PRODUKTIVITĀTE
5 ieteikumi Y paaudzes darbinieku iesaistes veicināšanai
Šobrīd darbaspēka tirgū visplašāk pārstāvēta ir tā sauktā „millenium" vai Y paaudze. Izrādās, ka tā ir sarežģīta grupa, jo viņi ir izglītotāki un kultūras ziņā daudzveidīgāki nekā iepriekšējās paaudzes. Turklāt viņi maina darba vietas daudz biežāk nekā citi. Y paaudzes noturēšana darbā nav viegls uzdevums — vispirms viņus vajag iesaistīt.
Nodrošiniet atgriezenisko saiti un atzinību

Y paaudze novērtē atgriezenisko saiti un atzinību vairāk nekā citas iepriekšējās paaudzes. Viņi sagaida regulāru, konstruktīvu atgriezenisko saiti, kas palīdzētu viņu profesionālajai izaugsmei. Atgriezeniskajai saitei jābūt ikdienas sarunu sastāvdaļai, tai jāattiecas uz konkrēto jautājumu un jābūt mērķtiecīgai. Atzinība ir tikpat nozīmīga kā atgriezeniskās saites saņemšana. Y paaudze vēlas, lai tad, kad viņi sasniedz izcilus rezultātus, vadība to pamana un novērtē, un, ja viņu panākumi tiks atzinīgi novērtēti, pieaugs arī viņu motivācija cītīgi strādāt uzņēmuma labā. Vienkāršs „paldies" vai „šajā projektā paveikts lielisks darbs" var atstāt tālejošu iespaidu.

Ļaujiet, lai viņi savā darbā atrod sev būtisku jēgu

Y paaudze grib sajust, ka viņi ir daļa no kaut kā nozīmīga — viņi ilgojas, lai darbs sniegtu personisku gandarījumu un būtu jēgpilns. Viņi vēlas sajust, ka viņu darbam ir pozitīva ietekme uz sabiedrību un apkārtējo pasauli. Tādi piedāvājumi kā izdevība kalpot sabiedrībai, iespēja veidot sakarus ar saviem vienaudžiem un klientiem un pat izdevība turpināt izglītību ir lieliskas iespējas, kā iesaistīt un motivēt Y paaudzes darbiniekus.

Elastīga darba organizācija un darba un privātās dzīves līdzsvars

Elastīga darba organizācija var būt spēcīgs faktors Y paaudzes iesaistīšanā. Kad jūsu Y paaudzes darbinieki ir pierādījuši, ka viņiem var uzticēt elastīgas darba organizācijas iespējas, piedāvājums veidot sev piemērotu darba laika grafiku (ar noteikumu, ka viņi nostrādā parasto minimālo darba stundu skaitu nedēļā) vai pat iespēja dažreiz strādāt mājās var būt lielisks veids viņu iesaistīšanai. Daži pētījumi ir pierādījuši, ka elastīga darba organizācija ir tik svarīga, ka viņi pat piekrīt pret to iemainīt daļu no savas algas.

Palīdziet viņu profesionālajai izaugsmei

Visbeidzot nodrošiniet, lai uzņēmumā ir pietiekamas karjeras un mācību iespējas. Pastāvīga personiskā un profesionālā izaugsme ir galvenais noteikums efektīvu Y paaudzes darbinieku noturēšanai uzņēmumā. Šī paaudze ir ļoti mērķtiecīga — viņi strādā karjeras mērķa labā, un viņi strādās neticami smagi, lai sasniegtu savus mērķus. Parādiet viņiem, ka, ja vien viņi vēlas pielikt nepieciešamās pūles, jūsu uzņēmumā iespējama pārliecinoša karjeras izaugsme.

Iesaiste ir galvenais nosacījums

Apkopojot iepriekš minēto, Y paaudze galu galā nešķiet tik īpaša — gluži tāpat kā mēs visi, viņi augstu vērtē atgriezenisko saiti, atzinību, sajūtu, ka darbam ir jēga, elastību un izaugsmes iespējas. Tomēr tas viss ir saistīts ar domāšanas veidu. Atšķirībā no citām paaudzēm, ja Y paaudzes darbinieki nav pilnībā iesaistīti, viņi jūtas lielākā mērā brīvi un tiesīgi aiziet no darba. Tādēļ iesaistīšanai ir absolūti izšķiroša nozīme, lai saglabātu viņu produktivitāti un vēlmi intensīvi strādāt savas organizācijas labā.

Antra Asare
ENME, CEO