seminārs
ieasaisti mani!
26. marts | Teikums
26. martā kopstrādes telpās Teikums notika cilvēkresursu un personāla vadības projekta SmartHR Latvija seminārs - par darbinieku iesaisti dažādās paaudzēs.
Nav jau tikai tā, ka tikai mileniāļu paaudze ir nākusi ar savām ambīcijām un prasībām - arī iepriekšējās pāaudzes ir mainījušas darba un korporatīvo kultūru. Vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs jau esam pie tām pieraduši un aizmirsuši, pieņemot to kā normu.

Vai tās būtu X, Y, Z paaudzes vai baby boomers, tas, kāds būs jūsu ieguldījums iesaistes veicināšanā, ir tikpat atšķirīgs, cik atšķirīgi ir uzņēmumi. Vienai organizācijai nav katrā ziņā jāatdarina citas organizācijas iesaistes paradumi vai jāizmanto tās mainīgie iesaistes lielumi, lai gūtu panākumus.

Kāda lieluma uzņēmumiem paaudžu atšķirības ir aktuāls problēmjautājums? Vai tie ir uzņēmumi, kuri nodarbina tikai jaunākās paaudzes? Kā šie uzņēmumi veicina darbinieku iesaisti? Vai veicina? Ieskatāmies semināra dalībnieku profesionālajā profilā.

SmartHR rīkotos seminārus apmeklē arvien jauni HR speciālisti. Apmēram puse marta semināra dalībnieku (55,3%) apmeklēja SmartHR pirmo reizi, atlikusī puse bijusi vai nu vairāk par vienu reizi (34,1%) mūsu semināros vai arī tās pārstāvētajiem uzņēmumiem jau ir iegādāts abonements (10,6%).

Šis bijis viens no retajiem semināriem, kurā piedalījušies maza (27,9%) un vidēja lieluma (32,6%) uzņēmumu pārstāvji, atstājot mikro (9,3%) un lielo (18,6%) uzņēmumu pārstāvjus mazākumā. Darbinieku vidējais vecums šajos uzņēmumos lielākoties ir 34-44 (39,5%) un 26-33 gadi (32,6%), retāk tie ir darbinieki līdz 25 (16,3%) vai 45-54 gadiem (11,7%).

2019. gada marta aktualitātes Latvijas uzņēmumos ir darbinieku piesaistes, motivācijas un iesaistes veicināšana. Lai arī tendence samazinās, taču novērojam, ka personālvadības un vadības ekspertiem arvien ir "daudz darba un zeme deg". Šī aktualitāte, kas būtībā sevī ietver visas pārējās, ir tā, kuru SmartHR partneri cenšas mazināt, iepazīstinot ar aktuālām metodēm un rīkiem, kas atbrīvo ikdienas darbu.

Lai arī gandrīz vienbalsīgi, neskatoties uz uzņēmuma lielumu un darbinieku vidējo vecumu, auditorija piekrīt (93,4%) apgalvojumam "uzņēmuma vadībai ir jārūpējas par darbinieku iesaisti", novērtējot sava uzņēmuma ieguldījumu darbinieku iesaistē, ceturtā daļa auditorijas to novērtē ļoti zemu (25,5%), trešdaļa - zemu (31,9%), divas piektdaļas - vidēji (40,4%). Piezīmēsim, ka auditorijā neatradās neviens, kas iepriekšminētajam apgalvojumam kategoriski nepiekristu.

Starp iesaistes veicinātājiem dalībnieki min gana dažādus pasākumus, ko realizē savos uzņēmumos, starp kuriem: atmosfēra, bonusi, iespēja izrādīt savu iniciatīvu, savu ideju realizācija, zīmola nozīme, stabilitāte, iespēja plānot savu laiku, atalgojums, mikromenedžmenta neesamība, izaugsmes iespējas, regulārs feedback, produkts.

Tomēr pastāv vienprātība tajā, ka uzņēmuma kultūra, komandas izjūta, jēga par padarīto un vadītājs ir tie rādītāji, kas spēlē nozīmīgu lomu darbinieku iesaistes veicināšanā.

