Seminārs
Koučings / Iesaiste
24. maijs | "Teikums"
24. maijā kopstrādes telpās "Teikums" notika cilvēkresursu konceptuālā projekta "SmartHR" seminārs par koučinga lomu biznesa vadībā.
Koučinga kultūra ir viena no pēdējā laikā straujāk augošajām tendencēm uzņēmuma darbinieku iesaistes veicināšanā. Tā nosaka līderu spēju iesaistīt un attīstīt darbiniekus, izmantojot individuālas mācības. Liekot fokusu uz darbinieku iesaisti un attīstību, vadītāji integrē koučingu organizācijās, lai mudinātu izmantot maksimālo veiktspēju. Darbinieki tiek motivēti uzņemties atbildību par savu darbu un apgūst personisko atbildību, kas veicina darbinieka iesaisti kā savā darbā, tā karjerā.

Seminārā bija pārstāvēti uzņēmumi kā no maziem, tā vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kas norāda uz tendenci meklēt arvien jaunus rīkus, metodes un risinājumus, kas palīdzēs iesaistīt darbiniekus un ieguldīt uzņēmuma laiku un finanses darbinieku profesionālajā un individuālajā attīstībā.

Divas trešdaļas jeb 66% procenti semināra "Koučings un iesaiste" dalībnieku piekrita vai drīzāk piekrita apgalvojumam "personīgā un karjeras izaugsme mūsu uzņēmumā tiek veicināta". Aicināti novērtēt darbinieku iesaisti uzņēmuma procesos, dalībnieki to novērtēja ar vidējo atzīmi 6,6, un iekšējo komunikāciju uzņēmumā - ar 6,8.

Maija semināra dalībnieki par aktuālāko jautājumu uzņēmumos min darbinieku iesaistes un motivācijas veicināšanu un individuālo un komandas attīstību.

Seminārā diskutējām par to, kas īsti ir koučinga kultūra un kā koučings var veicināt darbinieku iesaisti, kā arī tika iezīmēti populārākie mīti un realitāte par koučinga kultūru.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par vadošo uzņēmumu realizētajiem projektiem, ekspertu viedokļiem un mācīties no pieredzes stāstiem.
 • Gita Meldere, ievadot semināru, atklāja - koučings Latvijā ir jau 10 gadus un gandrīz sasniedzis "pusaudža vecumu" un šī pusaudža vārds tiek tik bieži izmantots, ka nereti rodas mīti. Dažādās pieredzes un dzirdētie viedokļi var radīt apjukumu. Organizācijai apjukums var nozīmēt laika un finansiālo līdzekļu zaudējumu.

  Viena no aktuālākajām tēmām, par ko runā ne tikai personāla vadības, bet arī augstākā līmeņa vadība, ir organizācijas attīstība. Lumina Learning Baltic partnere un ICF Latvia prezidente iezīmēja, ka, lai to - attīstību - realizētu, ir jāpieņem drosmīgi lēmumi par jaunām metodēm. Tāpat arī jebkura līmeņa vadītājiem jāatbild uz jautājumiem: ko un kā organizācijas var iegūt integrējot koučingu organizācijas darbā un kā izlauzties caur viedokļu džungļiem, kļūstot pārliecinātākiem veidojot konkurētspejīgu uzņēmumu?
 • "Iedomājieties, ka jūs dodiet darbiniekiem, komandām un biznesiem papildus spēku, kas straujāk virza uz rezultātiem." Daina, uzņēmuma Skandi motors iekšējais koučs un komandu attīstības vadītāja, uzskata, ka burvība ir tajā, ka koučings paver iespējas vairāk izmantot to lielisko resursu, kas sēž katrā no mums, uz 100% iesaistot darbiniekus uzņēmuma procesos. Kad jāraksturo koučinga efekts, tad Daina vienā vārdā to raksturo kā "paātrinājumu".

  Prezentācija tika fokusēta vairāk tam, kad un kā vērts pielietot koučingu, nevis tam, vai koučingu vispār vērts pielietot organizācijā. Tika izskatīti svarīgākie aspekti, ieguvumi un piemēri no prakses tam, kas ņemams vērā izvēloties kouču.
Visiem semināra apmeklētājiem bija iespēja piedalīties SmartHR darbnīcās un klātienē izrunāt aktuālākos jautājumus komunicējot ar ekspertiem jau mazākās darba grupās
 • Aptauju dati liecina, ka darbinieku iesaistes veicināšana ir viena no top prioritātēm gan HR, gan uzņēmumu vadībai. Tai pat laikā, ārkārtīgi reti sastopamas kaut cik nopietnas iesaistes veicināšanas stratēģijas vai centieni, kas sniedzas tālāk par dažādu materiālu bonusu izdāļāšanu darbiniekiem.

  Šajā seminārā Enme vadītāja diskutēja par to, kā domāt par iesaistes veicināšanu visaptveroši un kā pārvarēt "nekas jau nemainīsies" domāšanu, vadības pretestību un darbinieku skepsi.
 • "Manuprāt, Lencioni "Piecu komandas disfunkciju" modeļa vērtīgākā lieta ir redzēt sakarības, kāpēc komandas nevar sasniegt rezultātus, un tās risināt ilgtermiņā, " norāda Roberts Rubenis, Sense of Team izpilddirektors.

  Rezultāti būs viduvēji un talantīgi darbinieki atstās uzņēmumu, ja tiks domāts par darbinieku iesaisti tikai virspusēji - ar bonusiem un labumiem, nesakārtojot disfunkcijas piramīdas apakšējos līmeņus. Darbnīcas vadītājs arī norāda, ka šī modeļa saprašana ir vieglākā daļa. Grūtākā daļa ir diagnosticēt disfunkcijas savās komandās ikdienas darba vidē un veikt nepieciešamos uzlabojumus.
 • Koučinga sesijas vada koučs – speciālists, kurš pavada klientu patstāvīgā lēmumu pieņemšanas procesā, palīdzot saskatīt tieši klientam vispiemērotākās mērķu sasniegšanas stratēģijas, un atraisa vēlmi rīkoties. Kouča spēcīgā puse ir skatījums no malas, kas palīdz klientam ieraudzīt savas iespējas un jomas, kuras vajadzīgs attīstīt. Uzdodot uzvedinošus un tiešus jautājumus, koučs vērš klienta uzmanību uz priekšstatiem un iesīkstējušiem uzskatiem, kas ir traucēklis personīgajā izaugsmē un mērķu sasniegšanā.

  Fontes pētījumu grupas vadītāja Anta Praņēviča un konsultante Anna Litvina, vadīja praktisku darbnīcu, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja novērot, kā koučings strādā un izmēģināt koučinga elementus praksē.