbiniekiem iespēju pašiem izvēlēties, kā lietot spēļu elementus, tiek radīta neatkarības un izvēles sajūta. Tiek uzskatīts, ka, radot plašu iespēju klāstu un ļaujot darbiniekiem iesaistīties atbilstoši savām vēlmēm, iesaistīšanās un motivācija ir dziļāka.
 • Nr. 9
  Apmācības
  Nesen veikta aptauja liecina, ka mileniāļi uzskata apmācības un zināšanu apguvi par vissvarīgākajām vērtībām, ko piedāvā darba vieta. Organizācijas to saprot un arvien plašāk piedāvā darbiniekiem dažādas personīgās un profesionālās attīstības iespējas. Tagad organizācijām arī ir iespēja darīt to tā, kā nebija iespējams iepriekš − izmantojot ekonomiski izdevīgas e-apmācības platformas, kuras iespējams apvienot ar citiem darba aspektiem. Pateicoties dažādiem mehānismiem, piemēram, viktorīnām un simulācijām, apmācības ir arī saistošākas un patīkamākas. Visbeidzot, e-apmācības ļauj darba devējiem ērti noskaidrot savu darbinieku rezultātus un apmācību progresu.
 • Nr. 10
  Līdzsvarošana
  Daudziem darbiniekiem ir jāveic dažādi pienākumi, kas bieži var būt saistīti ar pretrunīgiem vēlamajiem rezultātiem. Piemēram, klientu servisa pārstāvim ir ātri jāatrisina problēmas, bet arī jānodrošina, lai klienti paliktu apmierināti. Ar spēļošanas palīdzību ir iespējams sekot dažādiem elementiem un līdzsvarot tos. Darbinieks var noskaidrot, ka viņš strādā ātri, bet pēc sarunas beigām klienti nav pietiekami apmierināti. Redzot daudzus galvenos darbības rādītājus vienkopus, darbinieki var gūt priekšstatu par savu darbu kopumā un nepieciešamajām pārmaiņām.
Oriģinālraksts "10 Surprising Benefits Of Gamification"

Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv