Oriģinālraksta autors: Jānis Dubinskis (CakeHR)
7 HR tendences, kuru loma turpinās pieaugt 2019. gadā
Jā, šis raksts nav par jauniem trendiem, bet gan par personālvadībā labi zināmām lietām, kuru nozīme šogad tikai un vienīgi pieaugs.
Otrkārt, lai kādas arī nebūtu tendences, idejas, pieejas, virzieni un trendi personālvadībā ir skaidrs, ka pa pēdām vienmēr sekos tehnoloģijas kas ir un būs nozīmīgs sabiedrotais augstāk uzskaitīto lietu un procesu veiksmīgai pastāvēšanai.

Pēc tam, kad izlasīju Kortnijas Moranas (Courtney Moran) nesen publicēto provokatīvo rakstu G2Crowd, kurā tiek aplūkoti 5 galvenie HR tehnoloģiju jauninājumi 2019. gadam, radās doma sīkāk izpētīt un izanalizēt, kā HR tehnoloģijas nākamo 12 mēnešu laikā atbalstīs citus svarīgus personālvadības procesus un kas, tad būs tās jomas kam ir vērts un tiks pievērsta uzmanība šogad.
Nr.1
DARBINIEKU IESAISTE
Līdz šim brīdim gan jau būsiet sapratuši, cik izdevīga darbavietai ir darbinieku iesaiste, iesaistīšana un iesaistīšanās. Ja ne, tad nebūsiet izlasījuši gana daudz no mūsu CakeHR bloga ierakstiem! :)

Bet, ja pavisam nopietni, tad ir pierādīts, ka darbinieku iesaiste palielina viņu apņemšanos, lojalitāti pret uzņēmumu, entuziasmu, kā arī darba ražīguma pieaugumu.

HR programmatūra spēj uzlabot šīs darbinieku iesaistes iniciatīvas, racionalizējot procesus, izsekojot atgriezenisko saiti un nodrošinot tūlītēju komunikāciju, kas lieliski noder arī atzinības paušanai un darbinieku veiktspējas pārvaldībai.

Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka 80% HR profesionāļu uzskata, ka HR tehnoloģijas ir uzlabojušas darbinieku attieksmi pret uzņēmumu – skat. pētījumu „Source G2 Crowd EE Survey".

Tā kā uzņēmumiem ir pieejams arvien vairāk programmatūras, tad izskatās, ka 2019. gadā turpināsies meklējumi pēc labākās HR tehnoloģijas, lai uzlabotu darbinieku iesaistīšanas stratēģiju īstenošanu.

Nr.2
VIENLĪDZĪBA UN DAŽĀDĪBA PRAKSĒ
Diemžēl arī mūsdienās, šajā laikmetā, darba devējiem ir grūtības nodrošināt gan vienlīdzību, gan arī dažādību darbavietās.

Pat tās organizācijas, kas aktīvi ievieš vienlīdzības un dažādības praksi, joprojām nespēj tikt galā ar aizspriedumiem, kurus mēs ikviens nevilšus ienesam savās darbavietās.

Šie neapzinātie aizspriedumi īpaši izpaužas darbinieku atlases procesos un var apdraudēt kvalitatīvu atlases procesu un darbinieku attīstību, un tas ir nevēlami ikvienai organizācijai, jo veicina nošķirtas kultūras veidošanos.

Ja tiek sperti noteikti, apzināti soļi, lai atlases procesā izslēgtu neapzinātu aizspriedumu klātesamību, jūsu organizācija, noteikti, darbosies daudz efektīvāk.

Kā viens no šīs situācijas risinājumiem ir tehnoloģiju izmantošana. Labā ziņa, ka ir arvien vairāk HR tehnoloģisko risinājumu, kas var palīdzēt HR un darbinieku atlases procesos tikt galā ar problēmām, kas saistās ar vienlīdzību un dažādību, izslēdzot nevēlamos aizspriedumus un paplašināti analizējot saglabātos datus, līdz ar to dodot iespēju organizācijām labāk izprast, cik liela ir darbaspēka dažādība.

Jūs nevarat pat iedomāties to, ko neesat izmērījuši!

„G2 Crowd" pētījumā ir izteikta prognoze, ka 2019. gadā uzņēmumi par 30% vairāk izmantos HR programmatūru, lai samazinātu neapzinātu aizspriedumu klātesamību darbinieku atlases procesos.
Nr.3
UZŅĒMUMA KULTŪRAS VEIDOŠANA
Noteikti, ka Jums jau ir labi zināms arī par uzņēmuma iekšējās kultūras lomu, gan darbinieku piesaistē, noturēšanā, motivācijā, gan arī uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Šī tendece kļūs tikai un vienīgi izteiktāka. Jo sevišķi aktuāli, tas ir pašreizējos apstākļos, kad uzņēmumiem konkurējot par darbiniekiem, atšķirties vienam no otra ar dažādu labumu, atalgojuma apjoma un citu priekšrocību piedāvājumu kļūst aizvien grūtāk.

Tādēļ spēja radīt vidi, kur ne tikai labi maksā, bet ar kuru darbinieks spēj sevi identificēt, labi justies, patiešām vēlas strādāt un gūst no tā gandarījumu, būs tā kas dos uzņēmumiem priekšrocības darba tirgū. Kā dažas no šī procesa iedzīvināšanas pamatlietām ir uzņēmuma kultūras, vērtību, misijas, vīzijas, vēlamo/nevēlamo uzvedību definēšana, to komunikācija un 'temperatūras' mērīšana.

HR tehnoloģijas pašas par sevi neiedzīvinās uzņēmuma kultūru, taču šo procesu atbalstīt gan var, piemēram, to lai komunikācija notiktu efektīvi, gan iespēju ērti un ātri novērtēt situācijas temperatūru un citas lietas.
Nr.4
DARBINIEKU PIEREDZE
Mēs jau iepriekš savā personālvadības blogā esam runājuši par to, cik nozīmīga ir darbinieku pieredze, bet 2019. gads, manuprāt, parādīs, ka tai ir izšķiroša loma veiksmīgas organizācijas darbībā.

Darbinieku pieredze ir fiziskā, kultūras un tehnoloģiskā vide, turklāt tā ir cieši saistīta ar klientu pieredzi, ar to saprotot to, ka jebkura mijiedarbība veido zīmola attiecības.

Tā kā darbinieku pieredze vistiešākajā veidā ietekmē klientu pieredzi, organizācijām būs jāpievērš lielāka uzmanība programmatūras apgūšanai un programmu ts.k. lietotāju pieredzes attīstībai, jo īpaši tādēļ, ka tehnoloģijām un to iespējām strauji attīstoties un mainās mūsu ikdienas mijiedarbības paradumi virzienā no fiziskās uz digitālo.

Darbinieku un klientu atsauksmju un viedokļu apkopošana būtu tikai 1. solis, ko veikt, lai uzņēmumi labāk saprastu, kas 2019. gadā viņu darbiniekiem un klientiem palīdzētu uzlabpt apmierinātību, savstarpējo sinerģiju, un vēlmi sadarboties arī turpmāk, un HR tehnoloģijas te var palīdzēt gan apkopojot, gan arī analizējot šos datus.

Nr.5
MĀKSLĪGĀ INTELEKTA (MI) IEVIEŠANA HR DARBĪBĀ
MI šobrīd ir uzmanības centrā, tādēļ esmu pārliecināts, ka šogad redzēsim ar vien vairāk uzņēmumus, kuri ieviesīs mašīnmācību (machine learning), galvenokārt, lai racionalizētu procesus un lai darbinieku rīcībā atkal būtu vairāk laika, lai fokusētos uz nozīmīgākiem procesiem savā darbā.

MI arī uzlabos vispārējo darbinieku pieredzi, jo tādējādi ir iespējams darbiniekam „atņemt" dažus ikdienišķākus uzdevumus, piemēram, atbildēt uz bieži uzdotiem darbinieku jautājumiem vai arī paātrināt darbinieku atlases procesus.

MI arī būs galvenais dzinējspēks, kas palīdzēs atbrīvoties no neapzinātajiem aizspriedumiem, ko mēs aplūkoju raksta sākumā, tādēļ 2019. gadā, noteikti, redzēsim plašāku automatizēto sistēmu izmantošanu.

Nr.6
DINAMISKAS ORGANIZĀCIJAS BIZNESA MODELIS
Dinamiska organizācija kā biznesa modelis kļūst aizvien populārāks, jo tādējādi ir iespējams ātri mainīties un ir iespējams labāk izmantot darbinieku dažādāsprasmes dažādos, nodrošinot vienlīdz ražīgu un motivējošu darbu.

