Intervija ar Nataļju Krūmiņu, "Ecommpay" personāla atlases vadītāju

Nataļjai ir 8 gadu pieredze darbā HR jomā. Pašlaik viņa vada personāla atlases komandu starptautiskajā fintech uzņēmumā "Ecommpay"

Kā Jūs nonācāt HR profesijā?

Mana pirmā iepazīšanās ar HR profesiju sākās pirms 10 gadiem, kad jauniešu organizācijā AIESEC veicu intervijas ar kandidātiem, kuri vēlējās doties praksē uz dažādām valstīm. Tajā brīdī es sapratu, ka darbs ar cilvēkiem ir tas, ar ko es vēlos saistīt savu nākotni, un 2015. gadā es sāku savu aizraujošo ceļojumu šajā nozarē HR asistentes amatā. Un līdz šai dienai man tiešām patīk tas, ar ko es nodarbojos.

Kādi, Jūsuprāt, šobrīd ir lielākie izaicinājumi speciālistiem, kuri tikai ienāk HR nozarē? Kāds būtu Jūsu ieteikums viņiem?

Darba tirgus ļoti strauji mainās, tāpēc kvalificēto speciālistu trūkums ir reāla problēma, ar ko šobrīd saskaras daudzi uzņēmumi. Jauniem HR speciālistiem jābūt gataviem aktīvi meklēt kandidātus ("headhunting"), veidot kontaktus, apgūt dažādus meklēšanas rīkus. Katrā profesijā ir savi izaicinājumi un nianses, tāpēc, ja vēlaties pilnveidoties un mācīties, noteikti ejiet un mēģiniet.

Jūsuprāt, kādas ir trīs svarīgākās īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai karjerai HR jomā?

Empātija un komunikācijas prasmes, jo HR profesionāļiem ir jāspēj izprast, izjust ne tikai savas, bet arī darbinieku, vadītāju vajadzības un emocijas, kā arī veidot uzticības pilnas attiecības.

Kā arī stratēģiska domāšana - kompetenti HR speciālisti izprot uzņēmējdarbības principus, mērķus un spēj saskatīt plašāku perspektīvu, apzinoties, kā HR stratēģija var atbalstīt uzņēmuma mērķus.

Kas veido Jūsu darba ikdienu?

HR jomā man ļoti patīk tas, ka katra diena nekad nav tāda pati kā iepriekšējā, jo īpaši Fintech nozarē, kur vide ir ļoti dinamiska un aktīva. Ikdienā nodarbojos ar personāla atlasi starptautiskos tirgos, komandas veidošanu, ikdienas komunikāciju ar mūsu darbiniekiem un vadītājiem, kā arī aktīvi piedalos dažādos projektos.

Lielākais gandarījums dienas beigās ir tad, kad saproti, ka jaunais darbinieks ir savā vietā, darbs viņam patīk, un uzņēmums, savukārt, ir ieguvis labu profesionāli.

Kādi ir Jūsu šī brīža profesionālie izaicinājumi?

Mūsu uzņēmums "Ecommpay" pašlaik strauji attīstās. Aizraujoši un izaicinoši ir attīstīt starptautisko pieredzi , aktīvi piedaloties projektos, kas saistīti ar visu HR procesu apvienošanu un globalizāciju mūsu četros birojos. Viens no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem ir stiprināt mūsu klātbūtni Eiropā un Lielbritānijā. Šobrīd mēs strauji attīstām komandu mūsu galvenajā birojā Apvienotajā Karalistē.

Uzņēmumam ir ambiciozi mērķi - pastāvīgi uzlabot maksājumu risinājumus tādiem uzņēmējdarbības segmentiem kā tiešsaistes mazumtirdzniecība, tūrisms un finanšu tehnoloģijas, tāpēc mūsu personāla atlases komandas galvenais uzdevums ir atrast un piesaistīt labākos speciālistus tirgū.

Kādi ir paveiktie HR projekti, ar kuriem Jūs īpaši lepojaties?

8 gadu laikā, strādājot HR jomā, man bija iespēja īstenot daudz interesantu un noderīgu projektu. Šobrīd vēlos izcelt galveno - lepnumu par mūsu komandu un korporatīvo kultūru, ko mēs veidojam nodaļā un uzņēmumā.

Ko Jūs gribētu vēl sasniegt vai kādu projektu īstenot?

Gan man, gan uzņēmumam ir ļoti lieli un ambiciozi plāni. Šobrīd mēs īstenojam daudz svarīgu projektu, piemēram, jaunas un uzlabotas Global HRIS sistēmas ieviešanu, kas apvienos visus grupas vadītājus un darbiniekus; veicam vispārēju darbinieku novērtēšanu un īstenojam programmas, lai attīstītu mūsu speciālistu vispārīgās un speciālās prasmes, kā arī aktīvi strādājam ar darbiniekiem, lai uzlabotu vadības un līderības prasmes.
Pašlaik galvenais mērķis ir turpināt iedziļināties un pilnveidot HR procesus starptautiskā mērogā. Joprojām ir daudz smalkumu un nianšu, kas ir jāapgūst, un tas sniedz lielu motivāciju un interesi.

Kā Jūs papildināt zināšanas par aktualitātēm nozarē?

Mēs dzīvojam unikālā laikmetā, kad visas mācību iespējas ir rokas stiepiena attālumā, ja vien jūs to vēlaties: konferences, semināri, iespēja sekot biznesa portāliem. Un, kas man īpaši patīk, ir iespēja sadarboties ar HR kolēģiem no dažādiem uzņēmumiem, dalīties pieredzē un zināšanās.

Vai Jūs izmantojat tehnoloģijas HR procesos? Ja jā, tad kādas?

Jā, mūsu uzņēmums un vadība vienmēr ir atvērti iniciatīvām un inovācijām, tāpēc mēs pastāvīgi cenšamies izmēģināt un ieviest dažādas tehnoloģijas. Mēs daudz ko izstrādājam paši, bet arī izmantojam ārējos resursus.

Piemēram, mēs izmantojam tehnoloģijas personāla apmācības un attīstības jomā, izmantojot iekšējo "Akadēmijas" sistēmu, izmantojam rīkus, lai pārvaldītu darbinieku iesaistīšanos un sniegumu, kā arī platformu "Peero", lai atzītu darbinieku sasniegumus. Turklāt mēs izmantojam tādus instrumentus kā "jira", "Confluence" un iekšēju portālu, ko ir izstrādājuši mūsu programmētāji.

Papildus tam, mēs esam automatizējuši "Salary Survey" procesu, kas palīdz mums ātri un skaidri noteikt, vai mūsu darbinieku atalgojums atbilst nozares līmenim vai arī to, cik konkrētais amats varētu būt vērts tirgū.

Nozarē daudz tiek runāts par tehnoloģijām un automatizāciju, kā, Jūsuprāt, nepazaudēt "human" vārdu savienojumā "human resources"?

Tehnoloģijas un automatizācija patiešām ir lielisks instruments, lai uzlabotu efektivitāti un procesus HR pārvaldībā. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tie nevar aizvietot personīgo saziņu un cilvēciskās attiecības, kas ir svarīgas mums visiem. Cilvēka emocijas, jūtas un vēlmes ir pirmajā vietā, un tikai pēc tam nāk rīki un tehnoloģijas, kas palīdz mums šīs vēlmes īstenot.
Lasi arī citas SmartHR intervijas ar personāla vadības praktiķiem