Šajā seminārā aicinājām dalībniekus apzināt savus darbiniekus, paaudžu atšķirības, vajadzības un, svarīgākais, dažādas metodes, kā iesaistīt uzņēmuma lielāko kapitālu - darbiniekus.
I daļa
 • Sniedze Sainsa | Attīstības sesiju vadītāja, supervizors, koučs, Workshop Academy dibinātāja
  Paaudžu atšķirības organizācijā. Katra paaudze citādāka, katrai paaudzei savi ieradumi un prasmes. Sniedze Sainsa stāstīja vai tas var izraisīt konfliktus, nepieņemšanu, ietekmēt komandu sadarbību, pārmaiņu realizāciju. Dalījās pieredzē par "Boomeru" ienākšanu darba tirgū izraisot iepriekšējo paaudžu šoku 1968. gadā.

 • Vineta Bērziņa | Personāla atlases speciāliste uzņēmumā WorkingDay Latvia
  Darba tirgū ienāk jaunākā paaudze - Z paaudze, taču Y paaudze (Millennium) jau vairāk kā 10 gadus ir darba tirgū. Aktuāls jautājums ir kā šīs jaunākās paaudzes piesaistīt un atlasīt, kādus sociālos tīklus izmantot, lai veiksmīgāk piesaistītu Z un Y paaudzes.

  Lekcijā Vineta dalījās ar sava maģistra darba pētījuma rezultātiem par jaunākās paaudzes darbinieku paradumiem Latvijā. Interesanti fakti un skaitļi.
 • Asnate Loakman | Talent Acquisition Manager/HR Business Partner at Evolution Gaming
  Samir Aghayev, SPHRi | HR Excellence Manager at Evolution Gaming Latvia and Romania
  There is a new generation entering the workforce. The generation that has its own mindset and ambitions. The generation that outnumbers many other generations. It's the Generation Z.
  We study their minds, watch their behavior and speak their language.
  We try to understand what their life and work priorities are.
  They shared with us their findings on what Generation Z wants in our reality.
Sniedze Sainsa
Vineta Bērziņa
Asnate Loakman un Samir Aghayev
II daļa
 • Mūsdienās pieņemts runāt par Millennials paaudzi, kā tehnoloģiski attīstītāko, neviļus "norakstot" iepriekšējās paaudzes spējas modernajās tehnoloģijās. Bieži vien tieši šādi stereotipi traucē uzņēmumiem veiksmīgi ieviest tehnoloģiskās inovācijas.

  Darbnīcā Juris Zalāns apskatīja veiksmīgus piemērus inovāciju ieviešanai multi-paaudžu uzņēmumos. Kā arī runāja par paaudžu pieeju atšķirībām un 5 kļūdām, no kurām izvairīties, ieviešot tehnoloģiskās inovācijas uzņēmumu procesos.

 • Ieva Veidemane | Iekšējās komunikācijas eskperts
  Darbnīcā Ieva Veidemane apskatīja reālus piemērus, kā iesaistīt jauno paaudzi, kā mūsdienu ārējā vide maina iekšējās komunikācijas tēmas, formu un saturu un ko nozīmē moderna iekšējā komunikācija.

 • Zane Veinberga | Psiholoģe, mācību vadītāja, Stāstu stāstiem izstāstīju spēļu izstrādātāja
  Dažādas paaudzes, dažādas vērtības, dažādi pasaules redzējumi...Bet kas mūs vieno? Kā varam izjust cilvēcīgu kopības un piederības izjūtu? Ko varam darīt, lai saliedētu dažādu cilvēku komandu un iedvesmotu viens otru? Latvijā ir radītas daudzas interesantas un efektīvas metodes un spēles, kuras uzņēmumos ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

  Pieredzes stāsti, reāli piemēri un praktiskas metodes.
Juris Zalāns
Ieva Veidemane
Zane Veinberga