Virzoties no tradicionālās vadības hierarhijas un strukturētajiem procesiem uz tīkliem un komandām, kam ir lielāka kontrole pār lēmumu pieņemšanu, turklāt ātrākā tempā, bizness iegūst priekšrocības attiecībā pret konkurentiem.

Tas arī uzlabos produktivitāti un elastību cilvēku vidū dažādās jomās:

● Veiktspējas vadība, balstoties uz komandu darbu;
● Mērķu kopīga izmantošana;
● Atgriezeniskā saikne;
● Projektu piešķiršana, vadība un pārraudzība;
● Saziņa reāllaikā;
● Spēja izveidot un pārtraukt komandu sadarbību atbilstoši biznesa vajadzībām;
● Ne tik ierobežojošas lomas.

Organizācijas sāk saprast dinamiskā modeļa priekšrocības, tomēr vislabākais veids, kā pārvaldīt šāda tipa struktūru, ir ar kādu no organizāciju uzbūves programmatūrām. Tas ļaus vadītājam pārskatīt savu organizāciju kopumā, efektīvi pārvaldīt komandas un pirms jebkādu gala lēmumu pieņemšanas provizoriski apskatīties, kā komandas varētu sadarboties.
Nr.7
DARBS ATTĀLINĀTI KĀ „NORMA"
„International Working Group" („IWG") veiktais pētījums parādīja, ka 2018. gadā 70% darbinieku visā pasaulē ir strādājuši attālināti katru nedēļu, pierādot to, ka darbs attālināti jau ir kļuvis par normu un netiek vairs uzskatīts par izņēmumu un privilēģiju tikai atsevišķos amatos.

Tā kā tas tiek uzskatīts par milzīgu ieguvumu darbiniekiem un uzņēmumam, labākie darbinieki meklē iespējas strādāt (un palikt) pie tiem uzņēmumiem, kas iet laikam pa priekšu un piedāvā šādu darba iespēju.

Arī apmācību un prasmju paaugstināšanu var veikt attālināti, kas ietaupa gan laiku, gan naudu. Vadītāji var izmantot arī e-apmācības, lai attīstītu savas prasmes, kā efektīvi vadīt komandu, kas strādā attālināti.

Ar tādu programmatūru kā Slack, Asana un citām HR mākonī balstītajām platformām darbu iespējams veikt viegli, kas ir lieliski, jo ir pierādīts, ka darbs attālināti palielina lojalitāti, produktivitāti, turklāt paaugstina zīmola reputāciju.


CakeHR 2019. gadā
Lūk, nu jūs redzat, kur šogad virzīsies HR joma!

Esmu pārliecināts, ka attiecoties pret šīm tendencēm proaktīvi, jūs un jūsu uzņēmums var iegūt priekšrocības un īstenot iespējas, lai iesaistītu, noturētu pie sevis gan esošos darbiniekus, gan vieglāk piesaistītu jaunus.
HR nozare pašlaik piedzīvo veselu birumu inovāciju, un plaukst un zeļ arī uzņēmumi, kas rada novatoriskus HR risinājumus. HR vadības programmatūras dizains, intelekts un pielāgošanās spēja turpinās attīstīties līdz ar jauniem HR rīkiem. Šie risinājumi palīdzēs uzņēmumiem uzlabot darbinieku vadību, dažādot to darbaspēku, pārdomāt apmācības par seksuālās vardarbības jautājumiem, paplašināt korporatīvās labklājības risinājumus un paplašināt uz MI balstītu HR darbību."
Kortnija Morana, G2 Crowd pētniecības speciāliste
Tā kā CakeHR ir atzīts par izcilu spēlētāju HR vadības programmatūras tirgū, mūsu mērķis ir arī turpmāk iet kopsolī ar HR nozares attīstības tendencēm, lai atvieglotu un palīdzētu uzņēmumiem sasniegt savus biznesa mērķus.

Ceļā uz šo mērķi, kā vienu no jauninājumiem esam izstrādājuši darbinieku atlases funkcionalitāti (ATS/Recruitment), kas ļauj viegli un ērti pārvaldīt jauno darbinieku atlsases procesu uzņēmumā un attiecīgi ļaujot nodrošināt pilnu darbinieka dzīves cikla pārvaldību 1 sistēmas ietvaros.
Vai ir vēl kādas HR nozares tendences, kas, jūsuprāt, ietekmēs jūsu organizāciju 2019. gadā? Tad dariet tās mums zināmas!
Jānis Dubinskis
Biznesa attīstības vadītājs, CakeHR